Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

MINOR Updated translations

 • Loading branch information...
commit 5c176c3608ae7de89a3e7e58d4f3b07ab912a948 1 parent c8eb9c7
TeamCity authored
Showing with 9,065 additions and 18,130 deletions.
 1. +185 −370 lang/af.yml
 2. +185 −370 lang/ar.yml
 3. +185 −370 lang/ast.yml
 4. +185 −370 lang/az.yml
 5. +185 −370 lang/bg.yml
 6. +185 −370 lang/bs.yml
 7. +185 −370 lang/ca.yml
 8. +185 −370 lang/cs.yml
 9. +185 −370 lang/da.yml
 10. +185 −370 lang/de.yml
 11. +185 −370 lang/el.yml
 12. +185 −370 lang/en_GB.yml
 13. +185 −370 lang/eo.yml
 14. +185 −370 lang/es.yml
 15. +185 −370 lang/es_AR.yml
 16. +185 −370 lang/es_MX.yml
 17. +185 −370 lang/et_EE.yml
 18. +185 −370 lang/fa_IR.yml
 19. +185 −370 lang/fi.yml
 20. +185 −370 lang/fo.yml
 21. +185 −370 lang/fr.yml
 22. +185 −370 lang/gl_ES.yml
 23. +185 −370 lang/he_IL.yml
 24. +185 −370 lang/hr.yml
 25. +185 −370 lang/hu.yml
 26. +185 −370 lang/hy_AM.yml
 27. +185 −370 lang/id.yml
 28. +185 −370 lang/is.yml
 29. +185 −370 lang/it.yml
 30. +185 −370 lang/ja_JP.yml
 31. +185 −370 lang/km.yml
 32. +185 −370 lang/lt.yml
 33. +185 −370 lang/lv.yml
 34. +185 −370 lang/mi_NZ.yml
 35. +185 −370 lang/ms.yml
 36. +185 −370 lang/nb.yml
 37. +185 −370 lang/ne.yml
 38. +185 −370 lang/nl.yml
 39. +185 −370 lang/pa.yml
 40. +185 −370 lang/pl.yml
 41. +185 −370 lang/pt.yml
 42. +185 −370 lang/pt_BR.yml
 43. +185 −370 lang/ro.yml
 44. +185 −370 lang/ru.yml
 45. +185 −370 lang/si.yml
 46. +185 −370 lang/sk.yml
 47. +185 −370 lang/sl.yml
 48. +185 −370 lang/sr.yml
 49. +185 −370 lang/sv.yml
Sorry, we could not display the entire diff because it was too big.
View
555 lang/af.yml
@@ -1,30 +1,18 @@
af:
AssetAdmin:
- ALLOWEDEXTS:
- - null
- NEWFOLDER:
- - null
+ ALLOWEDEXTS: 'Allowed extensions'
+ NEWFOLDER: 'Nuwe Dossier'
AssetTableField:
- CREATED:
- - null
- DIM:
- - null
- FILENAME:
- - null
- FOLDER:
- - null
- LASTEDIT:
- - null
- OWNER:
- - null
- SIZE:
- - null
- TITLE:
- - null
- TYPE:
- - null
- URL:
- - null
+ CREATED: 'Eerste opgelaai'
+ DIM: Afmetings
+ FILENAME: 'Lêer naam'
+ FOLDER: Dossier
+ LASTEDIT: 'Laaste verander'
+ OWNER: Eienaar
+ SIZE: 'Lêer grootte'
+ TITLE: Titel
+ TYPE: 'Lêer tipe'
+ URL: URL
AssetUploadField:
ChooseFiles: 'Kies lêers'
DRAGFILESHERE: 'Trek lêers hiernatoe'
@@ -71,27 +59,19 @@ af:
ERRORNOTADMIN: 'Daardie verbruiker is nie ''n administreerder nie'
ERRORNOTREC: 'Daar die verbruikersnaam / wagwoord is nie herken nie'
Boolean:
- 0:
- - null
- ANY:
- - null
- 1:
- - null
+ 0: Onwaar
+ ANY: Enige
+ 1: Waar
CMSLoadingScreen.ss:
LOADING: 'Besig om te laai...'
REQUIREJS: 'Die IBS vereis dat JavaScript aangeskakel is'
CMSMain:
- ACCESS:
- - null
- ACCESSALLINTERFACES:
- - null
- ACCESSALLINTERFACESHELP:
- - null
- SAVE:
- - null
+ ACCESS: 'Access to ''{title}'' section'
+ ACCESSALLINTERFACES: 'Toegang tot alle IBS gedeeltes'
+ ACCESSALLINTERFACESHELP: 'Oorheers meer spesifieke toegans verstellings'
+ SAVE: Stoor
CMSProfileController:
- MENUTITLE:
- - null
+ MENUTITLE: 'My profiel'
ChangePasswordEmail.ss:
CHANGEPASSWORDTEXT1: 'U het die wagwoord vir'
CHANGEPASSWORDTEXT2: 'Jy kan nou die volgende sekuriteitsbesonderhede gebruik om in te teken'
@@ -99,48 +79,35 @@ af:
HELLO: 'Hi daar'
PASSWORD: Wagwoord
CheckboxField:
- -
- - null
- -
- - null
+ - Onwaar
+ - Waar
ComplexTableField:
CLOSEPOPUP: 'Maak wipop toe'
SUCCESSADD2: '{name} bygesit'
SUCCESSEDIT: 'Gestoor %s %s %s'
ComplexTableField.ss:
- ADDITEM:
- - null
- NOITEMSFOUND:
- - null
- SORTASC:
- - null
- SORTDESC:
- - null
+ ADDITEM: 'Voeg %s by'
+ NOITEMSFOUND: 'Geen item gevind nie'
+ SORTASC: 'Sorteer in stygende orde'
+ SORTDESC: 'Sorteer in dalende orde'
ComplexTableField_popup.ss:
NEXT: Volgende
PREVIOUS: Vorige
ConfirmedPasswordField:
- ATLEAST:
- - null
- BETWEEN:
- - null
- MAXIMUM:
- - null
- SHOWONCLICKTITLE:
- - null
+ ATLEAST: 'Passwords must be at least {min} characters long.'
+ BETWEEN: 'Passwords must be {min} to {max} characters long.'
+ MAXIMUM: 'Passwords must be at most {max} characters long.'
+ SHOWONCLICKTITLE: 'Verander Wagwoord'
CreditCardField:
FIRST: eerste
FOURTH: vierde
SECOND: tweede
THIRD: derde
CurrencyField:
- CURRENCYSYMBOL:
- - null
+ CURRENCYSYMBOL: R
DataObject:
- PLURALNAME:
- - null
- SINGULARNAME:
- - null
+ PLURALNAME: 'Data Voorwerpe'
+ SINGULARNAME: 'Data Voorwerp'
Date:
DAY: dag
DAYS: dae
@@ -163,148 +130,89 @@ af:
VALIDDATEMAXDATE: 'Jou datum moet gelykstaande of ouer wees as die maksimum toelaatbare datum ({date})'
VALIDDATEMINDATE: 'Jou datum moet net so out of nuwer wees as die minimum toelaatbare datum ({date})'
DatetimeField:
- NOTSET:
- - null
+ NOTSET: 'Nie gestel nie'
Director:
INVALID_REQUEST: 'Ongeldige versoek'
DropdownField:
- CHOOSE:
- - null
+ CHOOSE: (Kies)
EmailField:
- VALIDATION:
- - null
+ VALIDATION: 'Verskaf asseblief ''n epos adres '
Email_BounceRecord:
PLURALNAME: 'Epos hop rekords'
SINGULARNAME: 'Epos hop rekord'
Enum:
ANY: Enige
File:
- AviType:
- - null
- Content:
- - null
- CssType:
- - null
- DmgType:
- - null
- DocType:
- - null
- Filename:
- - null
- GifType:
- - null
- GzType:
- - null
- HtlType:
- - null
- HtmlType:
- - null
- INVALIDEXTENSION:
- - null
- INVALIDEXTENSIONSHORT:
- - null
- IcoType:
- - null
- JpgType:
- - null
- JsType:
- - null
- Mp3Type:
- - null
- MpgType:
- - null
- NOFILESIZE:
- - null
- NOVALIDUPLOAD:
- - null
- Name:
- - null
- PLURALNAME:
- - null
- PdfType:
- - null
- PngType:
- - null
- SINGULARNAME:
- - null
- TOOLARGE:
- - null
- TOOLARGESHORT:
- - null
- TiffType:
- - null
- Title:
- - null
- WavType:
- - null
- XlsType:
- - null
- ZipType:
- - null
+ AviType: 'AVI video file'
+ Content: Inhoud
+ CssType: 'CSS lêer'
+ DmgType: 'Apple disk image'
+ DocType: 'Word dokument'
+ Filename: 'Lêer naam'
+ GifType: 'GIF image - good for diagrams'
+ GzType: 'GZIP compressed file'
+ HtlType: 'HTML lêer'
+ HtmlType: 'HTML file'
+ INVALIDEXTENSION: 'Extension is not allowed (valid: {extensions})'
+ INVALIDEXTENSIONSHORT: 'Extension is not allowed'
+ IcoType: 'Ikoon prentjie'
+ JpgType: 'JPEG prentjie - werk goed vir fotos'
+ JsType: 'Javascript file'
+ Mp3Type: 'MP3 klank lêer'
+ MpgType: 'MPEG video file'
+ NOFILESIZE: 'Lêergrootte is nul grepe.'
