Permalink
Browse files

filling in missing strings...

  • Loading branch information...
1 parent 02591a8 commit ac599dc1f41384c441d6c6f4cd94e4268a0667db koenr committed Nov 11, 2004
Showing with 54 additions and 4 deletions.
  1. +2 −1 lang/nl/auth.php
  2. +2 −2 lang/nl/block_course_summary.php
  3. +48 −1 lang/nl/lesson.php
  4. +2 −0 lang/nl/moodle.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+ // auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004111000)
$string['auth_common_settings'] = 'Algemene instellingen';
@@ -47,6 +47,7 @@
$string['auth_ldap_login_settings'] = 'login instellingen';
$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Geef gebruiker lid attribuut, voor als gebruikers tot een groep behoren. Meestal \'member\'';
$string['auth_ldap_objectclass'] = 'De filter om namen/gebruiker te zoeken. Gewoonlijk zet je dit op iets als objectClass=posixAccount. Staat standaard op objectclass=*, wat alle objecten van LDAP geeft.';
+$string['auth_ldap_opt_deref'] = 'Bepaalt hoe aliassen tijdens het zoeken behandeld worden. Kies één van volgende waarden: \"Nee\" (LDAP_DEREF_NEVER) of \"Ja\" (LDAP_DEREF_ALWAYS)';
$string['auth_ldap_passwdexpire_settings'] = 'Instellingen voor het verlopen van het LDAP-wachtwoord';
$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Zet waarde <> 0 als je gebruikers wilt kunnen zoeken in subcontexten.';
$string['auth_ldap_server_settings'] = 'LDAP-server instellingen';
@@ -1,8 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004111000)
-$string['coursesummary'] = 'Vaksamenvatting';
+$string['blockname'] = 'Samenvatting van het vak';
$string['pagedescription'] = 'Vak- / sitebeschrijving';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // lesson.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+ // lesson.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004111000)
$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Actie na juist antwoord';
@@ -9,26 +9,34 @@
$string['addcluster'] = 'Voeg een cluster toe';
$string['addendofcluster'] = 'Voeg het einde van een cluster toe';
$string['answer'] = 'Antwoord';
+$string['answeredcorrectly'] = 'juist geantwoord.';
$string['answersfornumerical'] = 'Antwoorden voor numerieke vragen moeten paren zijn van de minimum- en de maximumwaarde';
$string['arrangebuttonshorizontally'] = 'De knoppen voor de takken horizontaal schikken in de diamodus?';
$string['attempt'] = 'Poging: $a';
$string['attempts'] = 'Pogingen';
$string['available'] = 'Beschikbaar van';
+$string['averagescore'] = 'Gemiddelde score';
+$string['averagetime'] = 'Gemiddelde tijd';
$string['backtreeview'] = 'Terug naar boomweergave';
$string['branchtable'] = 'Vertakkingstabel';
$string['cancel'] = 'Annuleer';
$string['canretake'] = '$a mag de les opnieuw doen';
$string['casesensitive'] = 'Hoofdlettergevoelig';
$string['checkbranchtable'] = 'Controleer vertakkingstabel';
+$string['checkedthisone'] = 'controleer deze.';
$string['checknavigation'] = 'Controleer de navigatie';
$string['checkquestion'] = 'Controleer de vraag';
+$string['classstats'] = 'Statistieken van de klas';
$string['clicktopost'] = 'Klik hier om je cijfer op de scorelijst te zetten';
$string['clusterjump'] = 'Ongeziene vraag binnen een cluster';
$string['clustertitle'] = 'Cluster';
$string['comments'] = 'Jouw commentaar';
