Skip to content
Browse files

Initial translation

  • Loading branch information...
1 parent 80a51ae commit 757720d532f764f8718c10bde3aa25e31ab6bcab paca70 committed Jan 15, 2004
Showing with 208 additions and 1 deletion.
  1. +71 −0 lang/fi/attendance.php
  2. +3 −1 lang/fi/dialogue.php
  3. +13 −0 lang/fi/error.php
  4. +86 −0 lang/fi/exercise.php
  5. +9 −0 lang/fi/label.php
  6. +26 −0 lang/fi/pix.php
View
71 lang/fi/attendance.php
@@ -0,0 +1,71 @@
+<?PHP // $Id$
+ // attendance.php - created with Moodle 1.2 development (2004010900)
+
+
+$string['absentlong'] = 'Puuttuva';
+$string['absentshort'] = 'A';
+$string['addingmultiple'] = 'Läsnäololistojen lisääminen';
+$string['addmultiple'] = 'Lisää läsnäololistat';
+$string['allmodulename'] = 'Kaikki läsnäololistat';
+$string['auto'] = 'Automaattinen';
+$string['autoattend'] = 'Määrittele läsnäolo automaattisesti tapahtumalokien pohjalta';
+$string['autoattendmulti'] = 'Määrittele läsnäolo kaikkiin listoihin automaattisesti tapahtumalokien pohjalta';
+$string['autoattendshort'] = 'Automaattisesti lokeista';
+$string['choosedays'] = 'Viikottainen läsnöolo';
+$string['dayofroll'] = 'Päiväys jolta lista laaditaan';
+$string['defaultautoattend'] = 'Määrittele oletuksena läsnäolo tapahtumalokien pohjalta';
+$string['defaultdynamicsection'] = 'Siirrä oletuksena läsnäolotlistat oikealle viikolle';
+$string['defaultgrade'] = 'Tee oletuksena läsnäololistoista arvioitavia';
+$string['defaulthoursinclass'] = 'Montako tuntia on oletuksena läsnäololistassa';
+$string['defaultmaxgrade'] = 'Mikä on maksimi arvosana täydelle läsnäololle';
+$string['defaultstudentstatus'] = 'Opiskelijan oletus tila uusissa läsnäololistoissa.';
+$string['downloadexcelfull'] = 'Lataa täysi excel-taulukko';
+$string['downloadexceltotals'] = 'Lataa yhteenveto excel-taulukko';
+$string['downloadtextfull'] = 'Lataa täysi teksti raportti';
+$string['downloadtexttotals'] = 'Lataa yhteenveto teksti raportti';
+$string['dynamicsection'] = 'Selvitä läsnäolo viikottainen ko. olevan pävän mukaan';
+$string['dynamicsectionmulti'] = 'Sijoita listat viikolle automattisesti';
+$string['dynsectionshort'] = 'Siirtyy dynaamisesti sektioon';
+$string['endbeforestart'] = 'Päättymispäivä on ennen lopetus päivää';
+$string['endmulti'] = 'Päiväys viimeiselle läsnäololistalle';
+$string['for'] = '--';
+$string['friday'] = 'Pe';
+$string['gradeshort'] = 'Arvosteltu';
+$string['gradevalue'] = 'Tee tästä listasta arvioitava';
+$string['gradevaluemulti'] = 'Tee näistä listoista arvioitavat';
+$string['hoursinclass'] = 'Tuntien määrä luokka aikana';
+$string['hoursineachclass'] = 'Tuntien määrä jokaisena luokka aikana';
+$string['hoursinfullreport'] = 'Maksimäärä läsnäolotunteja joka näytetään raportin yhdellä sivulla';
+$string['maxgradeshort'] = 'Maksimi arviointi';
+$string['maxgradevalue'] = 'Maksimi arviointi täydelle läsnäololle';
+$string['modulename'] = 'Koulunkäynti';
+$string['modulenameplural'] = 'Läsnäololistat';
+$string['monday'] = 'Ma';
+$string['norolls'] = 'Tällä kurssilla ei ole läsnäololistoja';
+$string['notes'] = 'Poikkeavat tiedot';
+$string['notesfor'] = 'Poikkeavat tiedot :';
+$string['noviews'] = 'Pahus, sinun tunnuksellesi ei ole tietoja.';
+$string['of'] = '&nbsp;/&nbsp;';
+$string['pages'] = 'Sivut';
+$string['presentlong'] = 'Nykyinen';
+$string['presentshort'] = 'P';
+$string['saturday'] = 'La';
+$string['startafterend'] = 'Aloituspäivä on lopetuspäivän jälkeen';
+$string['startmulti'] = 'Ensimmäisen läsnäololistan päiväys.';
+$string['sunday'] = 'Su';
+$string['takeroll'] = 'Hea tämän päivän lista?';
+$string['tardiesperabsence'] = 'Kuinka monta myöhästymistä lasketaan poissaoloksi';
