API pro tvorbu pluginů

janmarek edited this page Oct 5, 2010 · 1 revision

Vytvoření nového tlačítka

Tlačítko můžete přidat takto:

$.texyla.addButton("nazev_tlacitka", function () {
  alert("Klikli jste na své tlačítko");
});

Za zmínku stojí důležitá věc. Funkce je po kliknutí volána na aktuálním objektu Texyly, čili this ve funkci znamená objekt Texyly.

// Příklad tlačítko na změnu barvy pozadí textarey
$.texyla.addButton("zmen_pozadi", function () {
  var bgcolor = prompt("Napište barvu pozadí", "");
  this.textarea.css("background", bgcolor);
});

Obrázek a popis tlačítka

Tlačítko musí mít ikonku dostupnou podle cesty z nastavení iconPath, kdy var je nahrazeno za nazev_tlacitka. Popisek tlačítka je závislý na jazykovém souboru, kde je hledán pod klíčem btn_nazev_tlacitka.

Překlady

Přidání stringů do jazyku bez editace jazykového souboru:

$.texyla.addStrings("cs", {
  key: "Klíč",
  btn_zmen_pozadi: "Změnit pozadí textarey",
  btn_nazev_tlacitka: "Vlastní tlačítko"
});

Hodí se pro vícejazyčné pluginy nebo pro pojmenování tlačítek.

Rozšíření nastavení

Použije se funkce setDefaults stejně jako při prostém nastavování hodnot.

Spuštění kódu po vytvoření Texyly

Pluginy mohou ve chvíli, kdy se z textarey stala Texyla provést nějakou akci. Opět platí, že this ve funkci znamená aktuální objekt Texyly.

$.texyla.initPlugin(function () {
  this.counter++;
});

Rozšíření prototypu Texyly

$.texyla.extend({
  // vlastnost počítadlo vytvořených Texyl
  counter: 0,
  // metoda kolikátá Texyla?
  getCounter: function () {
    return this.counter;
  }
});

Vytvoření nového okna

Nová okna se předávají funkcí $.texyla.addWindow.

var windowName = "mojeOkno";
var options = {
  createContent: function () {
    return $("<p>Vítejte v mém okně.</p>");
  },
  action: function () {
    alert("ahoj");
  }
};
$.texyla.addWindow(windowName, options);

Při přidání okna se zároveň přidá stejnojmenné tlačítko, které okno otevírá.

Možná nastavení objektu options

createContent

Callback na vytvoření obsahu okna vracející jQuery element.

action

Pokud je zadána action, v okně se vytvoří tlačítka Ok a Storno. Action se provede při kliknutí na Ok.

title

Titulek okna. Místo této volby lze využít faktu, že titulek okna je hledán v jazykových strinzích pod klíčem win_názevOkna.

dimensions

Pole [šířka, výška] pro výchozí velikost okna v pixelech. Pokud je zadáno, automaticky se vytvoří volba nastavení texyly s názvem názevOknaWindowDimensions.