+$string['commentswithname'] = 'De commentaren van $a->firstname {$a->lastname}';
+$string['completed'] = 'Vervolledigd';
$string['confirmdeletionofthispage'] = 'Bevestig het verwijderen van deze pagina';
$string['congratulations'] = 'Proficiat - je hebt het einde van de les bereikt';
$string['continue'] = 'Ga verder';
+$string['continuetoanswer'] = 'Ga verder met het wijzigen van de antwoorden';
$string['correctanswerjump'] = 'Sprong bij juist antwoord';
$string['correctanswerscore'] = 'Cijfer bij juist antwoord';
$string['correctresponse'] = 'Juist antwoord';
@@ -38,6 +46,9 @@
$string['deleting'] = 'Verwijderen';
$string['deletingpage'] = 'Pagina $a aan het verwijderen';
$string['description'] = 'Beschrijving';
+$string['detailedstats'] = 'Gedetailleerde statistieken';
+$string['didnotanswerquestion'] = 'Deze vraag niet beantwoord';
+$string['didnotreceivecredit'] = 'Geen cijfers gekregen';
$string['displayhighscores'] = 'Toon hoogste cijfers';
$string['displayinleftmenu'] = 'Toon in linkermenu?';
$string['displayleftmenu'] = 'Toon linkermenu';
@@ -54,29 +65,41 @@
$string['endofbranch'] = 'Einde vertakking';
$string['endofclustertitle'] = 'Einde van de cluster';
$string['endoflesson'] = 'Einde van de les';
+$string['enteredthis'] = 'dit ingegeven.';
$string['entername'] = 'Geef een schuilnaam voor de lijst met hoogste scores';
$string['enterpassword'] = 'Geef het wachtwoord:';
$string['eolstudentoutoftime'] = 'Opgelet: je tijd voor deze les is helemaal op. Wanneer je laatste antwoord verstuurd is nadat de tijd op was, dan telt dat niet meer mee.';
$string['eolstudentoutoftimenoanswers'] = 'Je hebt geen enkele vraag beantwoord. Je hebt een 0 voor deze les';
$string['essay'] = 'Open vraag';
+$string['essayemailsubject'] = 'Jouw cijfer voor $a vraag';
$string['essays'] = 'Open vragen';
$string['essayscore'] = 'Cijfer voor de open vragen';
$string['fileformat'] = 'Bestandsformaat';
$string['firstanswershould'] = 'Het eerste antwoord moet naar de \"juiste\" pagina verwijzen';
$string['firstwrong'] = 'Jammer genoeg verdien je dit punt niet, omdat je antwoord fout was. Wil je alleen maar voor de pret van het leren nog eens gokken (maar zonder er punten mee te verdienen)?';
+$string['gobacktolesson'] = 'Ga terug naar de les';
+$string['grade'] = 'Cijfer';
$string['gradeessay'] = 'Beoordeel open vragen';
$string['gradeis'] = 'Cijfer is $a';
$string['handlingofretakes'] = 'Behandeling van nieuwe pogingen';
+$string['havenotgradedyet'] = 'Nog geen cijfer gegeven';
$string['here'] = 'hier';
+$string['highscore'] = 'Hoogste score';
+$string['hightime'] = 'Langste duur';
$string['importquestions'] = 'Importeer vragen';
$string['jump'] = 'Spring';
+$string['jumptsto'] = 'spring naar';
$string['leftduringtimed'] = 'Je bent weggegaan tijdens een getimede les. <br />Klik op ga verder om de les te hervatten.';
$string['leftduringtimednoretake'] = 'Je bent weggegaan tijdens een getimede les. <br />Je mag niet verder werken.';
+$string['lesson'] = '$a Les';
$string['lessonclosed'] = 'Deze les sluit op $a.';
$string['lessondefault'] = 'Gebruik de instellingen van deze les als standaard';
$string['lessonmenu'] = 'Lesmenu';
$string['lessonopen'] = 'Deze les zal openen op $a.';
+$string['lessonstats'] = 'Statistieken van de les';
$string['loginfail'] = 'Login mislukt. Probeer nog eens...';
