Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent 516a904 commit 673baa5a49de11caa7075bff842af787bc9164b7 AMOS bot committed Nov 23, 2011
@@ -43,25 +43,25 @@
$string['dbprefix'] = 'Cədvəllərin adlarının prefiksi';
$string['dirroot'] = 'Moodle kataloqu';
$string['environmenthead'] = 'Mühitin yoxlanması...';
-$string['environmentsub2'] = 'Moodlun hər versiyasında PHP-nin versiyasına minimal tələblər və PHP-nin mütləq olan genişlənmələrinin dəsti var.
-Mühitin tam yoxlanılması hər quraşdırmadan və yenilənmədən əvvəl yerinə yetirilir.
-Xahiş edirik ki, əgər yeni versiyanın necə qurulmasını və PHP genişlənməsinin əlavə edilməsini bilmirsinizsə administratora müraciət edin. ';
+$string['environmentsub2'] = 'Moodlun hər versiyasında PHP-nin versiyasına minimal tələblər və PHP-nin mütləq olan genişlənmələrinin dəsti var.
+Mühitin tam yoxlanılması hər quraşdırmadan və yenilənmədən əvvəl yerinə yetirilir.
+Xahiş edirik ki, əgər yeni versiyanın necə qurulmasını və PHP genişlənməsinin əlavə edilməsini bilmirsinizsə administratora müraciət edin.';
$string['errorsinenvironment'] = 'Mühitin yoxlnılması yerinə yetirilmədi!';
$string['installation'] = 'Quraşdırma';
$string['langdownloaderror'] = 'Təəssüf ki, "{$a}" dilini qurmaq mümkün olmadı. Quraşdırma prosesi ingilis dilində davam edəcək.';
-$string['memorylimithelp'] = '<p>Sizin serverdə PHP-də yaddaşın məhdudlaşdırılması {$a}-da qurulub.</p>
-
-<p>Buna görə müəyyən müddətdən sonra yddaşla əlaqəli problemlər yarana bilər, xüsusən də Sizin çox sayda modullarınız və ya istifadəçiləriniz olarsa.</p>
-
-<p>Biz məsləhət görürük ki, əgər mümkünsə PHP-də yaddaşın məhdudlaşdırılması üçün daha böyük qiymət götürəsiniz, məsələn, 40M.
- Bunu aşağıdakı üsullarla etmək olar:</p>
-<ol>
-<li>Əgər imkan varsa PHP-ni <i>--enable-memory-limit</i> açarı ilə kompilyasiya edin.
-Bu halda Moodle özü yaddaşa məhdudiyyət qoya bilir.</li>
-<li>Əgər Sizin php.ini faylını redaktə etməyə icazəniz varsa, <b>memory_limit</b>parametrini nə iləsə 40M kimi dəyişmək olar. Əgər icazəniz yoxdursa, administratordan xahiş edə bilərsiniz.</li>
-<li>Bəzi PHP serverlərində Moodle kataloqunda .htaccess faylı yaratmaq və aşağıdakı sətri daxil etmək olar:
- <blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
- <p>Buna baxmayaraq bəzi serverlərdə buna görə PHP-nin<b>bütünl</b> səhifələrinin işi dayana bilər (Siz səhifələrdə səhvləri görəcəksiniz). Belə olan halda .htaccess faylını silmək lazımdır.</p></li>
+$string['memorylimithelp'] = '<p>Sizin serverdə PHP-də yaddaşın məhdudlaşdırılması {$a}-da qurulub.</p>
+
+<p>Buna görə müəyyən müddətdən sonra yddaşla əlaqəli problemlər yarana bilər, xüsusən də Sizin çox sayda modullarınız və ya istifadəçiləriniz olarsa.</p>
+
+<p>Biz məsləhət görürük ki, əgər mümkünsə PHP-də yaddaşın məhdudlaşdırılması üçün daha böyük qiymət götürəsiniz, məsələn, 40M.
+ Bunu aşağıdakı üsullarla etmək olar:</p>
+<ol>
+<li>Əgər imkan varsa PHP-ni <i>--enable-memory-limit</i> açarı ilə kompilyasiya edin.
