Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
commit 673baa5a49de11caa7075bff842af787bc9164b7 1 parent 516a904
AMOS bot authored
48 install/lang/az/install.php
View
@@ -43,25 +43,25 @@
$string['dbprefix'] = 'Cədvəllərin adlarının prefiksi';
$string['dirroot'] = 'Moodle kataloqu';
$string['environmenthead'] = 'Mühitin yoxlanması...';
-$string['environmentsub2'] = 'Moodlun hər versiyasında PHP-nin versiyasına minimal tələblər və PHP-nin mütləq olan genişlənmələrinin dəsti var.
-Mühitin tam yoxlanılması hər quraşdırmadan və yenilənmədən əvvəl yerinə yetirilir.
-Xahiş edirik ki, əgər yeni versiyanın necə qurulmasını və PHP genişlənməsinin əlavə edilməsini bilmirsinizsə administratora müraciət edin. ';
+$string['environmentsub2'] = 'Moodlun hər versiyasında PHP-nin versiyasına minimal tələblər və PHP-nin mütləq olan genişlənmələrinin dəsti var.
+Mühitin tam yoxlanılması hər quraşdırmadan və yenilənmədən əvvəl yerinə yetirilir.
+Xahiş edirik ki, əgər yeni versiyanın necə qurulmasını və PHP genişlənməsinin əlavə edilməsini bilmirsinizsə administratora müraciət edin.';
$string['errorsinenvironment'] = 'Mühitin yoxlnılması yerinə yetirilmədi!';
$string['installation'] = 'Quraşdırma';
$string['langdownloaderror'] = 'Təəssüf ki, "{$a}" dilini qurmaq mümkün olmadı. Quraşdırma prosesi ingilis dilində davam edəcək.';
-$string['memorylimithelp'] = '<p>Sizin serverdə PHP-də yaddaşın məhdudlaşdırılması {$a}-da qurulub.</p>
-
-<p>Buna görə müəyyən müddətdən sonra yddaşla əlaqəli problemlər yarana bilər, xüsusən də Sizin çox sayda modullarınız və ya istifadəçiləriniz olarsa.</p>
-
-<p>Biz məsləhət görürük ki, əgər mümkünsə PHP-də yaddaşın məhdudlaşdırılması üçün daha böyük qiymət götürəsiniz, məsələn, 40M.
- Bunu aşağıdakı üsullarla etmək olar:</p>
-<ol>
-<li>Əgər imkan varsa PHP-ni <i>--enable-memory-limit</i> açarı ilə kompilyasiya edin.
-Bu halda Moodle özü yaddaşa məhdudiyyət qoya bilir.</li>
-<li>Əgər Sizin php.ini faylını redaktə etməyə icazəniz varsa, <b>memory_limit</b>parametrini nə iləsə 40M kimi dəyişmək olar. Əgər icazəniz yoxdursa, administratordan xahiş edə bilərsiniz.</li>
-<li>Bəzi PHP serverlərində Moodle kataloqunda .htaccess faylı yaratmaq və aşağıdakı sətri daxil etmək olar:
- <blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
- <p>Buna baxmayaraq bəzi serverlərdə buna görə PHP-nin<b>bütünl</b> səhifələrinin işi dayana bilər (Siz səhifələrdə səhvləri görəcəksiniz). Belə olan halda .htaccess faylını silmək lazımdır.</p></li>
+$string['memorylimithelp'] = '<p>Sizin serverdə PHP-də yaddaşın məhdudlaşdırılması {$a}-da qurulub.</p>
+
+<p>Buna görə müəyyən müddətdən sonra yddaşla əlaqəli problemlər yarana bilər, xüsusən də Sizin çox sayda modullarınız və ya istifadəçiləriniz olarsa.</p>
+
+<p>Biz məsləhət görürük ki, əgər mümkünsə PHP-də yaddaşın məhdudlaşdırılması üçün daha böyük qiymət götürəsiniz, məsələn, 40M.
+ Bunu aşağıdakı üsullarla etmək olar:</p>
+<ol>
+<li>Əgər imkan varsa PHP-ni <i>--enable-memory-limit</i> açarı ilə kompilyasiya edin.