+$string['lowscore'] = 'Laagste score';
+$string['lowtime'] = 'kortste duur';
$string['mainmenu'] = 'Hoofdmenu';
$string['matchesanswer'] = 'Komt overeen met antwoord';
$string['maxhighscores'] = 'Aantal getoonde hoogste cijfers';
@@ -85,6 +108,8 @@
$string['maxtime'] = 'Tijdslimiet (minuten)';
$string['maxtimewarning'] = 'Je hebt $a minuten om de les af te werken.';
$string['minimumnumberofquestions'] = 'Minimumaantal vragen';
+$string['modattempts'] = 'Laat leerling nalezen';
+$string['modattemptsnoteacher'] = 'Nalezen werkt alleen voor leerlingen';
$string['modulename'] = 'Les';
$string['modulenameplural'] = 'Lessen';
$string['movepagehere'] = 'Verplaats de pagina naar hier';
@@ -97,9 +122,15 @@
$string['nextpage'] = 'Volgende pagina';
$string['noanswer'] = 'Er is niet geantwoord';
$string['noattemptrecordsfound'] = 'Geen pogingen gevonden: geen cijfer gegeven.';
+$string['nocommentyet'] = 'Nog geen commentaar';
$string['nohighscores'] = 'Geen hoogste cijfer';
+$string['nooneansweredcorrectly'] = 'Niemand heeft juist geantwoord';
+$string['nooneansweredthisquestion'] = 'Niemand heeft deze vraag beantwoord';
+$string['noonecheckedthis'] = 'Niemand heeft dit gecontroleerd';
+$string['nooneenteredthis'] = 'Niemand heeft dit ingegeven';
$string['noretake'] = 'Je mag deze les niet opnieuw maken';
$string['normal'] = 'Normaal - volg het lespad';
+$string['notcompleted'] = 'Nog niet afgewerkt';
$string['notdefined'] = 'Niet gedefinieerd';
$string['nothighscore'] = 'Je hebt de top $a cijferlijst niet gehaald.';
$string['notitle'] = 'Geen titel';
@@ -110,9 +141,11 @@
$string['ongoing'] = 'Toon het huidige cijfer';
$string['ongoingcustom'] = 'Dit is een les op $a->grade punten. Je hebt nu al $a->score punten verdiend van de $a->currenthigh punten die er tot nu toe te verdienen waren.';
$string['ongoingnormal'] = 'Je hebt $a->correct vragen van de $a->viewed juist beantwoord.';
+$string['or'] = 'OF';
$string['ordered'] = 'Gesorteerd';
$string['outof'] = 'Van $a';
$string['outoftime'] = 'Tijd is op';
+$string['overview'] = 'Overzicht';
$string['page'] = 'Pagina: $a';
$string['pagecontents'] = 'Inhoud van de pagina';
$string['pages'] = 'Pagina\'s';
@@ -123,6 +156,7 @@
$string['pleasecheckoneormoreanswers'] = 'Duid één of meer antwoorden aan';
$string['pleaseenteryouranswerinthebox'] = 'Geef je antwoord in het vak';
$string['pleasematchtheabovepairs'] = 'Koppel bovenstaande paren';
+$string['pointsearned'] = 'Verdiende punten';
$string['postsuccess'] = 'Posten gelukt';
$string['practice'] = 'Oefenles';
$string['previouspage'] = 'Vorige pagina';
@@ -133,13 +167,18 @@
$string['randompageinbranch'] = 'Willekeurige vraag binnen een tak';
$string['rank'] = 'Rangschikking';
$string['reached'] = 'bereikt';
+$string['receivedcredit'] = 'Gekregen score';
$string['redisplaypage'] = 'Toon pagina opnieuw ';
+$string['report'] = 'Rapport';
$string['response'] = 'Respons';
$string['returnmainmenu'] = 'Keer terug naar het hoofdmenu';
$string['returntocourse'] = 'Keer terug naar de vakpagina';
+$string['reviewlesson'] = 'Les nalezen';
$string['reviewquestionback'] = 'Ja, ik wil nog eens proberen';
$string['reviewquestioncontinue'] = 'Nee, ik wil naar de volgende vraag gaan';
$string['sanitycheckfailed'] = 'Fouten gevonden: deze poging wordt verwijderd';
+$string['savechanges'] = 'Bewaar wijzigingen';