+Bu halda Moodle özü yaddaşa məhdudiyyət qoya bilir.</li>
+<li>Əgər Sizin php.ini faylını redaktə etməyə icazəniz varsa, <b>memory_limit</b>parametrini nə iləsə 40M kimi dəyişmək olar. Əgər icazəniz yoxdursa, administratordan xahiş edə bilərsiniz.</li>
+<li>Bəzi PHP serverlərində Moodle kataloqunda .htaccess faylı yaratmaq və aşağıdakı sətri daxil etmək olar:
+ <blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
+ <p>Buna baxmayaraq bəzi serverlərdə buna görə PHP-nin<b>bütünl</b> səhifələrinin işi dayana bilər (Siz səhifələrdə səhvləri görəcəksiniz). Belə olan halda .htaccess faylını silmək lazımdır.</p></li>
</ol>';
$string['paths'] = 'Yollar';
$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Quraşdırma proqramı ({$a->dataroot}) verilənlər kataloqunu yarada bilmir.';
@@ -71,23 +71,23 @@
$string['pathssubadmindir'] = 'Veb-hostinqlərin sayı az olduqda yol/admin idarəetmə panelinə və ya digər bir yerə keçmək üçün xüsusi URL-dir. Təəssüf ki, bu Moodlun idarəetmə səhifələrinin standart mövqeyi ilə ziddiyyət təşkil edir. Bunu Moodle kataloqunda admin qovluğunun adını dəyişməklə və burada yeni adı göstərməklə aradan qaldırmaq olar. Məsələn, <em>moodleadmin</em>. Bu zaman Moodlun idarəetmə panelinə bütün keçidlər avtomatik olaraq dəyişir.';
$string['pathssubdataroot'] = 'Moodlun yüklənmiş faylları harada saxlayacağını mütləq göstərmək lazımdır Veb-server istifadəçisinin (usually \'nobody\' or \'apache\') bu kataloqda oxuma və YAZMA üçün icazəsi olmalıdır, lakin bu zaman İnternetdən birbaşa müraciət mümkün ola bilməz. Əgər bu kataloq mövcud deyilsə, quraşdırma proqramı onu yaratmağa cəhd edir. ';
$string['pathssubdirroot'] = 'Moodlun quraşdırılması kataloquna tam yol';
-$string['pathssubwwwroot'] = 'Moodla keçidin mümkün olduğu tam veb-ünvan.
-Moodla keçid üçün bir neçə ünvandan istifadə etmək mümkün deyil. Əgər sizin saytın bir neçə açıq ünvanı varsa, siz həmişə bu ünvanlardan göstərilən ünvana keçidi təmin etməlisiniz.
-əgəgr sizin sayta həm İnternetdən və həm də lokal şəbəkədən keçid mümkündürsə, burada ümumi ünvanı göstərin və DNS-i elə sazlayın ki, lokal istifadəçilər də bu ünvandan istifadə edə bilsin.
-Əgər göstərilən ünvan düzgün deyilsə, quraşdırmanı digər qiymətlə yenidən başlamaq üçün brauzerin ünvan sətirində URL-i dəyişin. ';
+$string['pathssubwwwroot'] = 'Moodla keçidin mümkün olduğu tam veb-ünvan.
+Moodla keçid üçün bir neçə ünvandan istifadə etmək mümkün deyil. Əgər sizin saytın bir neçə açıq ünvanı varsa, siz həmişə bu ünvanlardan göstərilən ünvana keçidi təmin etməlisiniz.
+əgəgr sizin sayta həm İnternetdən və həm də lokal şəbəkədən keçid mümkündürsə, burada ümumi ünvanı göstərin və DNS-i elə sazlayın ki, lokal istifadəçilər də bu ünvandan istifadə edə bilsin.
+Əgər göstərilən ünvan düzgün deyilsə, quraşdırmanı digər qiymətlə yenidən başlamaq üçün brauzerin ünvan sətirində URL-i dəyişin.';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Verilənlər kataloqunun mövqeyi təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermir.';
$string['pathswrongadmindir'] = 'Admin kataloqu mövcud deyil';
$string['phpextension'] = '{$a} PHP geniçlənməsi';
$string['phpversion'] = 'PHP versiyası';
-$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle üçün PHP-nin 4.3.0 və ondan yuxarı və ya 5.1.0 və ondan yuxarı versiyaları(5.0.versiyasının bəzi problemləri məlumdur) lazımdır.</p>
-<p>İndi Siz, {$a} versiyasından istifadə edirsiniz</p>
-<p>Siz PHP-ni yeniləməlisiniz və ya PHP-nin daha yeni versiyası olan xostinqə keçməlisiniz!<br />
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle üçün PHP-nin 4.3.0 və ondan yuxarı və ya 5.1.0 və ondan yuxarı versiyaları(5.0.versiyasının bəzi problemləri məlumdur) lazımdır.</p>
+<p>İndi Siz, {$a} versiyasından istifadə edirsiniz</p>
