Skip to content
Bulutfon ile ilgili geliştirici notları
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
API
BFON
BFXM
WEBHOOKS
.gitignore
README.md

README.md

Bulutfon Geliştirici Dokümanları

Bulutfon'la kendi yazılımlarını entegre yapmak isteyen geliştiricilerin ihtiyaç duyduğu bütün dökümanlar bu repodadır.

İçindekiler

  • API - OAuth2, RestFull standartında, JSON destekleyen Bulutfon API'si
  • BFXM - Bulutfon External Management
  • BFON - Bulutfon Object Notation
  • WEBHOOKS - Web Kancaları

Hızlı Bir Başlangıç

Bulutfon'un geliştirme ekosistemini tartıştığımız Bulutfon Entegrasyon Çözümleri Hangout Youtube Videosunu hızlı başlangıç için izlemenizi öneririz.

Bulutfon API

Bulutfon, API'si OAuth2 ve Restfull standartlara göre yapılmış sadece JSON tipini desteklemektedir. Bulutfon API'si ile santral numaraları, dahililer, gruplar, arama kayıtları, faks gibi Bulutfon panelindeki işlemleri yapabilir ve yönetebilirsiniz.

BFXM - BulutFon External Management

BFXM, çağrı anında sizlerin belirlediği bir url adresine istek yapar. İsteğin cevabına göre şekilde görüşmeyi yönetir. Örneğin şu ses dosyasını okuyun, bastığı tuşu algılayın, şu dahiliye yönlendirin gibi işlemleri BFXM ile görüşme anında yapabilirsiniz.

BFON - Bulutfon Object Notation

BFXM, API'de kullanabileceğiniz JSON standartıdır. BFXM, BFON'daki methodları destekler.

Webhooks

Bulutfon'da gerçekleşen bazı eventleri HTTP POST yöntemiyle belirlediğiniz bir adrese form veya json şeklinde post eden servislerdir.

İletişim

You can’t perform that action at this time.