+Bu halda Moodle özü yaddaşa məhdudiyyət qoya bilir.</li>
+<li>Əgər Sizin php.ini faylını redaktə etməyə icazəniz varsa, <b>memory_limit</b>parametrini nə iləsə 40M kimi dəyişmək olar. Əgər icazəniz yoxdursa, administratordan xahiş edə bilərsiniz.</li>
+<li>Bəzi PHP serverlərində Moodle kataloqunda .htaccess faylı yaratmaq və aşağıdakı sətri daxil etmək olar:
+ <blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
+ <p>Buna baxmayaraq bəzi serverlərdə buna görə PHP-nin<b>bütünl</b> səhifələrinin işi dayana bilər (Siz səhifələrdə səhvləri görəcəksiniz). Belə olan halda .htaccess faylını silmək lazımdır.</p></li>
</ol>';
$string['paths'] = 'Yollar';
$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Quraşdırma proqramı ({$a->dataroot}) verilənlər kataloqunu yarada bilmir.';
@@ -71,23 +71,23 @@
$string['pathssubadmindir'] = 'Veb-hostinqlərin sayı az olduqda yol/admin idarəetmə panelinə və ya digər bir yerə keçmək üçün xüsusi URL-dir. Təəssüf ki, bu Moodlun idarəetmə səhifələrinin standart mövqeyi ilə ziddiyyət təşkil edir. Bunu Moodle kataloqunda admin qovluğunun adını dəyişməklə və burada yeni adı göstərməklə aradan qaldırmaq olar. Məsələn, <em>moodleadmin</em>. Bu zaman Moodlun idarəetmə panelinə bütün keçidlər avtomatik olaraq dəyişir.';
$string['pathssubdataroot'] = 'Moodlun yüklənmiş faylları harada saxlayacağını mütləq göstərmək lazımdır Veb-server istifadəçisinin (usually \'nobody\' or \'apache\') bu kataloqda oxuma və YAZMA üçün icazəsi olmalıdır, lakin bu zaman İnternetdən birbaşa müraciət mümkün ola bilməz. Əgər bu kataloq mövcud deyilsə, quraşdırma proqramı onu yaratmağa cəhd edir. ';
$string['pathssubdirroot'] = 'Moodlun quraşdırılması kataloquna tam yol';
-$string['pathssubwwwroot'] = 'Moodla keçidin mümkün olduğu tam veb-ünvan.
-Moodla keçid üçün bir neçə ünvandan istifadə etmək mümkün deyil. Əgər sizin saytın bir neçə açıq ünvanı varsa, siz həmişə bu ünvanlardan göstərilən ünvana keçidi təmin etməlisiniz.
-əgəgr sizin sayta həm İnternetdən və həm də lokal şəbəkədən keçid mümkündürsə, burada ümumi ünvanı göstərin və DNS-i elə sazlayın ki, lokal istifadəçilər də bu ünvandan istifadə edə bilsin.
-Əgər göstərilən ünvan düzgün deyilsə, quraşdırmanı digər qiymətlə yenidən başlamaq üçün brauzerin ünvan sətirində URL-i dəyişin. ';
+$string['pathssubwwwroot'] = 'Moodla keçidin mümkün olduğu tam veb-ünvan.
+Moodla keçid üçün bir neçə ünvandan istifadə etmək mümkün deyil. Əgər sizin saytın bir neçə açıq ünvanı varsa, siz həmişə bu ünvanlardan göstərilən ünvana keçidi təmin etməlisiniz.
+əgəgr sizin sayta həm İnternetdən və həm də lokal şəbəkədən keçid mümkündürsə, burada ümumi ünvanı göstərin və DNS-i elə sazlayın ki, lokal istifadəçilər də bu ünvandan istifadə edə bilsin.