+$string['tardylong'] = 'Myöhästyminen';
+$string['tardyshort'] = 'T';
+$string['thursday'] = 'To';
+$string['tuesday'] = 'Ti';
+$string['viewall'] = 'Katsele kaikkia läsnäololistoja';
+$string['viewmulti'] = 'Katsele raporttia useina sivuina';
+$string['viewone'] = 'Katsele kaikkia raportti sivuja';
+$string['viewsection'] = 'Katsele kaikkia tämän osaston läsnäololistoja';
+$string['viewtable'] = 'Katsele raporttia yhdellä taulukolla';
+$string['viewweek'] = 'Katsele kaikkia viikon läsnäololistoja';
+$string['wednesday'] = 'Ke';
+$string['weekmodulename'] = 'Kaikki viimeviikon läsnäololistat';
+
+?>
View
4 lang/fi/dialogue.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // dialogue.php - created with Moodle 1.2 development (2003120700)
+ // dialogue.php - created with Moodle 1.2 development (2004010900)
$string['addmynewentries'] = 'Lisää viestini';
@@ -41,11 +41,13 @@
$string['notyetseen'] = 'Avaamatta';
$string['numberofentries'] = 'Viestien määrä';
$string['numberofentriesadded'] = '$a :n merkinnät';
+$string['of'] = '/';
$string['onwrote'] = '$a kirjoitti';
$string['onyouwrote'] = '$a kirjoitit';
$string['open'] = 'Avaa';
$string['openadialoguewith'] = 'Avaa vuoropuhelu';
$string['opendialogue'] = 'Avaa vuoropuhelu';
+$string['opendialogueentries'] = 'Avaa vuoropuhelu merkinnät';
$string['pane0'] = 'Avaa vuoropuhelu';
$string['pane1'] = '$a odottaa vastauksiasi';
$string['pane1one'] = '1 odottaa vastaustasi';
View
13 lang/fi/error.php
@@ -0,0 +1,13 @@
+<?PHP // $Id$
+ // error.php - created with Moodle 1.2 development (2004010900)
+
+
+$string['erroronline'] = 'Virhe rivillä $a';
+$string['fieldrequired'] = 'Kenttä \"$a\" vaaditaan';
+$string['invalidfieldname'] = '\"$a\" ei ole kelvollinen kentän nimi';
+$string['missingfield'] = 'Kenttä \"$a\" puuttuu';
+$string['unknowncourse'] = 'Tuntematon kurssi nimeltään \"$a\"';
+$string['usernotaddederror'] = 'Käyttäjää \"$a\" ei lisätty - tuntematon virhe';
+$string['usernotaddedregistered'] = 'Käyttäjää \"$a\" ei lisätty - on jo rekisteröity';
+
+?>
View
86 lang/fi/exercise.php
@@ -0,0 +1,86 @@
+<?PHP // $Id$
+ // exercise.php - created with Moodle 1.2 development (2004010900)
+
+
+$string['absent'] = 'Puuttuva';
+$string['accumulative'] = 'Akkumulatiivinen';
+$string['action'] = 'Toimenpide';
+$string['ago'] = '$a sitten';
+$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Kaikilla arvoilla on maksimi /$a';
+$string['amend'] = 'Muuta';
+$string['amendassessmentelements'] = 'Muuta arvio elementit';
+$string['amendtitle'] = 'Muuta otsikko';
+$string['assess'] = 'Arvio';
+$string['assessed'] = 'Arvioitu';
+$string['assessment'] = 'Arviointi';
+$string['assessmentby'] = 'Arvioinut $a';
+$string['assessmentform'] = 'Arviointi muoto';
+$string['assessmentmadebythe'] = 'Arvioinnin tehnyt $a';
+$string['assessmentofthissubmission'] = 'Tämän palautuksen arviointi';
+$string['assessments'] = 'Arvioinnit';
+$string['atthisstageyou'] = 'Tällä tasolla olet suorittanut arvioinnin.<br />Haluat ehkä tarkistaa työsi arvioinnin valossa.<br />Jos teet sen, muistathan tarkistaa myös arviointisi.<br />Voit tehdä sen klikkaamalla alapuolella olevaa uudelleenarviointi-linkkiä.';
+$string['awaitingassessmentbythe'] = 'Odottaa arviointia $a :lta';
+$string['awaitingfeedbackfromthe'] = 'Odottaa arviointia $a :lta';
+$string['clearlateflag'] = 'Poista myöhässä merkintä';
+$string['comment'] = 'Kommentti';
+$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Varmista $a :n poistaminen';
+$string['correct'] = 'Oikein';
+$string['criterion'] = 'Kriteeri';
+$string['deadline'] = 'Määräaika';
+$string['deadlineis'] = 'Määräaika on $a';
+$string['delete'] = 'Poista';