+ NOVALIDUPLOAD: 'Lêer is nie geld vir oplaai nie'
+ Name: Naam
+ PLURALNAME: Lêers
+ PdfType: 'Adobe Acrobat PDF file'
+ PngType: 'PNG image - good general-purpose format'
+ SINGULARNAME: Lêer
+ TOOLARGE: 'Filesize is too large, maximum {size} allowed'
+ TOOLARGESHORT: 'Lêer is groter as {size}'
+ TiffType: 'Tagged image format'
+ Title: Titel
+ WavType: 'WAV klank lêer'
+ XlsType: 'Excel spreadsheet'
+ ZipType: 'ZIP compressed file'
FileIFrameField:
- ATTACH:
- - null
- ATTACHONCESAVED:
- - null
- ATTACHONCESAVED2:
- - null
- DELETE:
- - null
- DISALLOWEDFILETYPE:
- - null
- FILE:
- - null
- FROMCOMPUTER:
- - null
- FROMFILESTORE:
- - null
- NOSOURCE:
- - null
- REPLACE:
- - null
+ ATTACH: 'Heg {type} aan'
+ ATTACHONCESAVED: '{type}e kan aangeheg word sodra jy die rekord vir die eerste keer gestoor het'
+ ATTACHONCESAVED2: 'Lêers kan aangeheg word wanneer jy die rekord vir die eerste keer gestoor het.'
+ DELETE: 'Verwyder {type}'
+ DISALLOWEDFILETYPE: 'Dit word nie toegelaat om hierde lêer tipe op te laai nie'
+ FILE: Lêer
+ FROMCOMPUTER: 'Van jou rekenaar'
+ FROMFILESTORE: 'Vanuit die lêer stoor'
+ NOSOURCE: 'Kies asseblief ''n bron lêer om by te voeg'
+ REPLACE: 'Vervang {type}'
FileIFrameField_iframe.ss:
TITLE: 'Prentjie oplaaiende ''Iframe'''
Filesystem:
SYNCRESULTS: 'Sinchronisasie voltooi:{createdcount} ietems geskep, {deletedcount} ietems verwyder'
Folder:
- PLURALNAME:
- - null
- SINGULARNAME:
- - null
+ PLURALNAME: Dossiers
+ SINGULARNAME: Dossier
ForgotPasswordEmail.ss:
HELLO: Hi
TEXT1: 'Hier is u'
TEXT2: 'wagwoord herstel skakel'
TEXT3: vir
Form:
- FIELDISREQUIRED:
- - null
- SubmitBtnLabel:
- - null
- VALIDATIONCREDITNUMBER:
- - null
- VALIDATIONNOTUNIQUE:
- - null
- VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH:
- - null
- VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY:
- - null
- VALIDATIONSTRONGPASSWORD:
- - null
- VALIDATOR:
- - null
- VALIDCURRENCY:
- - null
+ FIELDISREQUIRED: '%s word benodig.'
+ SubmitBtnLabel: Gaan
+ VALIDATIONCREDITNUMBER: 'Please ensure you have entered the {number} credit card number correctly'
+ VALIDATIONNOTUNIQUE: 'The waarde wat ingesleutel is is nie uniek nie'
+ VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH: 'Wagwoorde pas nie'
+ VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY: 'Wagwoorde kan nie leeg wees nie'
+ VALIDATIONSTRONGPASSWORD: 'Wagwoorde moet minstens een nommer en een alfa-numeriese karaketer bevat'
+ VALIDATOR: Vergeldiger
+ VALIDCURRENCY: 'Tik asseblief ''n geldige geldeenheid in '
FormField:
- NONE:
- - null
+ NONE: geen
GridAction:
- DELETE_DESCRIPTION:
- - null
- Delete:
- - null
- UnlinkRelation:
- - null
+ DELETE_DESCRIPTION: Verwyder
+ Delete: Verwyder
+ UnlinkRelation: Ontkoppel
GridField:
Add: 'Voeg {name}'
Filter: Filter
@@ -321,8 +229,7 @@ af:
RelationSearch: 'Soek vir verwantskap'
ResetFilter: Herstel
GridFieldAction_Delete:
- DeletePermissionsFailure:
- - null
+ DeletePermissionsFailure: 'Geen toestemming om te verwyder nie'
GridFieldDetailForm:
CancelBtn: 'Kanselleer '
Create: Skep
@@ -349,19 +256,13 @@ af:
has_many_Permissions: Toestemmings
many_many_Members: Lidde
GroupImportForm:
- Help1:
- - null
- Help2:
- - null
- ResultCreated:
- - null
- ResultDeleted:
- - null
- ResultUpdated:
- - null
+ Help1: '<p> Voer een of meer groepe in <em>CSV</em>formaat (komma geskeide waardes).<small> <a href="#" class="toggle-advanced">Wys gevorderde gebruike</a></small></p>'
+ Help2: '<div class="advanced"> <h4>Advanced usage</h4> <ul> <li>Allowed columns: <em>%s</em></li> <li>Existing groups are matched by their unique <em>Code</em> value, and updated with any new values from the imported file</li> <li>Group hierarchies can be created by using a <em>ParentCode</em> column.</li> <li>Permission codes can be assigned by the <em>PermissionCode</em> column. Existing permission codes are not cleared.</li> </ul></div>'
+ ResultCreated: 'Created {count} groups'
+ ResultDeleted: 'Verwyderde %d groepe'
+ ResultUpdated: '%d Groepe was opgedateer'
Hierarchy:
- InfiniteLoopNotAllowed:
- - null
+ InfiniteLoopNotAllowed: 'Infinite loop found within the "{type}" hierarchy. Please change the parent to resolve this'
HtmlEditorField:
ADDURL: 'Voeg URL by'
ADJUSTDETAILSDIMENSIONS: 'Details &amp; dimensions'
@@ -408,18 +309,13 @@ af:
URLNOTANOEMBEDRESOURCE: 'The URL ''{url}'' could not be turned into a media resource.'
UpdateMEDIA: 'Verander Media'
Image:
- PLURALNAME:
- - null
- SINGULARNAME:
- - null
+ PLURALNAME: Lêers
+ SINGULARNAME: Lêer
ImageField:
- IMAGE:
- - null
+ IMAGE: 'Geen prentjie gelaai nie'
Image_Cached:
- PLURALNAME:
- - null
- SINGULARNAME:
- - null
+ PLURALNAME: Lêers
+ SINGULARNAME: Lêer
Image_iframe.ss:
TITLE: 'Iframe wat fotos laai'
LeftAndMain:
@@ -427,27 +323,18 @@ af:
DELETED: 'Was verwyder'
DropdownBatchActionsDefault: Aksies
HELP: Help
- PAGETYPE:
- - null
+ PAGETYPE: 'Bladsy tipe:'
PERMAGAIN: 'Jy is uit die IBS uitgeteken. As jy weer wil inteken, moet jy ''n gebruikersnaam en wagwoord onder in tik'
- PERMALREADY:
- - null
- PERMDEFAULT:
- - null
+ PERMALREADY: 'Ek is jammer, maar jy het nie toestemming om dié gedeelte van die IBS te besugtig nie. As jy as iemand anders wil inteken doen so hieronder'
+ PERMDEFAULT: 'Kies asseblief ''n kontroleer metode en sleutel jou sekuriteit''s besonderhede in'
PLEASESAVE: 'Stoor asseblief die bladsy: Die bladsy kon nie opgedateer word nie omdat dit nog nie gestoor is nie'
- PreviewButton:
- - null
- REORGANISATIONSUCCESSFUL:
- - null
- SAVEDUP:
- - null
- VersionUnknown:
- - null
+ PreviewButton: Beskou
+ REORGANISATIONSUCCESSFUL: 'Die ''site tree'' is suksesvol geheorganiseer'
+ SAVEDUP: Gestoor
+ VersionUnknown: Unknown
LeftAndMain_Menu.ss:
- Hello:
- - null
- LOGOUT:
- - null
+ Hello: Hi
+ LOGOUT: 'Teken af'
LoginAttempt:
Email: 'Epos Adres'
IP: 'IP Adres'
@@ -498,48 +385,28 @@ af:
db_Password: Wagwoord
db_PasswordExpiry: 'Wagwoord Vervaldatum'
MemberAuthenticator:
- TITLE:
- - null
+ TITLE: 'Epos &amp; Wagwoord'
MemberDatetimeOptionsetField:
- AMORPM:
- - null
+ AMORPM: 'AM (Oggend) of PM (Middag)'
'APPLY FILTER': 'Wend filter aan'
- Custom:
- - null
- DATEFORMATBAD:
- - null
- DAYNOLEADING:
- - null
- DIGITSDECFRACTIONSECOND:
- - null
- FOURDIGITYEAR:
- - null
- FULLNAMEMONTH:
- - null
- HOURNOLEADING:
- - null
- MINUTENOLEADING:
- - null
- MONTHNOLEADING:
- - null
- Preview:
- - null
- SHORTMONTH:
- - null
- TOGGLEHELP:
- - null
- TWODIGITDAY:
- - null
- TWODIGITHOUR:
- - null
- TWODIGITMINUTE:
- - null
- TWODIGITMONTH:
- - null
- TWODIGITSECOND:
- - null
- TWODIGITYEAR:
- - null
+ Custom: 'Maak pas'
+ DATEFORMATBAD: 'Die datum formaat is ongeldig'
+ DAYNOLEADING: 'Dag van die maand sonder ''n zero vooraan'
+ DIGITSDECFRACTIONSECOND: 'Een of meer syfers wat ''n desimale fraksie van ''n sekonde aan dui'
+ FOURDIGITYEAR: 'View syfer jaar'
+ FULLNAMEMONTH: 'Volle naam van maand (bv Junie)'
+ HOURNOLEADING: 'Uur sonder die aanvangs nul'
+ MINUTENOLEADING: 'Minuut sonder die aanvangs nul'
+ MONTHNOLEADING: 'Maand syfers sonder aanvangs-zero'
+ Preview: Voorskou
+ SHORTMONTH: 'Kort naam van die maan (bv Jun)'
+ TOGGLEHELP: 'Skakel formateringshelp aan'
+ TWODIGITDAY: 'Twee syfer dag van die maand'
+ TWODIGITHOUR: 'Twee syfers van uur (00 tot 23)'
+ TWODIGITMINUTE: 'Two syfers van minute (00 tot 59)'
+ TWODIGITMONTH: 'Twee syfer maand (01=Januarie etc)'
+ TWODIGITSECOND: 'Twee syfers van sekondes (00 to 59)'
+ TWODIGITYEAR: 'Twee syfer jaar'
MemberImportForm:
Help1: '<p> Voer gebruikers in <em>CSV</em>formaat (komma geskeide waardes).<small> <a href="#" class="toggle-advanced">Wys gevorderde gebruike</a></small></p>'
Help2: '<div class="advanced"> <h4>Advanced usage</h4> <ul> <li>Allowed columns: <em>%s</em></li> <li>Existing users are matched by their unique <em>Code</em> property, and updated with any new values from the imported file.</li> <li>Groups can be assigned by the <em>Groups</em> column. Groups are identified by their <em>Code</em> property, multiple groups can be separated by comma. Existing group memberships are not cleared.</li> </ul></div>'
@@ -548,41 +415,25 @@ af:
ResultNone: 'Geen veranderinge'
ResultUpdated: 'Updated {count} members'
MemberPassword:
- PLURALNAME:
- - null
- SINGULARNAME:
- - null
+ PLURALNAME: 'Lid Wagwoorde'
+ SINGULARNAME: 'Lid Wagwoord'
MemberTableField: null
ModelAdmin:
- DELETE:
- - null
- DELETEDRECORDS:
- - null
- EMPTYBEFOREIMPORT:
- - null
- IMPORT:
- - null
- IMPORTEDRECORDS:
- - null
- NOCSVFILE:
- - null
- NOIMPORT:
- - null
- RESET:
- - null
- Title:
- - null
- UPDATEDRECORDS:
- - null
+ DELETE: Verwyder
+ DELETEDRECORDS: 'Verwyder {count} rekords'
+ EMPTYBEFOREIMPORT: 'Maak databasis skoon voordat data ingevoer word'
+ IMPORT: 'Voer in van CSV'
+ IMPORTEDRECORDS: 'Imported {count} records.'