+Əgər göstərilən ünvan düzgün deyilsə, quraşdırmanı digər qiymətlə yenidən başlamaq üçün brauzerin ünvan sətirində URL-i dəyişin.';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Verilənlər kataloqunun mövqeyi təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermir.';
$string['pathswrongadmindir'] = 'Admin kataloqu mövcud deyil';
$string['phpextension'] = '{$a} PHP geniçlənməsi';
$string['phpversion'] = 'PHP versiyası';
-$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle üçün PHP-nin 4.3.0 və ondan yuxarı və ya 5.1.0 və ondan yuxarı versiyaları(5.0.versiyasının bəzi problemləri məlumdur) lazımdır.</p>
-<p>İndi Siz, {$a} versiyasından istifadə edirsiniz</p>
-<p>Siz PHP-ni yeniləməlisiniz və ya PHP-nin daha yeni versiyası olan xostinqə keçməlisiniz!<br />
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle üçün PHP-nin 4.3.0 və ondan yuxarı və ya 5.1.0 və ondan yuxarı versiyaları(5.0.versiyasının bəzi problemləri məlumdur) lazımdır.</p>
+<p>İndi Siz, {$a} versiyasından istifadə edirsiniz</p>
+<p>Siz PHP-ni yeniləməlisiniz və ya PHP-nin daha yeni versiyası olan xostinqə keçməlisiniz!<br />
(5.0.x verisyası olarsa 4.4.x versiyasına qayıda bilərsiniz)</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
$string['welcomep20'] = 'Siz bu səhifəni ona görə görürsünüz ki, <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> proqram paketini öz kompyüterinizdə müvəffəqiyyətlə qurmusunuz. Təbrik edirik!';
$string['welcomep30'] = '<strong>{$a->installername}</strong> proqram paketinin bu versiyasında <strong>Moodle</strong>un işləyəcəyi mühiti yaratmaq üçün aşağıdakı proqramlar var:';
$string['welcomep40'] = 'Paketə həmçinin <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong> daxildir.';
-$string['welcomep50'] = 'Bu paketə daxil olan əlavələrdən istifadə edilmə ardıcıllığı, müvafiq lisenziyalarla müəyyən edilir. <strong>{$a->installername}</strong> tam proqram paketi
+$string['welcomep50'] = 'Bu paketə daxil olan əlavələrdən istifadə edilmə ardıcıllığı, müvafiq lisenziyalarla müəyyən edilir. <strong>{$a->installername}</strong> tam proqram paketi
<a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">mənbəni açır</a> və <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> lisenziyasının şərtlərinə uyğun olaraq yayılır.';
$string['welcomep60'] = 'Növbəti səhifələrdə Siz, bir neçə sadə addımla öz kompyüterinizdə <strong>Moodle</strong>-un parametrlərini sazlaya və quraşdıra bilərsiniz. Siz sazlama parametrlərini susmaya görə qəbul edə və ya öz tələblərinizdən asılı olaraq dəyişə bilərsiniz.';
$string['welcomep70'] = '<strong>Moodle</strong> quraşdırma prosesini davam etmək üçün "Növbəti" düyməsini sıxın.';
4 install/lang/cy/admin.php
View
@@ -34,8 +34,8 @@
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Gwerth anghywir, rhowch gynnig arall arni';
$string['clitypevalue'] = 'math o werth';
$string['clitypevaluedefault'] = 'math o werth, pwyswch Enter i ddefnyddio\'r gwerth diofyn ({$a})';