+$string['deleting'] = 'Poistaa';
+$string['description'] = 'Kuvaus';
+$string['detailsofassessment'] = 'Arvioinnin yksityiskohdat';
+$string['displayoffinalgrades'] = 'Lopullisten arvosanojen näyttö';
+$string['duedate'] = 'Eräpäivä';
+$string['edit'] = 'Muokkaa';
+$string['editingassessmentelements'] = 'Muokkaa arviointi elementtejä';
+$string['element'] = 'Elementti';
+$string['elementweight'] = 'Elementin paino';
+$string['entriessaved'] = 'Sisäänpääsyt tallenettu';
+$string['excellent'] = 'Erinomainen';
+$string['exerciseassessments'] = 'Harjoitus arvioinnit';
+$string['exercisefeedback'] = 'Harjoitus palaute';
+$string['generalcomment'] = 'Yleinen kommentti';
+$string['good'] = 'Hyvä';
+$string['gradeassessment'] = 'Arvosana arviointi';
+$string['gradeforassessment'] = 'Arvosana arvioinnille';
+$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Arvosana $a arvioinnille';
+$string['gradetable'] = 'Arvosana taulukko';
+$string['gradingstrategy'] = 'Arvostelu strategia';
+$string['hidenamesfromstudents'] = 'Piilota nimet oppilailta';
+$string['incorrect'] = 'Väärä';
+$string['mail1'] = 'Sinun arvostelu \'$a\' on arvosteltu ';
+$string['mail3'] = 'Voit nähdä sen harjoitus arvioinnissasi';
+$string['managingassignment'] = 'Harjoituksen suuntaus';
+$string['maximumsize'] = 'Maksimi koko';
+$string['modulename'] = 'Harjoitus';
+$string['modulenameplural'] = 'Harjoitukset';
+$string['notavailable'] = 'Ei valittavissa';
+$string['notgraded'] = 'Ei arvioitu';
+$string['notitlegiven'] = 'Ei annettua otsikkoa';
+$string['numberofentries'] = 'Sisäänpääsyjen määrä';
+$string['optionaladjustment'] = 'Valinnainen tarkistus';
+$string['overallgrade'] = 'Keskiarvo';
+$string['phase'] = 'Jakso';
+$string['phase2short'] = 'Avoin';
+$string['phase3short'] = 'Suljettu';
+$string['poor'] = 'Heikkotasoinen';
+$string['present'] = 'Nykyinen';
+$string['reassess'] = 'Uudelleen arviointi';
+$string['saveentries'] = 'Tallenna sisäänpääsy';
+$string['studentassessments'] = '$a arvostelut';
+$string['teacherassessment'] = '$a arvostelu';
+$string['teacherassessmenttable'] = '$a arvostelu taulukko';
+$string['teacherscomment'] = 'opettajan kommentti';
+$string['thegradeis'] = 'Arvosana on $a';
+$string['title'] = 'Otsikko';
+$string['ungradedstudentassessments'] = '$a arvosanaton oppilas arviointi';
+$string['usemaximum'] = 'Käytä maksimi';
+$string['verypoor'] = 'Erittäin heikkotasoinen';
+$string['view'] = 'Katsele';
+$string['viewassessment'] = 'Katsele arviointeja';
+$string['yourassessment'] = 'Sinun arviointisi';
+
+?>
View
9 lang/fi/label.php
@@ -0,0 +1,9 @@
+<?PHP // $Id$
+ // label.php - created with Moodle 1.2 development (2004010900)
+
+
+$string['labeltext'] = 'Otsikon teksti';
+$string['modulename'] = 'Otsikko';
+$string['modulenameplural'] = 'Otsikot';
+
+?>
View
26 lang/fi/pix.php
@@ -0,0 +1,26 @@
+<?PHP // $Id$
+ // pix.php - created with Moodle 1.2 development (2004010900)
+
+
+$string['angry'] = 'Vihainen';
+$string['approve'] = 'Hyväksyvä';
+$string['biggrin'] = 'Iso irvistys';
+$string['blackeye'] = 'Musta silmä';
+$string['blush'] = 'Punastua';
+$string['clown'] = 'Pelle';
+$string['cool'] = 'Tyylikäs';
+$string['dead'] = 'Kuollut';
+$string['evil'] = 'Paha';
+$string['kiss'] = 'Suukko';
+$string['mixed'] = 'Sekaisin';
+$string['sad'] = 'Surullinen';
+$string['shy'] = 'Ujo';
+$string['sleepy'] = 'Väsynyt';
+$string['smiley'] = 'Hymy';
+$string['surprise'] = 'Yllättynyt';
+$string['thoughtful'] = 'Ajattelevainen';
+$string['tongueout'] = 'Näyttää kieltä';
+$string['wideeyes'] = 'Silmät suurina';
+$string['wink'] = 'Nikkaa';
+
+?>

0 comments on commit 757720d

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.