+ NOCSVFILE: 'Soek asseblief vir ''n CSV lêer om in the voer'
+ NOIMPORT: 'Niks om in te voer nie'
+ RESET: Herstel
+ Title: 'Data modelle'
+ UPDATEDRECORDS: 'Updated {count} records.'
ModelAdmin_ImportSpec.ss:
- IMPORTSPECFIELDS:
- - null
- IMPORTSPECLINK:
- - null
- IMPORTSPECRELATIONS:
- - null
- IMPORTSPECTITLE:
- - null
+ IMPORTSPECFIELDS: 'Databasis kolomme'
+ IMPORTSPECLINK: 'Show Specification for %s'
+ IMPORTSPECRELATIONS: Verhoudings
+ IMPORTSPECTITLE: 'Specification for %s'
ModelAdmin_Tools.ss:
FILTER: Filter
IMPORT: 'Voer in'
@@ -590,32 +441,22 @@ af:
IMPORT_TAB_HEADER: 'Voer in'
SEARCHLISTINGS: Soek
MoneyField:
- FIELDLABELAMOUNT:
- - null
- FIELDLABELCURRENCY:
- - null
+ FIELDLABELAMOUNT: Bedrag
+ FIELDLABELCURRENCY: 'Geld eenheid'
NullableField:
IsNullLabel: 'Is Null'
NumericField:
VALIDATION: '''{value}''is nie ''n nommer nie, slegs die nommers kan aanvaar word vir hierdie veld'
Pagination:
- Page:
- - null
- View:
- - null
+ Page: Bladsy
+ View: Wys
Permission:
- AdminGroup:
- - null
- CMS_ACCESS_CATEGORY:
- - null
- FULLADMINRIGHTS:
- - null
- FULLADMINRIGHTS_HELP:
- - null
- PLURALNAME:
- - null
- SINGULARNAME:
- - null
+ AdminGroup: Administrateur
+ CMS_ACCESS_CATEGORY: 'IBS Toegang'
+ FULLADMINRIGHTS: 'Volle administratiewe regte '
+ FULLADMINRIGHTS_HELP: 'Impliseer en oorskryf alle ander toegekende permissies.'
+ PLURALNAME: Toestemmings
+ SINGULARNAME: Toestemming
PermissionCheckboxSetField:
AssignedTo: 'toegeken aan "{title}"'
FromGroup: 'geërf van groep "{title}"'
@@ -627,10 +468,8 @@ af:
SINGULARNAME: Rol
Title: Tietel
PermissionRoleCode:
- PLURALNAME:
- - null
- SINGULARNAME:
- - null
+ PLURALNAME: 'Permission Role Cods'
+ SINGULARNAME: 'Permission Role Code'
Permissions:
PERMISSIONS_CATEGORY: 'Rolle en toegang permissies'
UserPermissionsIntro: 'Assigning groups to this user will adjust the permissions they have. See the groups section for details of permissions on individual groups.'
@@ -641,32 +480,19 @@ af:
CSVEXPORT: 'Voer uit na CSV'
NOTFOUND: 'Geen items gevind nie'
Security:
- ALREADYLOGGEDIN:
- - null
- BUTTONSEND:
- - null
- CHANGEPASSWORDBELOW:
- - null
- CHANGEPASSWORDHEADER:
- - null
- ENTERNEWPASSWORD:
- - null
- ERRORPASSWORDPERMISSION:
- - null
- LOGGEDOUT:
- - null
- LOGIN:
- - null
- NOTEPAGESECURED:
- - null
- NOTERESETLINKINVALID:
- - null
- NOTERESETPASSWORD:
- - null
- PASSWORDSENTHEADER:
- - null
- PASSWORDSENTTEXT:
- - null
+ ALREADYLOGGEDIN: 'U het nie toegang tot hierdie bladsy nie. As u n'' ander rekening het wat toegang tot hierdie bladsy het, kan u weer <a href="%s">inteken</a>.'
+ BUTTONSEND: 'Stuur vir my die wagwoord herstel skakel'
+ CHANGEPASSWORDBELOW: 'Jy kan jou wagwoord onder verander'
+ CHANGEPASSWORDHEADER: 'Verander jou wagwoord'
+ ENTERNEWPASSWORD: 'Sleutel asseblief ''n nuwe wagwoord in'
+ ERRORPASSWORDPERMISSION: 'Jy moet ingeteken wees om jou wagwoord te verander'
+ LOGGEDOUT: 'Jy is uit uitgeteken. As jy weer wil inteken, moet jy ''n gebruikersnaam en wagwoord onder in tik'
+ LOGIN: 'Teken in'
+ NOTEPAGESECURED: 'Daai bladsy is beveilig. Sleutel jou informasie onder in sodat ons jou op jou pad kan stuur'
+ NOTERESETLINKINVALID: '<p>The password reset link is invalid or expired.</p><p>You can request a new one <a href="{link1}">here</a> or change your password after you <a href="{link2}">logged in</a>.</p>'
+ NOTERESETPASSWORD: 'Sleutel you epos adres in sodat ons vir jou ''n herstel skakel kan epos'
+ PASSWORDSENTHEADER: 'Password reset link sent to ''{email}'''
+ PASSWORDSENTTEXT: 'Thank you! A reset link has been sent to ''{email}'', provided an account exists for this email address.'
SecurityAdmin:
ACCESS_HELP: 'Laat toe wys, byvoeging en verandering van gebruikers, so wel as die toekenning van permissies en rolle aan hulle.'
APPLY_ROLES: 'Wend rolle tot groepe toe'
@@ -686,37 +512,28 @@ af:
TABROLES: Rolle
Users: Gebruikers
SecurityAdmin_MemberImportForm:
- BtnImport:
- - null
- FileFieldLabel:
- - null
+ BtnImport: 'Voer In'
+ FileFieldLabel: 'CSV Lêer <small>(Laat toe uitbreidings: *.csv)</small>'
SilverStripeNavigator:
Edit: Verander
SimpleImageField:
NOUPLOAD: 'Geen foto gelaai nie'
SiteTree:
- TABMAIN:
- - null
+ TABMAIN: Hoof
TableField:
- ISREQUIRED:
- - null
+ ISREQUIRED: 'In %s ''%s'' word benodig.'