-$string['cliunknowoption'] = 'Dewisiadau dieithr:
- {$a}
+$string['cliunknowoption'] = 'Dewisiadau dieithr:
+ {$a}
Defnyddiwch y dewis --help.';
$string['cliyesnoprompt'] = 'mae teipio i (yn golygu iawn) neu n (yn golygu na)';
$string['environmentrequireinstall'] = 'angen ei osod/ei alluogi.';
6 install/lang/cy/error.php
View
@@ -43,6 +43,6 @@
$string['invalidmd5'] = 'Roedd y newidyn gwirio yn anghywir - rhowch gynnig arall arni';
$string['missingrequiredfield'] = 'Mae maes gofynnol ar goll';
$string['remotedownloaderror'] = 'Wedi methu llwytho cydran ar eich gweinydd, gwiriwch osodiadau\'r dirprwy, argymhellir yr estyniad PHP cURL yn gryf.<br /><br />Mae\'n rhaid i chi lwytho\'r ffeil <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> eich hun, ei chopïo i "{$a->dest}" ar eich gweinydd, a\'i dad-zipio yno.';
-$string['wrongdestpath'] = 'Llwybr cyrchfan anghywir.';
-$string['wrongsourcebase'] = 'Bôn URL ffynhonnell anghywir.';
-$string['wrongzipfilename'] = 'Enw ffeil ZIP anghywir.';
+$string['wrongdestpath'] = 'Llwybr cyrchfan anghywir';
+$string['wrongsourcebase'] = 'Bôn URL ffynhonnell anghywir';
+$string['wrongzipfilename'] = 'Enw ffeil ZIP anghywir';
4 install/lang/fi/error.php
View
@@ -30,13 +30,13 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
-$string['cannotcreatelangdir'] = 'Kielihakemistoa ei voitu luoda';
+$string['cannotcreatelangdir'] = 'Kielihakemistoa ei voida luoda';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Temp-hakemistoa ei voitu luoda';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Komponentteja ei voitu ladata';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'ZIP-tiedostoa ei voitu ladata';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Komponenttia ei löytynyt';
$string['cannotsavemd5file'] = 'MD5-tiedostoa ei voitu tallentaa';
-$string['cannotsavezipfile'] = 'Zip-tiedosta ei voitu tallentaa';
+$string['cannotsavezipfile'] = 'Zip-tiedostoa ei voitu tallentaa';
$string['cannotunzipfile'] = 'Zip-tiedostoa ei voitu purkaa';
$string['componentisuptodate'] = 'Komponentti on ajan tasalla';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Ladatun tiedoston tarkistus epäonnistui';
4 install/lang/km/admin.php
View
@@ -30,5 +30,5 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
-$string['environmentrequireinstall'] = 'ត្រូវ​តែ​បាន​ដំឡើង និង​អនុញ្ញាត';
-$string['environmentrequireversion'] = 'ត្រូវការ​កំណែ {$a->needed} ហើយ​អ្នក​កំពុង​រត់ {$a->current}';
+$string['environmentrequireinstall'] = 'ត្រូវតែបានដំឡើង និងអនុញ្ញាត';
+$string['environmentrequireversion'] = 'ត្រូវការកំណែ {$a->needed} ហើយអ្នកកំពុងរត់ {$a->current}';
30 install/lang/km/error.php
View
@@ -30,19 +30,19 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
-$string['cannotcreatelangdir'] = 'មិនអាច​បង្កើត​ថត lang បាន​ឡើយ';
-$string['cannotcreatetempdir'] = 'មិនអាច​បង្កើត​ថត temp បាន​ឡើយ';