+<p>Siz PHP-ni yeniləməlisiniz və ya PHP-nin daha yeni versiyası olan xostinqə keçməlisiniz!<br />
(5.0.x verisyası olarsa 4.4.x versiyasına qayıda bilərsiniz)</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
$string['welcomep20'] = 'Siz bu səhifəni ona görə görürsünüz ki, <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> proqram paketini öz kompyüterinizdə müvəffəqiyyətlə qurmusunuz. Təbrik edirik!';
$string['welcomep30'] = '<strong>{$a->installername}</strong> proqram paketinin bu versiyasında <strong>Moodle</strong>un işləyəcəyi mühiti yaratmaq üçün aşağıdakı proqramlar var:';
$string['welcomep40'] = 'Paketə həmçinin <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong> daxildir.';
-$string['welcomep50'] = 'Bu paketə daxil olan əlavələrdən istifadə edilmə ardıcıllığı, müvafiq lisenziyalarla müəyyən edilir. <strong>{$a->installername}</strong> tam proqram paketi
+$string['welcomep50'] = 'Bu paketə daxil olan əlavələrdən istifadə edilmə ardıcıllığı, müvafiq lisenziyalarla müəyyən edilir. <strong>{$a->installername}</strong> tam proqram paketi
<a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">mənbəni açır</a> və <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> lisenziyasının şərtlərinə uyğun olaraq yayılır.';
$string['welcomep60'] = 'Növbəti səhifələrdə Siz, bir neçə sadə addımla öz kompyüterinizdə <strong>Moodle</strong>-un parametrlərini sazlaya və quraşdıra bilərsiniz. Siz sazlama parametrlərini susmaya görə qəbul edə və ya öz tələblərinizdən asılı olaraq dəyişə bilərsiniz.';
$string['welcomep70'] = '<strong>Moodle</strong> quraşdırma prosesini davam etmək üçün "Növbəti" düyməsini sıxın.';
@@ -34,8 +34,8 @@
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Gwerth anghywir, rhowch gynnig arall arni';
$string['clitypevalue'] = 'math o werth';
$string['clitypevaluedefault'] = 'math o werth, pwyswch Enter i ddefnyddio\'r gwerth diofyn ({$a})';
-$string['cliunknowoption'] = 'Dewisiadau dieithr:
- {$a}
+$string['cliunknowoption'] = 'Dewisiadau dieithr:
+ {$a}
Defnyddiwch y dewis --help.';
$string['cliyesnoprompt'] = 'mae teipio i (yn golygu iawn) neu n (yn golygu na)';
$string['environmentrequireinstall'] = 'angen ei osod/ei alluogi.';
@@ -43,6 +43,6 @@
$string['invalidmd5'] = 'Roedd y newidyn gwirio yn anghywir - rhowch gynnig arall arni';
$string['missingrequiredfield'] = 'Mae maes gofynnol ar goll';
$string['remotedownloaderror'] = 'Wedi methu llwytho cydran ar eich gweinydd, gwiriwch osodiadau\'r dirprwy, argymhellir yr estyniad PHP cURL yn gryf.<br /><br />Mae\'n rhaid i chi lwytho\'r ffeil <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> eich hun, ei chopïo i "{$a->dest}" ar eich gweinydd, a\'i dad-zipio yno.';
-$string['wrongdestpath'] = 'Llwybr cyrchfan anghywir.';
-$string['wrongsourcebase'] = 'Bôn URL ffynhonnell anghywir.';
-$string['wrongzipfilename'] = 'Enw ffeil ZIP anghywir.';
+$string['wrongdestpath'] = 'Llwybr cyrchfan anghywir';
+$string['wrongsourcebase'] = 'Bôn URL ffynhonnell anghywir';
+$string['wrongzipfilename'] = 'Enw ffeil ZIP anghywir';
@@ -30,13 +30,13 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
-$string['cannotcreatelangdir'] = 'Kielihakemistoa ei voitu luoda';
+$string['cannotcreatelangdir'] = 'Kielihakemistoa ei voida luoda';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Temp-hakemistoa ei voitu luoda';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Komponentteja ei voitu ladata';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'ZIP-tiedostoa ei voitu ladata';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Komponenttia ei löytynyt';
$string['cannotsavemd5file'] = 'MD5-tiedostoa ei voitu tallentaa';
-$string['cannotsavezipfile'] = 'Zip-tiedosta ei voitu tallentaa';