TableField.ss:
- ADD:
- - null
- ADDITEM:
- - null
+ ADD: 'Voeg nuwe ry by'
+ ADDITEM: 'Voeg %s by'
TableListField:
CSVEXPORT: 'Voer uit na CSV lêer'
PRINT: Druk
Print: Druk
SELECT: Kies
TableListField.ss:
- NOITEMSFOUND:
- - null
- SORTASC:
- - null
- SORTDESC:
- - null
+ NOITEMSFOUND: 'Geen item gevind nie'
+ SORTASC: 'Sorteer in stygende orde'
+ SORTDESC: 'Sorteer in dalende orde'
TableListField_PageControls.ss:
DISPLAYING: 'Wys huidiglik'
OF: van
@@ -726,8 +543,7 @@ af:
VIEWNEXT: 'Wys volgende'
VIEWPREVIOUS: 'Wys vorige'
TimeField:
- VALIDATEFORMAT:
- - null
+ VALIDATEFORMAT: 'Sleutel asseblief ''n geldige tyd formaat ({format})'
ToggleField:
LESS: minder
MORE: meer
@@ -757,5 +573,4 @@ af:
STARTALLINFO: 'Begin op alles op te laai'
Saved: Gestoor
Versioned:
- has_many_Versions:
- - null
+ has_many_Versions: Weergawe
View
555 lang/ar.yml
@@ -1,30 +1,18 @@
ar:
AssetAdmin:
- ALLOWEDEXTS:
- - null
- NEWFOLDER:
- - null
+ ALLOWEDEXTS: 'Allowed extensions'
+ NEWFOLDER: 'مجلد جديد'
AssetTableField:
- CREATED:
- - null
- DIM:
- - null
- FILENAME:
- - null
- FOLDER:
- - null
- LASTEDIT:
- - null
- OWNER:
- - null
- SIZE:
- - null
- TITLE:
- - null
- TYPE:
- - null
- URL:
- - null
+ CREATED: 'أول المرفوعات'
+ DIM: الأبعاد
+ FILENAME: 'اسم الملف'
+ FOLDER: Folder
+ LASTEDIT: 'آخر التعديلات'
+ OWNER: المالك
+ SIZE: الحجم
+ TITLE: العنوان
+ TYPE: النوع
+ URL: الرابط
AssetUploadField:
ChooseFiles: 'Choose files'
DRAGFILESHERE: 'Drag files here'
@@ -71,27 +59,19 @@ ar:
ERRORNOTADMIN: 'هذا المستخدم لا يملك صلاحيات الإدارة'
ERRORNOTREC: 'اسم المستخدم أو الرقم السري غير صحيح'
Boolean:
- 0:
- - null
- ANY:
- - null
- 1:
- - null
+ 0: لا
+ ANY: أي
+ 1: نعم
CMSLoadingScreen.ss:
LOADING: Loading...
REQUIREJS: 'The CMS requires that you have JavaScript enabled.'
CMSMain:
- ACCESS:
- - null
- ACCESSALLINTERFACES:
- - null
- ACCESSALLINTERFACESHELP:
- - null
- SAVE:
- - null
+ ACCESS: 'Access to ''{title}'' section'
+ ACCESSALLINTERFACES: 'الدخول إلى جميع واجهات إدارة المحتوى'
+ ACCESSALLINTERFACESHELP: 'ينقض أكثر من توصيف الوصول المحدد'
+ SAVE: حفظ
CMSProfileController:
- MENUTITLE:
- - null
+ MENUTITLE: 'My Profile'
ChangePasswordEmail.ss:
CHANGEPASSWORDTEXT1: 'تم تغيير كلمة المرور لـ'
CHANGEPASSWORDTEXT2: 'يمكنك الآن استخدام هذه البيانات للدخول إلى حسابك'
@@ -99,48 +79,35 @@ ar:
HELLO: أهلاً
PASSWORD: 'الرقم السري'
CheckboxField:
- -
- - null
- -
- - null
+ - لا
+ - نعم
ComplexTableField:
CLOSEPOPUP: 'إغلاق النافذة'
SUCCESSADD2: 'Added {name}'
SUCCESSEDIT: 'حفظ %s %s %s'
ComplexTableField.ss:
- ADDITEM:
- - null
- NOITEMSFOUND:
- - null
- SORTASC:
- - null
- SORTDESC:
- - null
+ ADDITEM: أضف
+ NOITEMSFOUND: 'No items found'
+ SORTASC: 'ترتيب تصاعدي'
+ SORTDESC: 'ترتيب تنازلي'
ComplexTableField_popup.ss:
NEXT: التالي
PREVIOUS: السابق
ConfirmedPasswordField:
- ATLEAST:
- - null
- BETWEEN:
- - null
- MAXIMUM:
- - null
- SHOWONCLICKTITLE:
- - null
+ ATLEAST: 'Passwords must be at least {min} characters long.'
+ BETWEEN: 'Passwords must be {min} to {max} characters long.'
+ MAXIMUM: 'Passwords must be at most {max} characters long.'
+ SHOWONCLICKTITLE: 'تغيير كلمة المرور'
CreditCardField:
FIRST: الأول
FOURTH: الرابع
SECOND: الثاني
THIRD: الثالث
CurrencyField:
- CURRENCYSYMBOL:
- - null
+ CURRENCYSYMBOL: $
DataObject:
- PLURALNAME:
- - null
- SINGULARNAME:
- - null
+ PLURALNAME: 'بيانات كائن'
+ SINGULARNAME: 'بيانات كائن'
Date:
DAY: اليوم
DAYS: الأيام
@@ -163,148 +130,89 @@ ar:
VALIDDATEMAXDATE: 'Your date has to be older or matching the maximum allowed date ({date})'
VALIDDATEMINDATE: 'Your date has to be newer or matching the minimum allowed date ({date})'
DatetimeField:
- NOTSET:
- - null
+ NOTSET: 'Not set'
Director:
INVALID_REQUEST: 'Invalid request'
DropdownField:
- CHOOSE:
- - null
+ CHOOSE: (اختر)
EmailField:
- VALIDATION:
- - null
+ VALIDATION: 'Please enter an email address'
Email_BounceRecord:
PLURALNAME: 'سجلات البريد الإلكتروني Bounce'
SINGULARNAME: 'سجل البريد الإلكتروني Bounce'
Enum:
ANY: أي
File:
- AviType:
- - null
- Content:
- - null
- CssType:
- - null
- DmgType:
- - null
- DocType:
- - null
- Filename:
- - null
- GifType:
- - null
- GzType:
- - null
- HtlType:
- - null
- HtmlType:
- - null
- INVALIDEXTENSION:
- - null
- INVALIDEXTENSIONSHORT:
- - null
- IcoType:
- - null
- JpgType:
- - null
- JsType:
- - null
- Mp3Type:
- - null
- MpgType:
- - null
- NOFILESIZE:
- - null
- NOVALIDUPLOAD:
- - null
- Name:
- - null
- PLURALNAME:
- - null
- PdfType:
- - null
- PngType:
- - null
- SINGULARNAME:
- - null
- TOOLARGE:
- - null
- TOOLARGESHORT:
- - null
- TiffType:
- - null
- Title:
- - null
- WavType:
- - null
- XlsType:
- - null
- ZipType:
- - null
+ AviType: 'AVI video file'
+ Content: المحتوى
+ CssType: 'CSS file'
+ DmgType: 'Apple disk image'
+ DocType: 'Word document'
+ Filename: 'اسم الملف'
+ GifType: 'GIF image - good for diagrams'
+ GzType: 'GZIP compressed file'
+ HtlType: 'HTML file'
+ HtmlType: 'HTML file'
+ INVALIDEXTENSION: 'Extension is not allowed (valid: {extensions})'
+ INVALIDEXTENSIONSHORT: 'Extension is not allowed'
+ IcoType: 'Icon image'
+ JpgType: 'JPEG image - good for photos'
+ JsType: 'Javascript file'
+ Mp3Type: 'MP3 audio file'
+ MpgType: 'MPEG video file'
+ NOFILESIZE: 'حجم الملف 0 بايت'
+ NOVALIDUPLOAD: 'نوع الملف غير قابل للرفع'
+ Name: الاسم
+ PLURALNAME: الملفات
+ PdfType: 'Adobe Acrobat PDF file'
+ PngType: 'PNG image - good general-purpose format'
+ SINGULARNAME: الملف
+ TOOLARGE: 'Filesize is too large, maximum {size} allowed'
+ TOOLARGESHORT: 'Filesize exceeds {size}'
+ TiffType: 'Tagged image format'
+ Title: العنوان
+ WavType: 'WAV audo file'
+ XlsType: 'Excel spreadsheet'
+ ZipType: 'ZIP compressed file'
FileIFrameField:
- ATTACH:
- - null
- ATTACHONCESAVED:
- - null
- ATTACHONCESAVED2:
- - null
- DELETE:
- - null
- DISALLOWEDFILETYPE:
- - null
- FILE:
- - null
- FROMCOMPUTER:
- - null
- FROMFILESTORE:
- - null
- NOSOURCE:
- - null
- REPLACE:
- - null
+ ATTACH: 'Attach {type}'
+ ATTACHONCESAVED: '{type}s can be attached once you have saved the record for the first time.'
+ ATTACHONCESAVED2: 'Files can be attached once you have saved the record for the first time.'