-$string['cannotdownloadcomponents'] = 'មិនអាច​ទាញយក​សមាសភាគ​បាន​ឡើយ';
-$string['cannotdownloadzipfile'] = 'មិនអាច​ទាញយក​ឯកសារ ZIP បាន​ឡើយ';
-$string['cannotfindcomponent'] = 'មិនអាច​រក​សមាភាគ​បាន​ឡើយ';
-$string['cannotsavemd5file'] = 'មិនអាច​រក្សាទុក​ឯកសារ md5 បាន​ឡើយ';
-$string['cannotsavezipfile'] = 'មិនអាច​រក្សាទុក​ឯកសារ ZIP បាន​ឡើយ';
-$string['cannotunzipfile'] = 'មិនអាច​ពន្លា​ឯកសារ​បាន​ឡើយ';
-$string['componentisuptodate'] = 'សមាសភាគ​គឺ​ទាន់សម័យ';
-$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'បាន​បរាជ័យ​ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ឯកសារ​ដែល​បាន​ទាញយក';
+$string['cannotcreatelangdir'] = 'មិនអាចបង្កើតថត lang បានឡើយ';
+$string['cannotcreatetempdir'] = 'មិនអាចបង្កើតថត temp បានឡើយ';
+$string['cannotdownloadcomponents'] = 'មិនអាចទាញយកសមាសភាគបានឡើយ';
+$string['cannotdownloadzipfile'] = 'មិនអាចទាញយកឯកសារ ZIP បានឡើយ';
+$string['cannotfindcomponent'] = 'មិនអាចរកសមាភាគបានឡើយ';
+$string['cannotsavemd5file'] = 'មិនអាចរក្សាទុកឯកសារ md5 បានឡើយ';
+$string['cannotsavezipfile'] = 'មិនអាចរក្សាទុកឯកសារ ZIP បានឡើយ';
+$string['cannotunzipfile'] = 'មិនអាចពន្លាឯកសារបានឡើយ';
+$string['componentisuptodate'] = 'សមាសភាគគឺទាន់សម័យ';
+$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'បានបរាជ័យក្នុងការពិនិត្យឯកសារដែលបានទាញយក';
$string['invalidmd5'] = 'md5 មិនត្រឹមត្រូវ';
-$string['missingrequiredfield'] = 'បាត់​វាល​ដែលត្រូវការ​មួយ​ចំនួន';
-$string['remotedownloaderror'] = 'បរាជ័យ​ក្នុង​ការ​ទាញ​យក​សមាសភាគ​ទៅ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​របស់​អ្នក សូម​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ប្រូកស៊ី ផ្នែក​បន្ថែម PHP cURL ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​អនុសាសន៍ ។<br /><br />អ្នក​ត្រូវ​តែ​ទាញយក​ឯកសារ <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> ដោយ​ដៃ ចម្លង​វា​ទៅ "{$a->dest}" ក្នុង​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​របស់​អ្នក និង​ពន្លា​វា​នៅ​ទីនោះ';
-$string['wrongdestpath'] = 'ផ្លូវ​ទិសដៅ​មិនត្រឹមត្រូវ';
-$string['wrongsourcebase'] = 'មូលដ្ឋាន URL ប្រភព​មិនត្រឹមត្រូវ';
-$string['wrongzipfilename'] = 'ឈ្មោះ​ឯកសារ ZIP មិនត្រឹមត្រូវ ។';
+$string['missingrequiredfield'] = 'បាត់វាលដែលត្រូវការមួយចំនួន';
+$string['remotedownloaderror'] = 'បរាជ័យក្នុងការទាញយកសមាសភាគទៅម៉ាស៊ីនបម្រើរបស់អ្នក សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រូកស៊ី ផ្នែកបន្ថែម PHP cURL ត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍ ។<br /><br />អ្នកត្រូវតែទាញយកឯកសារ <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> ដោយដៃ ចម្លងវាទៅ "{$a->dest}" ក្នុងម៉ាស៊ីនបម្រើរបស់អ្នក និងពន្លាវានៅទីនោះ';
+$string['wrongdestpath'] = 'ផ្លូវទិសដៅមិនត្រឹមត្រូវ';
+$string['wrongsourcebase'] = 'មូលដ្ឋាន URL ប្រភពមិនត្រឹមត្រូវ';
+$string['wrongzipfilename'] = 'ឈ្មោះឯកសារ ZIP មិនត្រឹមត្រូវ ។';
58 install/lang/km/install.php
View
@@ -30,40 +30,40 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
-$string['admindirname'] = 'ថត​អ្នក​គ្រប់គ្រង';
-$string['availablelangs'] = 'កញ្ចប់​ភាសា​ដែល​មាន';
-$string['chooselanguagehead'] = 'ជ្រើស​ភាសា';