+$string['cannotsavezipfile'] = 'Zip-tiedostoa ei voitu tallentaa';
$string['cannotunzipfile'] = 'Zip-tiedostoa ei voitu purkaa';
$string['componentisuptodate'] = 'Komponentti on ajan tasalla';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Ladatun tiedoston tarkistus epäonnistui';
@@ -30,5 +30,5 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
-$string['environmentrequireinstall'] = 'ត្រូវ​តែ​បាន​ដំឡើង និង​អនុញ្ញាត';
-$string['environmentrequireversion'] = 'ត្រូវការ​កំណែ {$a->needed} ហើយ​អ្នក​កំពុង​រត់ {$a->current}';
+$string['environmentrequireinstall'] = 'ត្រូវតែបានដំឡើង និងអនុញ្ញាត';
+$string['environmentrequireversion'] = 'ត្រូវការកំណែ {$a->needed} ហើយអ្នកកំពុងរត់ {$a->current}';
View
@@ -30,19 +30,19 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
-$string['cannotcreatelangdir'] = 'មិនអាច​បង្កើត​ថត lang បាន​ឡើយ';
-$string['cannotcreatetempdir'] = 'មិនអាច​បង្កើត​ថត temp បាន​ឡើយ';
-$string['cannotdownloadcomponents'] = 'មិនអាច​ទាញយក​សមាសភាគ​បាន​ឡើយ';
-$string['cannotdownloadzipfile'] = 'មិនអាច​ទាញយក​ឯកសារ ZIP បាន​ឡើយ';
-$string['cannotfindcomponent'] = 'មិនអាច​រក​សមាភាគ​បាន​ឡើយ';
-$string['cannotsavemd5file'] = 'មិនអាច​រក្សាទុក​ឯកសារ md5 បាន​ឡើយ';
-$string['cannotsavezipfile'] = 'មិនអាច​រក្សាទុក​ឯកសារ ZIP បាន​ឡើយ';
-$string['cannotunzipfile'] = 'មិនអាច​ពន្លា​ឯកសារ​បាន​ឡើយ';
-$string['componentisuptodate'] = 'សមាសភាគ​គឺ​ទាន់សម័យ';
-$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'បាន​បរាជ័យ​ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ឯកសារ​ដែល​បាន​ទាញយក';
+$string['cannotcreatelangdir'] = 'មិនអាចបង្កើតថត lang បានឡើយ';
+$string['cannotcreatetempdir'] = 'មិនអាចបង្កើតថត temp បានឡើយ';
+$string['cannotdownloadcomponents'] = 'មិនអាចទាញយកសមាសភាគបានឡើយ';
+$string['cannotdownloadzipfile'] = 'មិនអាចទាញយកឯកសារ ZIP បានឡើយ';
+$string['cannotfindcomponent'] = 'មិនអាចរកសមាភាគបានឡើយ';
+$string['cannotsavemd5file'] = 'មិនអាចរក្សាទុកឯកសារ md5 បានឡើយ';
+$string['cannotsavezipfile'] = 'មិនអាចរក្សាទុកឯកសារ ZIP បានឡើយ';
+$string['cannotunzipfile'] = 'មិនអាចពន្លាឯកសារបានឡើយ';
+$string['componentisuptodate'] = 'សមាសភាគគឺទាន់សម័យ';
+$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'បានបរាជ័យក្នុងការពិនិត្យឯកសារដែលបានទាញយក';
$string['invalidmd5'] = 'md5 មិនត្រឹមត្រូវ';
-$string['missingrequiredfield'] = 'បាត់​វាល​ដែលត្រូវការ​មួយ​ចំនួន';
-$string['remotedownloaderror'] = 'បរាជ័យ​ក្នុង​ការ​ទាញ​យក​សមាសភាគ​ទៅ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​របស់​អ្នក សូម​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ប្រូកស៊ី ផ្នែក​បន្ថែម PHP cURL ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​អនុសាសន៍ ។<br /><br />អ្នក​ត្រូវ​តែ​ទាញយក​ឯកសារ <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> ដោយ​ដៃ ចម្លង​វា​ទៅ "{$a->dest}" ក្នុង​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​របស់​អ្នក និង​ពន្លា​វា​នៅ​ទីនោះ';
-$string['wrongdestpath'] = 'ផ្លូវ​ទិសដៅ​មិនត្រឹមត្រូវ';
-$string['wrongsourcebase'] = 'មូលដ្ឋាន URL ប្រភព​មិនត្រឹមត្រូវ';
-$string['wrongzipfilename'] = 'ឈ្មោះ​ឯកសារ ZIP មិនត្រឹមត្រូវ ។';
+$string['missingrequiredfield'] = 'បាត់វាលដែលត្រូវការមួយចំនួន';
+$string['remotedownloaderror'] = 'បរាជ័យក្នុងការទាញយកសមាសភាគទៅម៉ាស៊ីនបម្រើរបស់អ្នក សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រូកស៊ី ផ្នែកបន្ថែម PHP cURL ត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍ ។<br /><br />អ្នកត្រូវតែទាញយកឯកសារ <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> ដោយដៃ ចម្លងវាទៅ "{$a->dest}" ក្នុងម៉ាស៊ីនបម្រើរបស់អ្នក និងពន្លាវានៅទីនោះ';
+$string['wrongdestpath'] = 'ផ្លូវទិសដៅមិនត្រឹមត្រូវ';
+$string['wrongsourcebase'] = 'មូលដ្ឋាន URL ប្រភពមិនត្រឹមត្រូវ';
+$string['wrongzipfilename'] = 'ឈ្មោះឯកសារ ZIP មិនត្រឹមត្រូវ ។';
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 673baa5

Please sign in to comment.