+$string['savechangesandeol'] = 'Bewaar alle wijzigingen en ga naar het einde van de les';
$string['savepage'] = 'Bewaar pagina';
$string['score'] = 'Cijfer';
$string['scores'] = 'Cijfers';
@@ -152,6 +191,8 @@
$string['slideshowheight'] = 'Diavoorstelling: hoogte';
$string['slideshowwidth'] = 'Diavoorstelling: breedte';
$string['startlesson'] = 'Start de les';
+$string['studentattemptlesson'] = 'Pogingnummer $a->attempt van $a->lastname, $a->firstname';
+$string['studentname'] = '$a naam';
$string['studentoneminwarning'] = 'Waarschuwing: je hebt nog één minuut of minder om deze les af te werken.';
$string['studentoutoftime'] = 'Opgelet: je tijd voor deze les is op. Je laatste antwoord telt niet mee omdat het ingediend is nadat de tijd verstreken was. Klik op de \"ga verder\"-knop om de les te beëindigen.';
$string['studentresponse'] = 'Het antwoord van {$a}';
@@ -167,6 +208,8 @@
$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['thispage'] = 'Deze pagina';
$string['timed'] = 'Met tijdslimiet';
+$string['timeremaining'] = 'Resterende tijd';
+$string['timetaken'] = 'Gebruikte tijd';
$string['topscorestitle'] = 'Top $a->maxhighscores cijfers voor de les $a->name';
$string['treeview'] = 'Toon boomstructuur';
$string['unseenpageinbranch'] = 'Ongeziene vraag binnen een tak';
@@ -179,16 +222,20 @@
$string['viewallpages'] = 'Bekijk alle pagina\'s';
$string['viewgrades'] = 'Bekijk de cijfers';
$string['viewhighscores'] = 'Bekijk de lijst met de hoogste cijfers';
+$string['viewlessonstats'] = 'Bekijk de statistieken van de les';
$string['waitpostscore'] = 'Wacht even terwijl het hoogste cijfer ingestuurd wordt...';
$string['welldone'] = 'Goed gedaan!';
$string['whatdofirst'] = 'Wat wil je eerst doen?';
$string['wronganswerjump'] = 'Verkeerde antwoordsprong';
$string['wronganswerscore'] = 'Verkeerd antwoordcijfer';
$string['wrongresponse'] = 'Verkeerd antwoord';
+$string['youhavereceived'] = 'Je hebt een score van $a->score op $a->outof gekregen voor deze open vraag.';
$string['youhaveseen'] = 'Je hebt al meer dan één pagina van deze les bekeken.<br />Wil je beginnen bij de laatste pagina die je vorige keer bekeken hebt?';
$string['youmadehighscore'] = 'Je hebt de top $a cijferlijst gehaald';
$string['youranswer'] = 'Jouw antwoord';
$string['yourcurrentgradeis'] = 'Je cijfer is nu $a';
+$string['yourgradeisnow'] = 'Je cijfer voor de les is gewijzigd naar $a';
+$string['yourresponse'] = 'Jouw antwoord';
$string['youshouldview'] = 'Minimum te bekijken: $a';
?>
View
@@ -258,6 +258,7 @@
$string['createfolder'] = 'Maak een map in $a';
$string['createuserandpass'] = 'Maak een nieuwe gebruikersnaam en een nieuw wachtwoord aan om mee in te loggen';
$string['createziparchive'] = 'Maak een ZIP-archief';
+$string['creatingblocks'] = 'Blokken maken';
$string['creatingcategoriesandquestions'] = 'Categorieën en vragen maken';
$string['creatingcoursemodules'] = 'Vakmodulen maken';
$string['creatingevents'] = 'Gebeurtenissen maken';
@@ -782,6 +783,7 @@
$string['other'] = 'Andere';
$string['outline'] = 'Overzicht';
$string['page'] = 'Pagina';
+$string['pageheaderconfigablock'] = 'Blok configureren in %%fullname%%';
$string['participants'] = 'Deelnemers';
$string['password'] = 'Wachtwoord';
$string['passwordchanged'] = 'Het wachtwoord is veranderd';

0 comments on commit ac599dc

Please sign in to comment.