-$string['chooselanguagesub'] = 'សូម​ជ្រើស​ភាសា សម្រាប់​តែ​ការ​ដំឡើង​ប៉ុណ្ណោះអ្នក​នឹង​អាច​ជ្រើស​ភាសា​សម្រាប់​តំបន់​បណ្ដាញ និង​អ្នក​ប្រើ នៅ​ផ្នែក​ក្រោយ​ៗ​ទៀត';
-$string['dataroot'] = 'ថត​ទិន្នន័យ';
-$string['dbprefix'] = 'បុព្វបទ​តារាង';
+$string['admindirname'] = 'ថតអ្នកគ្រប់គ្រង';
+$string['availablelangs'] = 'កញ្ចប់ភាសាដែលមាន';
+$string['chooselanguagehead'] = 'ជ្រើសភាសា';
+$string['chooselanguagesub'] = 'សូមជ្រើសភាសា សម្រាប់តែការដំឡើងប៉ុណ្ណោះអ្នកនឹងអាចជ្រើសភាសាសម្រាប់តំបន់បណ្ដាញ និងអ្នកប្រើ នៅផ្នែកក្រោយៗទៀត';
+$string['dataroot'] = 'ថតទិន្នន័យ';
+$string['dbprefix'] = 'បុព្វបទតារាង';
$string['dirroot'] = 'ថត Moodle';
-$string['environmenthead'] = 'កំពុង​ពិនិត្យ​បរិស្ថាន​របស់​អ្នក...';
-$string['installation'] = 'ការ​ដំឡើង';
-$string['langdownloaderror'] = 'ភាសា "{$a}" មិនត្រូវ​បាន​ដំឡើង​ឡើយវា​នឹង​បន្ត​ដំឡើង​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស';
-$string['memorylimithelp'] = '<p>បច្ចុប្បន្ន សតិ​កំណត់​របស់ PHP សម្រាប់​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​របស់​អ្នក ត្រូវ​បាន​កំណត់​ជា {$a} ។</p>
+$string['environmenthead'] = 'កំពុងពិនិត្យបរិស្ថានរបស់អ្នក...';
+$string['installation'] = 'ការដំឡើង';
+$string['langdownloaderror'] = 'ភាសា "{$a}" មិនត្រូវបានដំឡើងឡើយវានឹងបន្តដំឡើងជាភាសាអង់គ្លេស';
+$string['memorylimithelp'] = '<p>បច្ចុប្បន្ន សតិកំណត់របស់ PHP សម្រាប់ម៉ាស៊ីនបម្រើរបស់អ្នក ត្រូវបានកំណត់ជា {$a} ។</p>
-<p>វា​អាច​បង្ក​ឲ្យ Moodle មាន​បញ្ហា​ជាមួយ​សតិ​នៅ​ពេល​ក្រោយ ជា​ពិសេស​នៅពេល​​អ្នក​មាន​ម៉ូឌុល​​បើក​ច្រើន និង/ឬ​អ្នក​ប្រើ​ច្រើន ។</p>
+<p>វាអាចបង្កឲ្យ Moodle មានបញ្ហាជាមួយសតិនៅពេលក្រោយ ជាពិសេសនៅពេលអ្នកមានម៉ូឌុលបើកច្រើន និង/ឬអ្នកប្រើច្រើន ។</p>
-<p>យើង​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ថា អ្នក​គួរតែ​កំណត់​រចនា​សម្ព័ន្ធ PHP ជាមួយ​ចំនួន​កំណត់​ខ្ពស់​ជាងនេះ​តាម​ដែល​អាច ដូច​ជា 40M ។
-មាន​វិធី​ជា​ច្រើន ក្នុង​ការ​ធ្វើ​វា ដែល​អ្នក​អាច​សាកល្បង​បាន ៖</p>
+<p>យើងផ្ដល់អនុសាសន៍ថា អ្នកគួរតែកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ PHP ជាមួយចំនួនកំណត់ខ្ពស់ជាងនេះតាមដែលអាច ដូចជា 40M ។
+មានវិធីជាច្រើន ក្នុងការធ្វើវា ដែលអ្នកអាចសាកល្បងបាន ៖</p>
<ol>
-<li>ប្រសិនបើ​អ្នក​អាច​ចងក្រង PHP ឡើង​វិញ​បាន​ដោយ​ប្រើ <i>--enable-memory-limit</i> ។
-នោះ Moodle នឹង​អាច​កំណត់​​សតិ​កំណត់​ដោយ​ខ្លួន​ឯង ។</li>
-<li>ប្រសិនបើ​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​ចូល​ដំណើរ​ការ​ឯកសារ php.ini របស់​អ្នក អ្នក​អាច​ផ្លាស់ប្ដូរ​ការ​កំណត់ <b>memory_limit</b> ក្នុង​ទីនោះ​ទៅ​តម្លៃ​ផ្សេង ដូច​ជា 40M ។ ប្រសិនបើ​អ្នក​មិន​មាន​សិទ្ធិ​ចូល​ដំណើរ​ការ​ទេ​នោះ អ្នក​អាច​ស្នើ​ឲ្យ​អ្នក​គ្រប់គ្រង​របស់​អ្នក​ធ្វើ​​ឲ្យ​អ្នក​តែ​ម្ដង ។</li>
-<li>នៅ​លើ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ PHP មួយចំនួន ​អ្នក​អាច​បង្កើត​ឯកសារ .htaccess នៅ​ក្នុង​ថត Moodle ដែល​មាន​បន្ទាត់​នេះ
+<li>ប្រសិនបើអ្នកអាចចងក្រង PHP ឡើងវិញបានដោយប្រើ <i>--enable-memory-limit</i> ។
+នោះ Moodle នឹងអាចកំណត់សតិកំណត់ដោយខ្លួនឯង ។</li>