+ DELETE: 'Delete {type}'
+ DISALLOWEDFILETYPE: 'This filetype is not allowed to be uploaded'
+ FILE: ملف
+ FROMCOMPUTER: 'من جهازك الشخصي'
+ FROMFILESTORE: 'من مكتبة الملفات'
+ NOSOURCE: 'الرجاء اختيارمصدر ملف المرفق'
+ REPLACE: 'Replace {type}'
FileIFrameField_iframe.ss:
TITLE: 'Image Uploading Iframe'
Filesystem:
SYNCRESULTS: 'Sync complete: {createdcount} items created, {deletedcount} items deleted'
Folder:
- PLURALNAME:
- - null
- SINGULARNAME:
- - null
+ PLURALNAME: Folders
+ SINGULARNAME: Folder
ForgotPasswordEmail.ss:
HELLO: أهلاً
TEXT1: هنا
TEXT2: 'رابط إعادة تعيين كلمة المرور'
TEXT3: لـ
Form:
- FIELDISREQUIRED:
- - null
- SubmitBtnLabel:
- - null
- VALIDATIONCREDITNUMBER:
- - null
- VALIDATIONNOTUNIQUE:
- - null
- VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH:
- - null
- VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY:
- - null
- VALIDATIONSTRONGPASSWORD:
- - null
- VALIDATOR:
- - null
- VALIDCURRENCY:
- - null
+ FIELDISREQUIRED: '%s مطلوب'
+ SubmitBtnLabel: Go
+ VALIDATIONCREDITNUMBER: 'Please ensure you have entered the {number} credit card number correctly'
+ VALIDATIONNOTUNIQUE: 'القيمة المدخلة غير فريدة و قابلة للتكرار '
+ VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH: 'رقم المرور غير صحيح'
+ VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY: 'أرقام المرور لا يمكن أن تكون فارغة'
+ VALIDATIONSTRONGPASSWORD: 'Passwords must have at least one digit and one alphanumeric character'
+ VALIDATOR: المحقق
+ VALIDCURRENCY: 'Please enter a valid currency'
FormField:
- NONE:
- - null
+ NONE: لايوجد
GridAction:
- DELETE_DESCRIPTION:
- - null
- Delete:
- - null
- UnlinkRelation:
- - null
+ DELETE_DESCRIPTION: Delete
+ Delete: Delete
+ UnlinkRelation: Unlink
GridField:
Add: 'Add {name}'
Filter: Filter
@@ -321,8 +229,7 @@ ar:
RelationSearch: 'Relation search'
ResetFilter: Reset
GridFieldAction_Delete:
- DeletePermissionsFailure:
- - null
+ DeletePermissionsFailure: 'No delete permissions'
GridFieldDetailForm:
CancelBtn: Cancel
Create: Create
@@ -349,19 +256,13 @@ ar:
has_many_Permissions: الصلاحيات
many_many_Members: الأعضاء
GroupImportForm:
- Help1:
- - null
- Help2:
- - null
- ResultCreated:
- - null
- ResultDeleted:
- - null
- ResultUpdated:
- - null
+ Help1: '<p>استيراد واحد أو أكثر من المجموعات في <em>CSV</em>تهيئة (قيم مفصولة بفواصل) <small><ahref="#" class="toggle-advanced">إظهار استخدام المتقدم</a></small></p>'
+ Help2: '<div class="advanced"> <h4>Advanced usage</h4> <ul> <li>Allowed columns: <em>%s</em></li> <li>Existing groups are matched by their unique <em>Code</em> value, and updated with any new values from the imported file</li> <li>Group hierarchies can be created by using a <em>ParentCode</em> column.</li> <li>Permission codes can be assigned by the <em>PermissionCode</em> column. Existing permission codes are not cleared.</li> </ul></div>'
+ ResultCreated: 'Created {count} groups'
+ ResultDeleted: 'حذف مجموعات %d'
+ ResultUpdated: 'تحديث مجموعات %d '
Hierarchy:
- InfiniteLoopNotAllowed:
- - null
+ InfiniteLoopNotAllowed: 'Infinite loop found within the "{type}" hierarchy. Please change the parent to resolve this'
HtmlEditorField:
ADDURL: 'Add URL'
ADJUSTDETAILSDIMENSIONS: 'Details &amp; dimensions'
@@ -408,18 +309,13 @@ ar:
URLNOTANOEMBEDRESOURCE: 'The URL ''{url}'' could not be turned into a media resource.'
UpdateMEDIA: 'Update Media'
Image:
- PLURALNAME:
- - null
- SINGULARNAME:
- - null
+ PLURALNAME: Files
+ SINGULARNAME: File
ImageField:
- IMAGE:
- - null
+ IMAGE: الصورة
Image_Cached:
- PLURALNAME:
- - null
- SINGULARNAME:
- - null
+ PLURALNAME: Files
+ SINGULARNAME: File
Image_iframe.ss:
TITLE: 'إطار تحميل الصور'
LeftAndMain:
@@ -427,27 +323,18 @@ ar:
DELETED: Deleted.
DropdownBatchActionsDefault: Actions
HELP: مساعدة
- PAGETYPE:
- - null
+ PAGETYPE: 'نوع الصفحة:'
PERMAGAIN: 'تم خروجك من النظام بنجاح. للدخول مرة أخرى أدحل البريد الإلكتروني و الرقم السري بالأسفل'
- PERMALREADY:
- - null
- PERMDEFAULT:
- - null
+ PERMALREADY: 'عذراً , لكن لا يمكنك الوصول لهذا القسم من النظام. يتوجب عليك الدخول بصلاحية أخرى'
+ PERMDEFAULT: 'أدخل البريد الإلكتروني و الرقم السري للوصول إلى نظام إدارة المحتوى'
PLEASESAVE: 'فضلاً احفظ الصفحة: هذه الصفحة لا يمكن تحديثها لأنها لم تحفظ بعد'
- PreviewButton:
- - null
- REORGANISATIONSUCCESSFUL:
- - null
- SAVEDUP:
- - null
- VersionUnknown:
- - null
+ PreviewButton: Preview
+ REORGANISATIONSUCCESSFUL: 'Reorganised the site tree successfully.'
+ SAVEDUP: Saved.
+ VersionUnknown: unknown
LeftAndMain_Menu.ss:
- Hello:
- - null
- LOGOUT:
- - null
+ Hello: Hi
+ LOGOUT: 'Log out'
LoginAttempt:
Email: 'عنوان البريد الإلكتروني'
IP: 'عنوان IP'
@@ -498,48 +385,28 @@ ar:
db_Password: 'الرقم السري'
db_PasswordExpiry: 'تاريخ انتهاء صلاحية كلمة المرور'
MemberAuthenticator:
- TITLE:
- - null
+ TITLE: 'البريد الإلكتروني &amp; كلمة المرور'
MemberDatetimeOptionsetField:
- AMORPM:
- - null
+ AMORPM: 'AM (Ante meridiem) or PM (Post meridiem)'
'APPLY FILTER': 'Apply Filter'
- Custom:
- - null
- DATEFORMATBAD:
- - null
- DAYNOLEADING:
- - null
- DIGITSDECFRACTIONSECOND:
- - null
- FOURDIGITYEAR:
- - null
- FULLNAMEMONTH:
- - null
- HOURNOLEADING:
- - null
- MINUTENOLEADING:
- - null
- MONTHNOLEADING:
- - null
- Preview:
- - null
- SHORTMONTH:
- - null
- TOGGLEHELP:
- - null
- TWODIGITDAY:
- - null
- TWODIGITHOUR:
- - null
- TWODIGITMINUTE:
- - null
- TWODIGITMONTH:
- - null
- TWODIGITSECOND:
- - null
- TWODIGITYEAR:
- - null
+ Custom: Custom
+ DATEFORMATBAD: 'Date format is invalid'
+ DAYNOLEADING: 'Day of month without leading zero'
+ DIGITSDECFRACTIONSECOND: 'One or more digits representing a decimal fraction of a second'
+ FOURDIGITYEAR: 'Four-digit year'
+ FULLNAMEMONTH: 'Full name of month (e.g. June)'
+ HOURNOLEADING: 'Hour without leading zero'
+ MINUTENOLEADING: 'Minute without leading zero'
+ MONTHNOLEADING: 'Month digit without leading zero'
+ Preview: Preview
+ SHORTMONTH: 'Short name of month (e.g. Jun)'
+ TOGGLEHELP: 'Toggle formatting help'
+ TWODIGITDAY: 'Two-digit day of month'
+ TWODIGITHOUR: 'Two digits of hour (00 through 23)'
+ TWODIGITMINUTE: 'Two digits of minute (00 through 59)'
+ TWODIGITMONTH: 'Two-digit month (01=January, etc.)'
+ TWODIGITSECOND: 'Two digits of second (00 through 59)'
+ TWODIGITYEAR: 'Two-digit year'
MemberImportForm:
Help1: '<p>Import users in <em>CSV format</em> (comma-separated values). <small><a href="#" class="toggle-advanced">Show advanced usage</a></small></p>'
Help2: '<div class="advanced"> <h4>Advanced usage</h4> <ul> <li>Allowed columns: <em>%s</em></li> <li>Existing users are matched by their unique <em>Code</em> property, and updated with any new values from the imported file.</li> <li>Groups can be assigned by the <em>Groups</em> column. Groups are identified by their <em>Code</em> property, multiple groups can be separated by comma. Existing group memberships are not cleared.</li> </ul></div>'
@@ -548,41 +415,25 @@ ar:
ResultNone: 'بدون تغيير'
ResultUpdated: 'Updated {count} members'
MemberPassword:
- PLURALNAME:
- - null
- SINGULARNAME:
- - null
+ PLURALNAME: 'Member Passwords'
+ SINGULARNAME: 'Member Password'
MemberTableField: null
ModelAdmin:
- DELETE:
- - null
- DELETEDRECORDS:
- - null
- EMPTYBEFOREIMPORT:
- - null
- IMPORT:
- - null
- IMPORTEDRECORDS:
- - null
- NOCSVFILE:
- - null
- NOIMPORT:
- - null
- RESET:
- - null
- Title:
- - null
- UPDATEDRECORDS:
- - null
+ DELETE: حذف
+ DELETEDRECORDS: 'Deleted {count} records.'
