Skip to content
React documentation website in Ukrainian / Офіційна українська версія сайту React
JavaScript CSS HTML
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.circleci
.github
content
examples
flow-typed
gatsby
plugins
scripts
src
static
.babelrc
.eslintignore
.eslintrc
.flowconfig
.gitignore
.nvmrc
.prettierrc
CODE_OF_CONDUCT.md
CONTRIBUTING.md
LICENSE-DOCS.md
README.md
TRANSLATION.md
crowdin.yaml
gatsby-browser.js
gatsby-config.js
gatsby-node.js
package.json
yarn.lock

README.md

uk.reactjs.org

Цей репозиторій містить вихідний код та документацію для сайту uk.reactjs.org.

Початок

Передумови

 1. Git
 2. Node: будь-яка версія 8.x, починаючи з 8.4.0 або вище
 3. Yarn: Див. сайт Yarn з інструкціями по встановленню
 4. Зробити форк цього репозиторію (для пропозицій змін)
 5. Клонувати uk.reactjs.org repo на ваш комп'ютер

Встановлення

 1. cd uk.reactjs.org для переходу в кореневу директорію проекту
 2. yarn для встановлення npm-залежностей проекту

Запуск проекта локально

 1. yarn dev для запуску сервера розробки з підтримкою гарячого перезавантаження (на основі Gatsby)
 2. open http://localhost:8000 щоб відкрити сайт в браузері за замовчуванням

Участь у проекті

Рекомендації

Ця документація поділена на декілька частин з різними стилями та цілями. Якщо ви плануєте написати більше, ніж декілька речень, вам може бути корисно ознайомитись з допоміжними вказівками (англ.) для відповідних розділів.

Створення гілки

 1. git checkout master в будь-якій директорії вашої локальної копії проекту uk.reactjs.org
 2. git pull origin master, щоб пересвідчитись що у вас остання версія коду
 3. git checkout -b the-name-of-my-branch (замініть the-name-of-my-branch на підходяще ім'я) для створення гілки

Внесення змін

 1. Дотримуйтесь інструкцій з розділу "Запуск проекта локально"
 2. Збережіть файли і перевірте зміни в браузері
 3. Зміни до React-компонентів всередині src застосовуються відразу
 4. Зміни до файлів markdown всередині content застосовуються відразу
 5. При роботі з плагінами можливо знадобиться видалити директорію .cache та перезавантажити сервер

Перевірка змін

 1. Якщо можливо, перевіряйте всі візуальні зміни в усіх останніх версіях розповсюджених браузерів: настільних та мобільних.
 2. Виконайте yarn check-all з кореневої директорії проекту. (Це виконає Prettier, ESLint та Flow.)

Публікація змін

 1. git add -A && git commit -m "My message" (замініть My message на назву коміту, наприклад Fix header logo on Android), для збереження ваших змін
 2. git push my-fork-name the-name-of-my-branch
 3. Перейдіть на сторінку репозиторію uk.reactjs.org і ви повинні побачити нещодавно оновлені гілки.
 4. Дотримуйтесь інструкцій на GitHub.
 5. По можливості додайте знімок екрану ваших візуальних змін. Netlify створить сторінку для попереднього перегляду автоматично після створення PR для того, щоб інші люди могли бачити ваші зміни.

Переклад

Якщо ви зацікавлені у перекладі reactjs.org, будь-ласка ознайомтесь з поточним прогресом перекладу на сторінці isreacttranslatedyet.com.

Якщо переклад на вашу мову наразі не існує і ви б хотіли його створити, то дотримуйтесь інструкцій Перекладу reactjs.org.

Вирішення проблем

 • yarn reset для очищення локального кешу

Ліцензія

Контент, наданий на uk.reactjs.org, надається по ліцензії CC-BY-4.0, як описано в файлі LICENSE-DOCS.md.

You can’t perform that action at this time.