Permalink
Browse files

fixed #2597: updated polish translation

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@3743 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
Georg Bauer
Georg Bauer committed Sep 11, 2006
1 parent fc937bd commit 86a848e7ccda3ea2764299507bc9d2b659edb790
Binary file not shown.
@@ -126,12 +126,10 @@ msgid "approved by staff"
msgstr "zaakceptowano"
#: contrib/comments/models.py:176
-#, fuzzy
msgid "free comment"
msgstr "wolny komentarz"
#: contrib/comments/models.py:177
-#, fuzzy
msgid "free comments"
msgstr "wolne komentarze"
@@ -144,7 +142,6 @@ msgid "score date"
msgstr "data przyznania punktów"
#: contrib/comments/models.py:237
-#, fuzzy
msgid "karma score"
msgstr "ilość punktów"
@@ -243,6 +240,9 @@ msgid ""
"\n"
"%(text)s"
msgstr ""
+"Ten komentarze został dodany przez użytkownika::\n"
+"\n"
+"%(text)s"
#: contrib/comments/views/comments.py:189
#: contrib/comments/views/comments.py:280
@@ -257,19 +257,20 @@ msgstr "Jedno lub więcej wymaganych pól nie zostało wypełnionych"
#: contrib/comments/views/comments.py:197
#: contrib/comments/views/comments.py:286
msgid "Somebody tampered with the comment form (security violation)"
-msgstr ""
+msgstr "Ktoś próbował obejść zabezpieczenia formularza komentarzy"
#: contrib/comments/views/comments.py:207
#: contrib/comments/views/comments.py:292
msgid ""
"The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was "
"invalid"
-msgstr ""
+msgstr "Formularz komentarza miał niepoprawny parametr 'target' -- ID obiektu było "
+"niepoprawne"
#: contrib/comments/views/comments.py:257
#: contrib/comments/views/comments.py:321
msgid "The comment form didn't provide either 'preview' or 'post'"
-msgstr ""
+msgstr "Formularz komentarza nie zapewnił obiektów 'preview' ani 'post'"
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
@@ -600,7 +601,7 @@ msgstr "Wartość logiczna (True, False, None - prawda, fałsz lub nic)"
#: contrib/admin/views/doc.py:292
msgid "Relation to parent model"
-msgstr ""
+msgstr "Relacja do modelu rodzica"
#: contrib/admin/views/doc.py:293
msgid "Phone number"
@@ -794,13 +795,18 @@ msgid ""
"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
"types of objects:"
msgstr ""
+"Skasowanie %(object_name)s '%(object)s' spowoduje kasację zależnych "
+"obiektów, lecz twoje uprawnienia nie pozwalają na usunięcie następujących "
+"typów obiektów:"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:21
#, python-format
msgid ""
"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
"the following related items will be deleted:"
msgstr ""
+"Czy chcesz skasować %(object_name)s \"%(object)s\"? Wszystkie "
+"zależne obiekty zostaną skasowane:"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:26
msgid "Yes, I'm sure"
@@ -820,11 +826,10 @@ msgid "View on site"
msgstr "Pokaż na stronie"
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:30
-#, fuzzy
msgid "Please correct the error below."
msgid_plural "Please correct the errors below."
msgstr[0] "Proszę popraw poniższy błąd"
-msgstr[1] "Proszę popraw poniższy błąd"
+msgstr[1] "Proszę popraw poniższe błędy"
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:48
msgid "Ordering"
@@ -965,11 +970,11 @@ msgstr "Zespół %(site_name)s"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
msgid "Bookmarklets"
-msgstr ""
+msgstr "Zakładki"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:5
msgid "Documentation bookmarklets"
-msgstr ""
+msgstr "Zakładki Dokumentacji"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:9
msgid ""
@@ -1094,6 +1099,8 @@ msgid ""
"Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
"use 'flatpages/default'."
msgstr ""
+"Przykład: 'flatpages/contact_page'. Jeżeli nie podane system użyje "
+"'flatpages/default'."
#: contrib/flatpages/models.py:14
msgid "registration required"
@@ -1105,19 +1112,19 @@ msgstr "Jeżeli zaznaczone - tylko zalogowani użytkownicy będą mogli zobaczy
#: contrib/flatpages/models.py:18
msgid "flat page"
-msgstr ""
+msgstr "strona statyczna"
#: contrib/flatpages/models.py:19
msgid "flat pages"
-msgstr ""
+msgstr "strony statyczne"
#: contrib/auth/models.py:13 contrib/auth/models.py:26
msgid "name"
msgstr "nazwa"
#: contrib/auth/models.py:15
msgid "codename"
-msgstr ""
+msgstr "nazwa kodowa"
#: contrib/auth/models.py:17
msgid "permission"
@@ -1161,11 +1168,11 @@ msgstr "Użyj '[algo]$[salt]$[hexdigest]'"
#: contrib/auth/models.py:60
msgid "staff status"
-msgstr "stan w zespole"
+msgstr "w zespole"
#: contrib/auth/models.py:60
msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
-msgstr "Oznaczy czy użytkownik może zalogować się do panelu admina."
+msgstr "Oznacza czy użytkownik może zalogować się do panelu admina."
#: contrib/auth/models.py:61
msgid "active"
@@ -1195,15 +1202,14 @@ msgstr ""
msgid "user permissions"
msgstr "uprawnienia użytkownika"
+#kurwa
#: contrib/auth/models.py:70
-#, fuzzy
msgid "user"
-msgstr "Użytkownik"
+msgstr "użytkownik"
#: contrib/auth/models.py:71
-#, fuzzy
msgid "users"
-msgstr "Uzytkownicy"
+msgstr "użytkownicy"
#: contrib/auth/models.py:76