+ EMPTYBEFOREIMPORT: 'Clear Database before import'
+ IMPORT: 'استيراد من CSV'
+ IMPORTEDRECORDS: 'Imported {count} records.'
+ NOCSVFILE: 'فضلاً استعرض ملف CSV للاستيراد'
+ NOIMPORT: 'لايوجد شيء للاستيراد'
+ RESET: Reset
+ Title: 'Data Models'
+ UPDATEDRECORDS: 'Updated {count} records.'
ModelAdmin_ImportSpec.ss:
- IMPORTSPECFIELDS:
- - null
- IMPORTSPECLINK:
- - null
- IMPORTSPECRELATIONS:
- - null
- IMPORTSPECTITLE:
- - null
+ IMPORTSPECFIELDS: 'Database columns'
+ IMPORTSPECLINK: 'Show Specification for %s'
+ IMPORTSPECRELATIONS: Relations
+ IMPORTSPECTITLE: 'Specification for %s'
ModelAdmin_Tools.ss:
FILTER: Filter
IMPORT: Import
@@ -590,32 +441,22 @@ ar:
IMPORT_TAB_HEADER: Import
SEARCHLISTINGS: Search
MoneyField:
- FIELDLABELAMOUNT:
- - null
- FIELDLABELCURRENCY:
- - null
+ FIELDLABELAMOUNT: الكمية
+ FIELDLABELCURRENCY: العملة
NullableField:
IsNullLabel: باطل
NumericField:
VALIDATION: '''{value}'' is not a number, only numbers can be accepted for this field'
Pagination:
- Page:
- - null
- View:
- - null
+ Page: Page
+ View: View
Permission:
- AdminGroup:
- - null
- CMS_ACCESS_CATEGORY:
- - null
- FULLADMINRIGHTS:
- - null
- FULLADMINRIGHTS_HELP:
- - null
- PLURALNAME:
- - null
- SINGULARNAME:
- - null
+ AdminGroup: الإدارة
+ CMS_ACCESS_CATEGORY: 'الوصل لنظام إدارة المحتوى'
+ FULLADMINRIGHTS: 'جميع صلاحيات الإدارة'
+ FULLADMINRIGHTS_HELP: 'يتضمن وينقض جميع الأذونات الأخرىالمساندة.'
+ PLURALNAME: Permissions
+ SINGULARNAME: Permission
PermissionCheckboxSetField:
AssignedTo: 'assigned to "{title}"'
FromGroup: 'inherited from group "{title}"'
@@ -627,10 +468,8 @@ ar:
SINGULARNAME: Role
Title: Title
PermissionRoleCode:
- PLURALNAME:
- - null
- SINGULARNAME:
- - null
+ PLURALNAME: 'Permission Role Cods'
+ SINGULARNAME: 'Permission Role Code'
Permissions:
PERMISSIONS_CATEGORY: 'تصاريح القاعدة والوصول'
UserPermissionsIntro: 'Assigning groups to this user will adjust the permissions they have. See the groups section for details of permissions on individual groups.'
@@ -641,32 +480,19 @@ ar:
CSVEXPORT: 'Export to CSV'
NOTFOUND: 'No items found'
Security:
- ALREADYLOGGEDIN:
- - null
- BUTTONSEND:
- - null
- CHANGEPASSWORDBELOW:
- - null
- CHANGEPASSWORDHEADER:
- - null
- ENTERNEWPASSWORD:
- - null
- ERRORPASSWORDPERMISSION:
- - null
- LOGGEDOUT:
- - null
- LOGIN:
- - null
- NOTEPAGESECURED:
- - null
- NOTERESETLINKINVALID:
- - null
- NOTERESETPASSWORD:
- - null
- PASSWORDSENTHEADER:
- - null
- PASSWORDSENTTEXT:
- - null
+ ALREADYLOGGEDIN: 'لاتملك صلاحية الدخول لهذه الصفحة ، إذا كنت تملك حساب آخر فيمكنك تسجيل الدخول'
+ BUTTONSEND: 'أرسل لي رابط إعادة تهيئة كلمة المرور'
+ CHANGEPASSWORDBELOW: 'يمكنك تغيير كلمة المرور بالأسفل'
+ CHANGEPASSWORDHEADER: 'تغيير كلمة المرور'
+ ENTERNEWPASSWORD: 'فضلاً أدخل كلمة المرور الجديدة'
+ ERRORPASSWORDPERMISSION: 'يجب تسجيل الدخول لتتمكن من تغيير كلمة المرور'
+ LOGGEDOUT: 'تم تسجيل خروجك بنجاح ، إذا كنت ترغب بالدخول مرة أخرى فتفضل بتعبئة بياناتك بالأسفل'
+ LOGIN: دخول
+ NOTEPAGESECURED: 'هذه الصفحة محمية بكلمة مرور ، أدخل بيانات دخولك بالأسفل ليتم السماح لك بالوصول للصفحة'
+ NOTERESETLINKINVALID: '<p>The password reset link is invalid or expired.</p><p>You can request a new one <a href="{link1}">here</a> or change your password after you <a href="{link2}">logged in</a>.</p>'
+ NOTERESETPASSWORD: 'أدخل بريدك الإلكتروني و سيتم إرسال رابط إعادة تهيئة كلمة المرور '
+ PASSWORDSENTHEADER: 'Password reset link sent to ''{email}'''
+ PASSWORDSENTTEXT: 'Thank you! A reset link has been sent to ''{email}'', provided an account exists for this email address.'
SecurityAdmin:
ACCESS_HELP: 'السماح بعرض واضافة وتعديلات المستخدمين ، فضلا عن تعيين أذونات والقواعد لهم.'
APPLY_ROLES: 'تطبيق القواعد على المجموعات'
@@ -686,37 +512,28 @@ ar:
TABROLES: قواعد
Users: Users
SecurityAdmin_MemberImportForm:
- BtnImport:
- - null
- FileFieldLabel:
- - null
+ BtnImport: استيراد
+ FileFieldLabel: ' CSV ملف <small>(الامتداد المسموح :*.csv )</small>'
SilverStripeNavigator:
Edit: Edit
SimpleImageField:
NOUPLOAD: 'لا توجد صور مرفوعة'
SiteTree:
- TABMAIN:
- - null
+ TABMAIN: الرئيسة
TableField:
- ISREQUIRED:
- - null
+ ISREQUIRED: 'In %s ''%s'' is required'
TableField.ss:
- ADD:
- - null
- ADDITEM:
- - null
+ ADD: 'إضافة صف جديد'
+ ADDITEM: 'Add %s'
TableListField:
CSVEXPORT: 'تصدير إلى CSV'
PRINT: طباعة
Print: Print
SELECT: اختيار
TableListField.ss:
- NOITEMSFOUND:
- - null
- SORTASC:
- - null
- SORTDESC:
- - null
+ NOITEMSFOUND: 'No items found'
+ SORTASC: 'فرز في ترتيب تصاعدي'
+ SORTDESC: 'فرز في ترتيب تنازلي'
TableListField_PageControls.ss:
DISPLAYING: Displaying
OF: of
@@ -726,8 +543,7 @@ ar:
VIEWNEXT: 'عرض التالي'
VIEWPREVIOUS: 'عرض السابق'
TimeField:
- VALIDATEFORMAT:
- - null
+ VALIDATEFORMAT: 'Please enter a valid time format ({format})'
ToggleField:
LESS: أقل
MORE: أكثر
@@ -757,5 +573,4 @@ ar:
STARTALLINFO: 'Start all uploads'
Saved: Saved
Versioned:
- has_many_Versions:
- - null
+ has_many_Versions: الإصدارات
View
555 lang/ast.yml
@@ -1,30 +1,18 @@
ast:
AssetAdmin:
- ALLOWEDEXTS:
- - null
- NEWFOLDER:
- - null
+ ALLOWEDEXTS: 'Allowed extensions'
+ NEWFOLDER: NewFolder
AssetTableField:
- CREATED:
- - null
- DIM:
- - null
- FILENAME:
- - null
- FOLDER:
- - null
- LASTEDIT:
- - null
- OWNER:
- - null
- SIZE:
- - null
- TITLE:
- - null
- TYPE:
- - null
- URL:
- - null
+ CREATED: 'First uploaded'
+ DIM: Dimensions
+ FILENAME: Filename
+ FOLDER: Folder
+ LASTEDIT: 'Last changed'
+ OWNER: Owner
+ SIZE: 'File size'
+ TITLE: Title
+ TYPE: 'File type'
+ URL: URL
AssetUploadField:
ChooseFiles: 'Choose files'
DRAGFILESHERE: 'Drag files here'
@@ -71,27 +59,19 @@ ast:
ERRORNOTADMIN: 'That user is not an administrator.'
ERRORNOTREC: 'That username / password isn''t recognised'
Boolean:
- 0:
- - null
- ANY:
- - null
- 1:
- - null
+ 0: 'False'
+ ANY: Any
+ 1: 'True'
CMSLoadingScreen.ss:
LOADING: Loading...
REQUIREJS: 'The CMS requires that you have JavaScript enabled.'
CMSMain:
- ACCESS:
- - null
- ACCESSALLINTERFACES:
- - null
- ACCESSALLINTERFACESHELP:
- - null
- SAVE:
- - null
+ ACCESS: 'Access to ''{title}'' section'
+ ACCESSALLINTERFACES: 'Access to all CMS sections'
+ ACCESSALLINTERFACESHELP: 'Overrules more specific access settings.'
