Skip to content
Turkuaz Css Vue JS UI kütüphanesi
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

Vue Turkuaz

Vue için geliştirilmiş Turkuaz Css bileşenleri


📑 Doküman

Tüm doküman için vue.turkuazcss.com adresini ziyaret ediniz.

🚀 Hızlı Kullan

Turkuaz Css sürekli gelişiyor, hemen deneyin !

CDN

https://cdnjs.com/libraries/vue-turkuaz (hazır değil)

NPM

npm install vue-turkuaz (hazır değil)

💭 Sürümler

Mevcut Sürüm : v0.1.0 - Geliştirme Aşamasında

Eski sürümleri incelemek ve indirmek için release sayfasını inceleyebilirsiniz.

Her sürümde geriye dönük uyumluluk sağlamak için çalışıyoruz. Turkuaz Css, semantik versiyonlama kurallarını kullanır.

🤝 Destek

Turkuaz Css'in gelişimine destek olmak için issue sayfasında bulunan bir problemi çözün ve kodunuzu pull request edin!

Turkuaz Css'in yalın haline katkıda bulunmak istiyorsanız github.com/omergulcicek/turkuaz sayfasını inceleyebilirsiniz.

📝 Lisans

Telif Hakkı © 2019 Ömer Gülçiçek

Turkuaz Css, MIT Lisansı ile lisanslanmıştır.

You can’t perform that action at this time.