Skip to content

🕹 Vzorový projekt postavený na Wakers CMS 5. Pomocí pár příkazů lze během několika minut zprovoznit kompletní dev-stack běžíci v Dockeru a zahájit vývoj webu.

License

wakerscz/cms-sandbox

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
app
 
 
 
 
 
 
 
 
log
 
 
 
 
www
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sc
 
 
 
 
 
 

Wakers CMS 5

CMS založený na Nette 2.5 a PHP 7.3 | https://www.wakers.cz/cms

O Projektu

Systém byl vyvinut za účelem zrychlení implementace a následné udržitelnosti projektů. Vše bylo rozděleno do vendor modulů - ty jsou verzovány samostatně. Výsledný webový projekt tedy neobsahuje žádné zbytečné kódy a je přehlednější. Dev-stack nového projektu lze připravit během pár minut.

7 základních modulů nahrazuje jiné open-source CMS. Výhoda Wakers CMS spočívá v možnosti využití Nette. Systém lze rozšiřovat o další (vlastní) moduly či komponenty. Lze kompletně upravovat, nahrazovat a konfigurovat jednotlivé části CMS.

Druhou obrovskou výhodou je UI pro správu webu - administrátoři stránku editují téměř tak, jak ji vidí. Nemají k dispozici zbytečné funkce a jsou omezeni, aby zcela nenarušili vizuální podobu a celý smysl webu.

Jako freelanceři se vývojem tohoto CMS snažíme posouvat vpřed.

Seznam výchozích modulů

 1. Base Module
 2. User Module
 3. Lang Module
 4. Page Module
 5. On-Page Module
 6. Category Module
 7. Structure Module

Instalace systému

0. Závislosti pro spuštění

1. Konfigurace

 1. Vytvoření souboru cp ./docker-compose.example.yml ./docker-compose.override.yml
 2. Vytvoření souboru cp ./docker/nginx/nginx.example.conf ./docker/nginx/nginx.conf
 3. Vytvoření souboru cp .env.example .env

2. Spuštění

 1. Zastavení všech Docker containerů docker stop $(docker ps -a -q)
 2. Sestavení a spuštění Docker containeru docker-compose up --build --d
 3. Instalace závislostí ./sc composer i a ./sc npm i
 4. Vygenerování assets ./sc npm run gulp-dev
 5. Vygenerování DB active-record tříd./sc propel model:build
 6. Vytvoření databázových tabulek ./sc propel migration:migrate
 7. Vytvoření jazyku ./sc console wakers:lang-create <lang>
 8. Vytvoření (všech) úvodních stránek ./sc console wakers:homepage-create <defaultLang> [layoutName=home.latte]
 9. Vytvoření admina ./sc console wakers:admin-create <email> <password>

Užitečné příkazy

 • Přehled hl. příkazů: ./sc
 • Dump databáze: ./sc-dump.sh
 • Přepnutí se do Docker containeru: docker exec -it <container_name> bash
 • Spuštění příkazu v containeru: docker-compose exec <service_name> <commands>
 • Kompletní vyčištění dockeru docker system prune --all -f
 • Adminer: localhost:9876

Deploy

Po zprovoznění aplikace na serveru je potřeba:

 1. Přepsat, případně přidat názvy domén (wakers.cz) v souborech:
  • ./sc-ssl.sh
  • ./docker/nginx/servers/production.conf
 2. Spustit script ./sc-ssl.sh
 3. V souboru ./docker/nginx/nginx.conf změnit include servers/development.conf; na include servers/production.conf;
 4. Restartovat nginx / docker docker-compose restart

About

🕹 Vzorový projekt postavený na Wakers CMS 5. Pomocí pár příkazů lze během několika minut zprovoznit kompletní dev-stack běžíci v Dockeru a zahájit vývoj webu.

Topics

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Packages

No packages published