+ SAVE: Save
CMSProfileController:
- MENUTITLE:
- - null
+ MENUTITLE: 'My Profile'
ChangePasswordEmail.ss:
CHANGEPASSWORDTEXT1: 'Camudasti la contraseña pa'
CHANGEPASSWORDTEXT2: 'You can now use the following credentials to log in:'
@@ -99,48 +79,35 @@ ast:
HELLO: Hi
PASSWORD: Password
CheckboxField:
- -
- - null
- -
- - null
+ - 'False'
+ - 'True'
ComplexTableField:
CLOSEPOPUP: 'Close Popup'
SUCCESSADD2: 'Added {name}'
SUCCESSEDIT: 'Saved %s %s %s'
ComplexTableField.ss:
- ADDITEM:
- - null
- NOITEMSFOUND:
- - null
- SORTASC:
- - null
- SORTDESC:
- - null
+ ADDITEM: 'Amestar %s'
+ NOITEMSFOUND: 'No items found'
+ SORTASC: 'Sort ascending'
+ SORTDESC: 'Sort descending'
ComplexTableField_popup.ss:
NEXT: Next
PREVIOUS: Previous
ConfirmedPasswordField:
- ATLEAST:
- - null
- BETWEEN:
- - null
- MAXIMUM:
- - null
- SHOWONCLICKTITLE:
- - null
+ ATLEAST: 'Passwords must be at least {min} characters long.'
+ BETWEEN: 'Passwords must be {min} to {max} characters long.'
+ MAXIMUM: 'Passwords must be at most {max} characters long.'
+ SHOWONCLICKTITLE: 'Camudar contraseña'
CreditCardField:
FIRST: first
FOURTH: fourth
SECOND: second
THIRD: third
CurrencyField:
- CURRENCYSYMBOL:
- - null
+ CURRENCYSYMBOL: $
DataObject:
- PLURALNAME:
- - null
- SINGULARNAME:
- - null
+ PLURALNAME: 'Oxetos de datos'
+ SINGULARNAME: 'Oxetu de datos'
Date:
DAY: ' day'
DAYS: ' days'
@@ -163,148 +130,89 @@ ast:
VALIDDATEMAXDATE: 'Your date has to be older or matching the maximum allowed date ({date})'
VALIDDATEMINDATE: 'Your date has to be newer or matching the minimum allowed date ({date})'
DatetimeField:
- NOTSET:
- - null
+ NOTSET: 'Not set'
Director:
INVALID_REQUEST: 'Invalid request'
DropdownField:
- CHOOSE:
- - null
+ CHOOSE: (Escoyer)
EmailField:
- VALIDATION:
- - null
+ VALIDATION: 'Please enter an email address'
Email_BounceRecord:
PLURALNAME: 'Rexistros de rebote de corréu'
SINGULARNAME: 'Rexistru de rebote de corréu'
Enum:
ANY: Any
File:
- AviType:
- - null
- Content:
- - null
- CssType:
- - null
- DmgType:
- - null
- DocType:
- - null
- Filename:
- - null
- GifType:
- - null
- GzType:
- - null
- HtlType:
- - null
- HtmlType:
- - null
- INVALIDEXTENSION:
- - null
- INVALIDEXTENSIONSHORT:
- - null
- IcoType:
- - null
- JpgType:
- - null
- JsType:
- - null
- Mp3Type:
- - null
- MpgType:
- - null
- NOFILESIZE:
- - null
- NOVALIDUPLOAD:
- - null
- Name:
- - null
- PLURALNAME:
- - null
- PdfType:
- - null
- PngType:
- - null
- SINGULARNAME:
- - null
- TOOLARGE:
- - null
- TOOLARGESHORT:
- - null
- TiffType:
- - null
- Title:
- - null
- WavType:
- - null
- XlsType:
- - null
- ZipType:
- - null
+ AviType: 'AVI video file'
+ Content: Content
+ CssType: 'CSS file'
+ DmgType: 'Apple disk image'
+ DocType: 'Word document'
+ Filename: Filename
+ GifType: 'GIF image - good for diagrams'
+ GzType: 'GZIP compressed file'
+ HtlType: 'HTML file'
+ HtmlType: 'HTML file'
+ INVALIDEXTENSION: 'Extension is not allowed (valid: {extensions})'
+ INVALIDEXTENSIONSHORT: 'Extension is not allowed'
+ IcoType: 'Icon image'
+ JpgType: 'JPEG image - good for photos'
+ JsType: 'Javascript file'
+ Mp3Type: 'MP3 audio file'
+ MpgType: 'MPEG video file'
+ NOFILESIZE: 'Filesize is zero bytes.'
+ NOVALIDUPLOAD: 'File is not a valid upload'
+ Name: Name
+ PLURALNAME: Ficheros
+ PdfType: 'Adobe Acrobat PDF file'
+ PngType: 'PNG image - good general-purpose format'
+ SINGULARNAME: Ficheru
+ TOOLARGE: 'Filesize is too large, maximum {size} allowed'
+ TOOLARGESHORT: 'Filesize exceeds {size}'
+ TiffType: 'Tagged image format'
+ Title: Title
+ WavType: 'WAV audo file'
+ XlsType: 'Excel spreadsheet'
+ ZipType: 'ZIP compressed file'
FileIFrameField:
- ATTACH:
- - null
- ATTACHONCESAVED:
- - null
- ATTACHONCESAVED2:
- - null
- DELETE:
- - null
- DISALLOWEDFILETYPE:
- - null
- FILE:
- - null
- FROMCOMPUTER:
- - null
- FROMFILESTORE:
- - null
- NOSOURCE:
- - null
- REPLACE:
- - null
+ ATTACH: 'Attach {type}'
+ ATTACHONCESAVED: '{type}s can be attached once you have saved the record for the first time.'
+ ATTACHONCESAVED2: 'Files can be attached once you have saved the record for the first time.'
+ DELETE: 'Delete {type}'
+ DISALLOWEDFILETYPE: 'This filetype is not allowed to be uploaded'
+ FILE: File
+ FROMCOMPUTER: 'From your Computer'
+ FROMFILESTORE: 'From the File Store'
+ NOSOURCE: 'Please select a source file to attach'
+ REPLACE: 'Replace {type}'
FileIFrameField_iframe.ss:
TITLE: 'Image Uploading Iframe'
Filesystem:
SYNCRESULTS: 'Sync complete: {createdcount} items created, {deletedcount} items deleted'
Folder:
- PLURALNAME:
- - null
- SINGULARNAME:
- - null
+ PLURALNAME: Folders
+ SINGULARNAME: Folder
ForgotPasswordEmail.ss:
HELLO: Hi
TEXT1: 'Here is your'
TEXT2: 'password reset link'
TEXT3: for
Form:
- FIELDISREQUIRED:
- - null
- SubmitBtnLabel:
- - null
- VALIDATIONCREDITNUMBER:
- - null
- VALIDATIONNOTUNIQUE:
- - null
- VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH:
- - null
- VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY:
- - null
- VALIDATIONSTRONGPASSWORD:
- - null
- VALIDATOR:
- - null
- VALIDCURRENCY:
- - null
+ FIELDISREQUIRED: '%s is required'
+ SubmitBtnLabel: Go
+ VALIDATIONCREDITNUMBER: 'Please ensure you have entered the {number} credit card number correctly'
+ VALIDATIONNOTUNIQUE: 'The value entered is not unique'
+ VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH: 'Passwords don''t match'
+ VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY: 'Passwords can''t be empty'
+ VALIDATIONSTRONGPASSWORD: 'Passwords must have at least one digit and one alphanumeric character'
+ VALIDATOR: Validator
+ VALIDCURRENCY: 'Please enter a valid currency'
FormField:
- NONE:
- - null
+ NONE: none
GridAction:
- DELETE_DESCRIPTION:
- - null
- Delete:
- - null
- UnlinkRelation:
- - null
+ DELETE_DESCRIPTION: Delete
+ Delete: Delete
+ UnlinkRelation: Unlink
GridField:
Add: 'Add {name}'
Filter: Filter
@@ -321,8 +229,7 @@ ast:
RelationSearch: 'Relation search'
ResetFilter: Reset
GridFieldAction_Delete:
- DeletePermissionsFailure:
- - null
+ DeletePermissionsFailure: 'No delete permissions'
GridFieldDetailForm:
CancelBtn: Cancel
Create: Create
@@ -349,19 +256,13 @@ ast:
has_many_Permissions: Permisos
many_many_Members: Miembros
GroupImportForm:
- Help1:
- - null
- Help2:
- - null
- ResultCreated:
- - null
- ResultDeleted:
- - null
- ResultUpdated:
- - null
+ Help1: '<p>Import one or more groups in <em>CSV</em> format (comma-separated values). <small><a href="#" class="toggle-advanced">Show advanced usage</a></small></p>'
+ Help2: '<div class="advanced"> <h4>Advanced usage</h4> <ul> <li>Allowed columns: <em>%s</em></li> <li>Existing groups are matched by their unique <em>Code</em> value, and updated with any new values from the imported file</li> <li>Group hierarchies can be created by using a <em>ParentCode</em> column.</li> <li>Permission codes can be assigned by the <em>PermissionCode</em> column. Existing permission codes are not cleared.</li> </ul></div>'
+ ResultCreated: 'Created {count} groups'
+ ResultDeleted: 'Deleted %d groups'
+ ResultUpdated: 'Updated %d groups'
Hierarchy:
- InfiniteLoopNotAllowed:
- - null
+ InfiniteLoopNotAllowed: 'Infinite loop found within the "{type}" hierarchy. Please change the parent to resolve this'
HtmlEditorField:
ADDURL: 'Add URL'
ADJUSTDETAILSDIMENSIONS: 'Details &amp; dimensions'
@@ -408,18 +309,13 @@ ast:
URLNOTANOEMBEDRESOURCE: 'The URL ''{url}'' could not be turned into a media resource.'