+<li>ប្រសិនបើអ្នកមានសិទ្ធិចូលដំណើរការឯកសារ php.ini របស់អ្នក អ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរការកំណត់ <b>memory_limit</b> ក្នុងទីនោះទៅតម្លៃផ្សេង ដូចជា 40M ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានសិទ្ធិចូលដំណើរការទេនោះ អ្នកអាចស្នើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកធ្វើឲ្យអ្នកតែម្ដង ។</li>
+<li>នៅលើម៉ាស៊ីនបម្រើ PHP មួយចំនួន អ្នកអាចបង្កើតឯកសារ .htaccess នៅក្នុងថត Moodle ដែលមានបន្ទាត់នេះ
<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
-<p>ទោះយ៉ាង​ណា នៅ​លើ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​មួយចំនួន ទង្វើរ​នេះ​នឹង​រារាំង​ទំព័រ PHP <b>ទាំងអស់</b> មិន​ឲ្យ​ដំណើរការ
-(អ្នក​នឹង​ឃើញ​កំហុស នៅពេល​អ្នក​មើល​ទំព័រ) ដូច្នេះ​អ្នក​ត្រូវ​តែ​យក​ឯកសារ .htaccess ចេញ ។</p></li>
+<p>ទោះយ៉ាងណា នៅលើម៉ាស៊ីនបម្រើមួយចំនួន ទង្វើរនេះនឹងរារាំងទំព័រ PHP <b>ទាំងអស់</b> មិនឲ្យដំណើរការ
+(អ្នកនឹងឃើញកំហុស នៅពេលអ្នកមើលទំព័រ) ដូច្នេះអ្នកត្រូវតែយកឯកសារ .htaccess ចេញ ។</p></li>
</ol>';
$string['phpversion'] = 'កំណែ PHP';
-$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle ទាមទារ​កំណែ PHP យ៉ាង​ហោច​ណាស់​ត្រឹម 4.3.0 ឬ 5.1.0 (5.0.x នៅ​មាន​បញ្ហា​មួយ​ចំនួន) ។</p>
-<p>អ្នក​កំពុង​រត់​កំណែ {$a}</p>
-<p>អ្នក​ត្រូវ​តែ​ធ្វើ​ឲ្យ PHP ប្រសើរ ឬ​ផ្លាស់ទី​ទៅ​ម៉ាស៊ីន​ដែល​មាន​កំណែ PHP ថ្មី ‌!<br/>(ក្នុង​ករណី 5.0.x អ្នក​ក៏​អាច​បន្ទាប​ទៅ​កំណែ 4.4.x ផង​ដែរ)</p>';
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle ទាមទារកំណែ PHP យ៉ាងហោចណាស់ត្រឹម 4.3.0 ឬ 5.1.0 (5.0.x នៅមានបញ្ហាមួយចំនួន) ។</p>
+<p>អ្នកកំពុងរត់កំណែ {$a}</p>
+<p>អ្នកត្រូវតែធ្វើឲ្យ PHP ប្រសើរ ឬផ្លាស់ទីទៅម៉ាស៊ីនដែលមានកំណែ PHP ថ្មី ‌!<br/>(ក្នុងករណី 5.0.x អ្នកក៏អាចបន្ទាបទៅកំណែ 4.4.x ផងដែរ)</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
-$string['welcomep20'] = 'អ្នក​កំពុង​មើល​ទំព័រ​នេះ ពីព្រោះ​អ្នក​បាន​ដំឡើង និង​ចាប់ផ្ដើម​ដំណើរការ​កញ្ចប់ <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> ដោយ​ជោគជ័យ ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នកសូម​អបអរ​សាទរ!';
-$string['welcomep30'] = 'ការ​ចេញ​ផ្សាយ <strong>{$a->installername}</strong> នេះ រួម​បញ្ចូល​នូវ​កម្មវិធី​សម្រាប់​បង្កើត​បរិស្ថាន​មួយ​ដែល <strong>Moodle</strong> នឹង​ប្រតិបត្តិវា​មាន​ឈ្មោះ​ថា';
-$string['welcomep40'] = 'កញ្ចប់​ក៏​​រួម​បញ្ចូល​ផងដែរ​នូវ <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong> ។';
-$string['welcomep50'] = 'ការ​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​ទាំងអស់​ក្នុង​កញ្ចប់​នេះ ត្រូវ​បាន​គ្រប់គ្រង​ដោយ​​អាជ្ញាបណ្ណ​របស់​ពួក​វា​រៀងៗ​ខ្លួន ។ កញ្ចប់ <strong>{$a->installername}</strong> ពេញ​លេញ​គឺ​ជា <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">កម្មវិធី​កូដ​បើកចំហ</a> ហើយ​ត្រូវ​បាន​ចែកចាយ​ក្រោម​អាជ្ញាបណ្ណ <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> ។';
-$string['welcomep60'] = 'ទំព័រ​ខាង​ក្រោម នឹង​ណែនាំ​អ្នកតាម​ជំហាន​ដ៏​ងាយស្រួល​ ដើម្បីកំណត់​រចនា​សម្ព័ន្ធ និង​រៀបចំ <strong>Moodle</strong> នៅ​លើ​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នកអ្នក​អាច​ទទួលយក​នូវ​ការ​កំណត់​លំនាំ​ដើម ឬ​​កែ​ប្រែ​ពួក​វា​ឲ្យ​ត្រូវ​ទៅ​នឹង​តម្រូវ​ការ​របស់​អ្នក​ផ្ទាល់';
-$string['welcomep70'] = 'ចុច​ប៊ូតុង "បន្ទាប់" នៅ​ខាង​ក្រោម ដើម្បី​បន្ត​រៀបចំ <strong>Moodle</strong> ។';
-$string['wwwroot'] = 'អាសយដ្ឋាន​បណ្ដាញ';
