React Js Türkçe Doküman
Branch: master
Clone or download
omergulcicek Ölü link
Ölü link güncellendi.
Latest commit 1b53448 Feb 18, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
_layouts Tema Jun 14, 2018
assets/css Kodlar ve Codepen Linkleri Jan 7, 2018
gelismis-kilavuzlar Update react-hook.md Jan 17, 2019
hizli-baslangic Ölü link Feb 18, 2019
kurulum kırık link düzeltildi. Oct 10, 2018
ornek-projeler Update ornek-projeler.md Sep 24, 2018
uygulamali-egitim İsim değişikliği Sep 24, 2018
README.md Update README.md Nov 7, 2018
_config.yml Set theme jekyll-theme-cayman Jan 2, 2018
reactjs.md İsim değişikliği Sep 24, 2018

README.md

React JS - Türkçe Dokümantasyon

React JS - Türkçe Doküman

omergulcicek.github.io/react

React JS dokümantasyonunun Türkçe'ye uyarlanmış halidir.

Birebir çeviri değildir; eklemeler, silmeler ve düzenlemeler olmuştur.

Element, Component, Props, State, Class gibi yazılımsal kelimelerde daha kolay anlaşılması için çeviri yapılmamıştır.

Kendi eklediğim notları eğik yazılı şekilde aralara ekleyeceğim.

Hatalı yerlerin düzeltilmesi için pull request gönderebilirsiniz.

Kurulum

Hızlı Başlangıç

Gelişmiş Kılavuzlar

Uygulamalı Eğitim

Örnek Projeler

Geliştirdiğiniz React uygulamalarını listeye ekleyebilirsiniz.