Module Shops for NukeViet
PHP Smarty JavaScript CSS
Latest commit 1428019 Jan 4, 2017 @vuthao vuthao committed on GitHub Merge pull request #533 from mynukeviet/develop
Update block bxproduct center

README.md

Module shops

Trước sự phát triển như vũ bảo của Internet, bùng nổ thông tin toàn cầu, thương mại điện tử (TMĐT) đang phát triển hết sức rầm rộ về cả số lượng và chất lượng. Việt Nam đã và đang được đánh giá là một quốc gia châu Á có tiềm năng lớn trong lĩnh vực kinh doanh trực tuyến, sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Nắm bắt cơ hội đó, Công ty cổ phẩn phát triển nguồn mở Việt Nam (VINADES.,JSC) cùng với cộng đồng mã nguồn mở NukeViet đã xây dựng hệ thống bán hàng trực tuyến, hoạt động trên nên tảng mã nguồn mở NukeViet - Module Shops 4.x.

Trên kinh nghiệm thực tế phát triển các hệ thống bán hàng lớn cho các đơn vị đối tác, cùng với sự đóng góp chức năng, ý tưởng từ cộng đồng người sử dụng, VINADES đã xây dựng Module Shops 4.x hướng tới người dùng, đặc biệt là người dùng Việt Nam, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cần có của một hệ thống bán hàng trực tuyến. Cùng với đó, hệ thống cũng được nâng cấp, phát triển từng ngày, từng giờ bởi các lập trình viên toàn thế giới nói chung, và Việt Nam nói riêng, cho ra mắt các bản nâng cấp định kỳ, bắt nhịp theo bước tiến công nghệ và nhu cầu thực tế của lĩnh vực bán hàng trực tuyến.

Cài đặt

  1. Cài đặt từ store http://nukeviet.vn/vi/store/modules/shops/
  2. Cài đặt từ github https://github.com/nukeviet/module-shops/releases
  3. Nếu sử dụng thanh toán online cần dùng Composer cài thêm các thư viện sau:
paypal/sdk-core-php
paypal/permissions-sdk-php
paypal/merchant-sdk-php
nusphere/nusoap