+$string['welcomep20'] = 'អ្នកកំពុងមើលទំព័រនេះ ពីព្រោះអ្នកបានដំឡើង និងចាប់ផ្ដើមដំណើរការកញ្ចប់ <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> ដោយជោគជ័យ ក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកសូមអបអរសាទរ!';
+$string['welcomep30'] = 'ការចេញផ្សាយ <strong>{$a->installername}</strong> នេះ រួមបញ្ចូលនូវកម្មវិធីសម្រាប់បង្កើតបរិស្ថានមួយដែល <strong>Moodle</strong> នឹងប្រតិបត្តិវាមានឈ្មោះថា';
+$string['welcomep40'] = 'កញ្ចប់ក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនូវ <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong> ។';
+$string['welcomep50'] = 'ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទាំងអស់ក្នុងកញ្ចប់នេះ ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញាបណ្ណរបស់ពួកវារៀងៗខ្លួន ។ កញ្ចប់ <strong>{$a->installername}</strong> ពេញលេញគឺជា <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">កម្មវិធីកូដបើកចំហ</a> ហើយត្រូវបានចែកចាយក្រោមអាជ្ញាបណ្ណ <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> ។';
+$string['welcomep60'] = 'ទំព័រខាងក្រោម នឹងណែនាំអ្នកតាមជំហានដ៏ងាយស្រួល ដើម្បីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ និងរៀបចំ <strong>Moodle</strong> នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកអ្នកអាចទទួលយកនូវការកំណត់លំនាំដើម ឬកែប្រែពួកវាឲ្យត្រូវទៅនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកផ្ទាល់';
+$string['welcomep70'] = 'ចុចប៊ូតុង "បន្ទាប់" នៅខាងក្រោម ដើម្បីបន្តរៀបចំ <strong>Moodle</strong> ។';
+$string['wwwroot'] = 'អាសយដ្ឋានបណ្ដាញ';
4 install/lang/km/moodle.php
View
@@ -32,5 +32,5 @@
$string['language'] = 'ភាសា';
$string['next'] = 'បន្ទាប់';
-$string['previous'] = 'មុន';
-$string['reload'] = 'ផ្ទុក​ឡើង​វិញ';
+$string['previous'] = 'មុន';
+$string['reload'] = 'ផ្ទុកឡើងវិញ';
2  install/lang/lt/admin.php
View
@@ -31,4 +31,4 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
$string['environmentrequireinstall'] = 'turi būti įdiegta ir įgalinta';
-$string['environmentrequireversion'] = 'reikalinga \\$a-needed, o Jūs turite \\$a-current';
+$string['environmentrequireversion'] = 'reikalinga $a-needed, o Jūs turite $a-current';
4 install/lang/ru/install.php
View
@@ -43,8 +43,8 @@
$string['dbprefix'] = 'Префикс имён таблиц';
$string['dirroot'] = 'Каталог Moodle';
$string['environmenthead'] = 'Проверка среды...';
-$string['environmentsub2'] = 'У каждой версии Moodle есть минимальные требования к версии PHP и набор обязательных расширений PHP.
-Полная проверка среды осуществляется перед каждой установкой и обновлением.
+$string['environmentsub2'] = 'У каждой версии Moodle есть минимальные требования к версии PHP и набор обязательных расширений PHP.
+Полная проверка среды осуществляется перед каждой установкой и обновлением.
Пожалуйста, свяжитесь с администратором сервера, если не знаете, как установить новую версию или включить расширения PHP.';
$string['errorsinenvironment'] = 'Проверка окружения не выполнена!';
$string['installation'] = 'Установка';
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.