msgid "Personal info"
@@ -1222,7 +1228,6 @@ msgid "Groups"
msgstr "Grupy"
#: contrib/auth/models.py:219
-#, fuzzy
msgid "message"
msgstr "wiadomość"
@@ -1371,7 +1376,6 @@ msgid "December"
msgstr "Grudzień"
#: utils/dates.py:19
-#, fuzzy
msgid "jan"
msgstr "sty"
@@ -1472,11 +1476,10 @@ msgstr[0] "dzień"
msgstr[1] "dni"
#: utils/timesince.py:16
-#, fuzzy
msgid "hour"
msgid_plural "hours"
msgstr[0] "godzina"
-msgstr[1] "godzina"
+msgstr[1] "godzin"
#: utils/timesince.py:17
msgid "minute"
@@ -1569,7 +1572,6 @@ msgid "Slovak"
msgstr "Słowacki"
#: conf/global_settings.py:58
-#, fuzzy
msgid "Slovenian"
msgstr "Słowacki"
@@ -1582,9 +1584,8 @@ msgid "Swedish"
msgstr "Szwedzki"
#: conf/global_settings.py:61
-#, fuzzy
msgid "Ukrainian"
-msgstr "Brazylijski"
+msgstr "Ukraiński"
#: conf/global_settings.py:62
msgid "Simplified Chinese"
@@ -1715,14 +1716,14 @@ msgstr "Odnośnik %s jest nieprawidłowy."
#: core/validators.py:214
msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
-msgstr "Wpisz poprawny kod stanu U.S."
+msgstr "Wpisz poprawny kod stanu U.S.A."
#: core/validators.py:229
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
msgstr[0] "Nie wolno przeklinać! Słowo %s jest niedozwolone."
-msgstr[1] "Nie wolno przeklinać! Słowo %s jest niedozwolone."
+msgstr[1] "Nie wolno przeklinać! Słowa %s niedozwolone."
#: core/validators.py:236
#, python-format
@@ -1745,11 +1746,11 @@ msgstr "To pole musi być uzupełnione jeśli %(field)s jest %(value)s"
#: core/validators.py:294
#, python-format
msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
-msgstr ""
+msgstr "To pole musi być wypełnione jeżeli %(field)s nie jest %(value)s"
#: core/validators.py:313
msgid "Duplicate values are not allowed."
-msgstr ""
+msgstr "Duplikaty są niedozwolone."
#: core/validators.py:336
#, python-format
@@ -1761,20 +1762,20 @@ msgid "Please enter a valid decimal number."
msgstr "Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną."
#: core/validators.py:349
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
msgid_plural ""
"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
-msgstr[0] "Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną."
-msgstr[1] "Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną."
+msgstr[0] "Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną zawierającą nie więcej niż %s cyfry."
+msgstr[1] "Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną zawierającą nie więcej niż %s cyfr."
#: core/validators.py:352
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
msgid_plural ""
"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
-msgstr[0] "Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną."
-msgstr[1] "Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną."
+msgstr[0] "Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną z dokładnością do %s miejsca po przecinku."
+msgstr[1] "Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną z dokładnością do %s miejsc po przecinku."
#: core/validators.py:362
#, python-format
@@ -1797,13 +1798,14 @@ msgstr "To pole jest nieprawidłowe."
#: core/validators.py:426
#, python-format
msgid "Could not retrieve anything from %s."
-msgstr "Nie można otrzymać nic z %s."
+msgstr "Nie można nic pobrać z %s."
#: core/validators.py:429
#, python-format
msgid ""
"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
msgstr ""
+"URL %(url)s zwrócił niepoprawny Content-Type header '%(contenttype)s'."
#: core/validators.py:462
@@ -1866,17 +1868,15 @@ msgstr "To pole jest wymagane"
#: db/models/fields/__init__.py:337
msgid "This value must be an integer."
-msgstr ""
+msgstr "Ta wartość musi być liczbą całkowitą"
#: db/models/fields/__init__.py:369
-#, fuzzy
msgid "This value must be either True or False."
-msgstr "Wartość logiczna (True, False - prawda lub fałsz)"
+msgstr "Ta wartość musi być logiczna (True, False - prawda lub fałsz)."
#: db/models/fields/__init__.py:385
-#, fuzzy
msgid "This field cannot be null."
-msgstr "To pole jest nieprawidłowe."
+msgstr "To pole nie może być puste."
#: db/models/fields/__init__.py:562
msgid "Enter a valid filename."
@@ -1888,12 +1888,10 @@ msgid "Please enter a valid %s."
msgstr "Proszę wpisać poprawne %s."
#: db/models/fields/related.py:579
-#, fuzzy
msgid "Separate multiple IDs with commas."
msgstr "Oddziel kilka pól ID przecinkami."
#: db/models/fields/related.py:581
-#, fuzzy
msgid ""
"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
msgstr ""
@@ -1909,11 +1907,11 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
#: forms/__init__.py:380
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
msgid "Ensure your text is less than %s character."
msgid_plural "Ensure your text is less than %s characters."
-msgstr[0] "Upewnij się, że jest mniej niż %s znaków."
-msgstr[1] "Upewnij się, że jest mniej niż %s znaków."
+msgstr[0] "Upewnij się, że tekst ma mniej niż %s znak."
+msgstr[1] "Upewnij się, że tekst ma mniej niż %s znaków."
#: forms/__init__.py:385
msgid "Line breaks are not allowed here."

0 comments on commit 86a848e

Please sign in to comment.