UpdateMEDIA: 'Update Media'
Image:
- PLURALNAME:
- - null
- SINGULARNAME:
- - null
+ PLURALNAME: Files
+ SINGULARNAME: File
ImageField:
- IMAGE:
- - null
+ IMAGE: Image
Image_Cached:
- PLURALNAME:
- - null
- SINGULARNAME:
- - null
+ PLURALNAME: Files
+ SINGULARNAME: File
Image_iframe.ss:
TITLE: 'Image Uploading Iframe'
LeftAndMain:
@@ -427,27 +323,18 @@ ast:
DELETED: Deleted.
DropdownBatchActionsDefault: Actions
HELP: Help
- PAGETYPE:
- - null
+ PAGETYPE: 'Page type: '
PERMAGAIN: 'You have been logged out of the CMS. If you would like to log in again, enter a username and password below.'
- PERMALREADY:
- - null
- PERMDEFAULT:
- - null
+ PERMALREADY: 'I''m sorry, but you can''t access that part of the CMS. If you want to log in as someone else, do so below'
+ PERMDEFAULT: 'Please choose an authentication method and enter your credentials to access the CMS.'
PLEASESAVE: 'Please Save Page: This page could not be upated because it hasn''t been saved yet.'
- PreviewButton:
- - null
- REORGANISATIONSUCCESSFUL:
- - null
- SAVEDUP:
- - null
- VersionUnknown:
- - null
+ PreviewButton: Preview
+ REORGANISATIONSUCCESSFUL: 'Reorganised the site tree successfully.'
+ SAVEDUP: Saved.
+ VersionUnknown: unknown
LeftAndMain_Menu.ss:
- Hello:
- - null
- LOGOUT:
- - null
+ Hello: Hi
+ LOGOUT: 'Log out'
LoginAttempt:
Email: 'Email Address'
IP: 'IP Address'
@@ -498,48 +385,28 @@ ast:
db_Password: Password
db_PasswordExpiry: 'Data d''espiración de la contraseña'
MemberAuthenticator:
- TITLE:
- - null
+ TITLE: 'E-mail &amp; Password'
MemberDatetimeOptionsetField:
- AMORPM:
- - null
+ AMORPM: 'AM (Ante meridiem) or PM (Post meridiem)'
'APPLY FILTER': 'Apply Filter'
- Custom:
- - null
- DATEFORMATBAD:
- - null
- DAYNOLEADING:
- - null
- DIGITSDECFRACTIONSECOND:
- - null
- FOURDIGITYEAR:
- - null
- FULLNAMEMONTH:
- - null
- HOURNOLEADING:
- - null
- MINUTENOLEADING:
- - null
- MONTHNOLEADING:
- - null
- Preview:
- - null
- SHORTMONTH:
- - null
- TOGGLEHELP:
- - null
- TWODIGITDAY:
- - null
- TWODIGITHOUR:
- - null
- TWODIGITMINUTE:
- - null
- TWODIGITMONTH:
- - null
- TWODIGITSECOND:
- - null
- TWODIGITYEAR:
- - null
+ Custom: Custom
+ DATEFORMATBAD: 'Date format is invalid'
+ DAYNOLEADING: 'Day of month without leading zero'
+ DIGITSDECFRACTIONSECOND: 'One or more digits representing a decimal fraction of a second'
+ FOURDIGITYEAR: 'Four-digit year'
+ FULLNAMEMONTH: 'Full name of month (e.g. June)'
+ HOURNOLEADING: 'Hour without leading zero'
+ MINUTENOLEADING: 'Minute without leading zero'
+ MONTHNOLEADING: 'Month digit without leading zero'
+ Preview: Preview
+ SHORTMONTH: 'Short name of month (e.g. Jun)'
+ TOGGLEHELP: 'Toggle formatting help'
+ TWODIGITDAY: 'Two-digit day of month'
+ TWODIGITHOUR: 'Two digits of hour (00 through 23)'
+ TWODIGITMINUTE: 'Two digits of minute (00 through 59)'
+ TWODIGITMONTH: 'Two-digit month (01=January, etc.)'
+ TWODIGITSECOND: 'Two digits of second (00 through 59)'
+ TWODIGITYEAR: 'Two-digit year'
MemberImportForm:
Help1: '<p>Import users in <em>CSV format</em> (comma-separated values). <small><a href="#" class="toggle-advanced">Show advanced usage</a></small></p>'
Help2: '<div class="advanced"> <h4>Advanced usage</h4> <ul> <li>Allowed columns: <em>%s</em></li> <li>Existing users are matched by their unique <em>Code</em> property, and updated with any new values from the imported file.</li> <li>Groups can be assigned by the <em>Groups</em> column. Groups are identified by their <em>Code</em> property, multiple groups can be separated by comma. Existing group memberships are not cleared.</li> </ul></div>'
@@ -548,41 +415,25 @@ ast:
ResultNone: 'No changes'
ResultUpdated: 'Updated {count} members'
MemberPassword:
- PLURALNAME:
- - null
- SINGULARNAME:
- - null
+ PLURALNAME: 'Member Passwords'
+ SINGULARNAME: 'Member Password'
MemberTableField: null
ModelAdmin:
- DELETE:
- - null
- DELETEDRECORDS:
- - null
- EMPTYBEFOREIMPORT:
- - null
- IMPORT:
- - null
- IMPORTEDRECORDS:
- - null
- NOCSVFILE:
- - null
- NOIMPORT:
- - null
- RESET:
- - null
- Title:
- - null
- UPDATEDRECORDS:
- - null
+ DELETE: Delete
+ DELETEDRECORDS: 'Deleted {count} records.'
+ EMPTYBEFOREIMPORT: 'Clear Database before import'
+ IMPORT: 'Import from CSV'
+ IMPORTEDRECORDS: 'Imported {count} records.'
+ NOCSVFILE: 'Please browse for a CSV file to import'
+ NOIMPORT: 'Nothing to import'
+ RESET: Reset
+ Title: 'Data Models'
+ UPDATEDRECORDS: 'Updated {count} records.'
ModelAdmin_ImportSpec.ss:
- IMPORTSPECFIELDS:
- - null
- IMPORTSPECLINK:
- - null
- IMPORTSPECRELATIONS:
- - null
- IMPORTSPECTITLE:
- - null
+ IMPORTSPECFIELDS: 'Database columns'
+ IMPORTSPECLINK: 'Show Specification for %s'
+ IMPORTSPECRELATIONS: Relations
+ IMPORTSPECTITLE: 'Specification for %s'
ModelAdmin_Tools.ss:
FILTER: Filter
IMPORT: Import
@@ -590,32 +441,22 @@ ast:
IMPORT_TAB_HEADER: Import
SEARCHLISTINGS: Search
MoneyField:
- FIELDLABELAMOUNT:
- - null
- FIELDLABELCURRENCY:
- - null
+ FIELDLABELAMOUNT: Amount
+ FIELDLABELCURRENCY: Currency
NullableField:
IsNullLabel: 'Ye nulu'
NumericField:
VALIDATION: '''{value}'' is not a number, only numbers can be accepted for this field'
Pagination:
- Page:
- - null
- View:
- - null
+ Page: Page
+ View: View
Permission:
- AdminGroup:
- - null
- CMS_ACCESS_CATEGORY:
- - null
- FULLADMINRIGHTS:
- - null
- FULLADMINRIGHTS_HELP:
- - null
- PLURALNAME:
- - null
- SINGULARNAME:
- - null
+ AdminGroup: Administrator
+ CMS_ACCESS_CATEGORY: 'CMS Access'
+ FULLADMINRIGHTS: 'Full administrative rights'
+ FULLADMINRIGHTS_HELP: 'Implies and overrules all other assigned permissions.'
+ PLURALNAME: Permissions
+ SINGULARNAME: Permission
PermissionCheckboxSetField:
AssignedTo: 'assigned to "{title}"'
FromGroup: 'inherited from group "{title}"'
@@ -627,10 +468,8 @@ ast:
SINGULARNAME: Role
Title: Title
PermissionRoleCode:
- PLURALNAME:
- - null
- SINGULARNAME:
- - null
+ PLURALNAME: 'Permission Role Cods'
+ SINGULARNAME: 'Permission Role Code'
Permissions:
PERMISSIONS_CATEGORY: 'Roles and access permissions'
UserPermissionsIntro: 'Assigning groups to this user will adjust the permissions they have. See the groups section for details of permissions on individual groups.'
@@ -641,32 +480,19 @@ ast:
CSVEXPORT: 'Export to CSV'
NOTFOUND: 'No items found'
Security:
- ALREADYLOGGEDIN:
- - null
- BUTTONSEND:
- - null
- CHANGEPASSWORDBELOW:
- - null
- CHANGEPASSWORDHEADER:
- - null
- ENTERNEWPASSWORD:
- - null
- ERRORPASSWORDPERMISSION:
- - null
- LOGGEDOUT:
- - null
- LOGIN:
- - null
- NOTEPAGESECURED:
- - null
- NOTERESETLINKINVALID:
- - null
- NOTERESETPASSWORD:
- - null
- PASSWORDSENTHEADER: