Skip to content
Derin Öğrenme Tabanlı - seq2seq - Türkçe için kelime kökü bulma web uygulaması - Turkish Stemmer (tr_stemmer)
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
data
static
templates
train
LICENSE
Procfile
README.md
app.py
datafile.pkl
db.py
db.yaml
kokbul-18-0.98.hdf5
kokbul.json
requirements.txt
runtime.txt
screenshot.png
utilities.py

README.md

Derin Öğrenme Tabanlı - seq2seq - Türkçe için kelime kökü bulma uygulaması (tr_stemmer)

Screenshot

Diğer çalışmalardan farklı olarak kural tabanlı bir uygulama değildir.

Eğitim için Ahmet Aksoy'un Kalbur Projesi'nde yer alan kelime kökleri verisinden yararlanılmıştır.

Önerilerinizi Deep Learning Türkiye sosyal medya hesaplarımızdan veya deeplearningturkiye@gmail.com e-posta adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.

Blog

Uygulama hakkında detaylı bilgiyi blog yazımızdan okuyabilirsiniz.

Geliştiriciler

DLTR_LOGO

You can’t perform that action at this time.