Laravel 5 ve 4 için Mutlucell SMS Kütüphanesi
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
src
.gitignore
LICENSE
README.md
composer.json

README.md

Laravel 5 ve 4 için Mutlucell SMS

Latest Stable Version Total Downloads Latest Unstable Version License

Bu paket sayesinde Laravel 5.x veya 4.x kullanan projelerinizde Mutlucell altyapısını kullanarak tekli veya çoklu sms gönderebilir, bakiye ve originator ID sorgulayabilirsiniz.

_Bu branch Laravel 5 içindir. Eğer bu paketi Laravel 4 üzerinde kullanmak istiyorsanız 1.x sürümünü, "ardakilic/mutlucell": "~1" etiketi ile kullanmalısınız.

Uyarı, hata ve bilgilendirme için Türkçe ve de İngilizce dillerinde uyarı ve bilgi mesajlarını barındırır.

Kurulum (Laravel 5.x için)

 • Öncelikle composer.json dosyanızdaki require kısmına aşağıdaki değeri ekleyin:

  "ardakilic/mutlucell": "~2"

  Alternatif olarak composer require ardakilic/mutlucell:~2 komutu ile de paketi ekleyebilirsiniz.

 • Ardından eğer composer.json dosyasını elinizle güncellediyseniz kodları projenize dahil etmek için Composer paketlerinizi güncellemelisiniz. composer update` komutu ile bunu yapabilirsiniz.

 • Şimdi de app/config/app.php dosyasını açın, providers dizisi içine en alta şunu girin:

  Ardakilic\Mutlucell\MutlucellServiceProvider::class,

  (Laravel 5.5 ve sonrası için gerekli değildir)

 • Şimdi yine aynı dosyada aliases dizisi altına şu değeri girin:

  'Mutlucell' => Ardakilic\Mutlucell\Facades\Mutlucell::class,

  (Laravel 5.5 ve sonrası için gerekli değildir)

 • Şimdi de environment'ınıza konfigürasyon dosyasını paylaşmalısınız. Bunun için aşağıdaki komutu çalıştırın:

  php artisan vendor:publish
 • config/mutlucell.php dosyası paylaşılacak. Burada Mutlucell için size atanan kullanıcı adı, parola ve sender_id (originator) değerlerini, ve de diğer ayarları doldurmalısınız.

Ayrıca environment dosyanıza MUTLUCELL_USERNAME, MUTLUCELL_PASSWORD ve MUTLUCELL_DEFAULT_SENDER değerlerini de doldurarak config dosyanızı besleyebilirsiniz.

Laravel 4.x sürümünde kullanım bilgisi için ilgili branch'ın README.md dosyasına bakmalısınız.

Kullanım

####Birine o anda tekil SMS göndermek için:

$send = Mutlucell::send('05312345678', 'Merhaba');
var_dump(Mutlucell::parseOutput($send));

####SMS gönderildi mi ?

$send = Mutlucell::send('05312345678', 'Merhaba');
if(Mutlucell::getStatus($send)) {
  echo 'SMS başarı ile gönderildi!';
} else {
  echo 'SMS gönderilemedi';
}

####Birden fazla kişiye aynı anda aynı SMS'i göndermek için:

$kisiler = ['00905312345678', '+905351114478', '05369998874', '5315558896'];
$send = Mutlucell::sendBulk($kisiler, 'Merhaba');
var_dump(Mutlucell::parseOutput($send));

Veya

$send = Mutlucell::sendBulk('00905312345678, +905351114478, 05369998874, 5315558896', 'Merhaba');
Mutlucell::parseOutput($send);

####Birden fazla kişiye aynı anda farklı SMS'ler göndermek için:

$kisiMesajlar = [
  ['05315558964', 'Merhaba1'],
  ['+905415589632', 'Merhaba2'],
  ['00905369998874', 'Merhaba3']
];
$send = Mutlucell::sendMulti($kisiMesajlar);
var_dump(Mutlucell::parseOutput($send));

Veya

$kisiMesajlar = [
  ['05315558964' => 'Merhaba1'],
  ['+905415589632' => 'Merhaba2'],
  ['00905369998874' => 'Merhaba3']
];
$send = Mutlucell::sendMulti2($kisiMesajlar);
var_dump(Mutlucell::parseOutput($send));

####Bir veya birden Fazla Kullanıcıyı Kara Listeye Eklemek İçin

$sil = Mutlucell::addBlacklist('00905312345678');
var_dump(Mutlucell::parseOutput($sil));

Veya

$sil = Mutlucell::addBlacklist('00905312345678, +905351114478, 05369998874, 5315558896');
var_dump(Mutlucell::parseOutput($sil));

Veya

$kisiler = ['00905312345678', '+905351114478', '05369998874', '5315558896'];
$sil = Mutlucell::addBlacklist($kisiler);
var_dump(Mutlucell::parseOutput($sil));

####Bir veya Birden Fazla Kullanıcıyı Kara Listeden Çıkartmak İçin

$sil = Mutlucell::deleteBlackList('00905312345678');
var_dump(Mutlucell::parseOutput($sil));

Veya

$sil = Mutlucell::deleteBlackList('00905312345678, +905351114478, 05369998874, 5315558896');
var_dump(Mutlucell::parseOutput($sil));

Veya

$kisiler = ['00905312345678', '+905351114478', '05369998874', '5315558896'];
$sil = Mutlucell::deleteBlackList($kisiler);
var_dump(Mutlucell::parseOutput($sil));

Eğer tüm kullanıcıları kara listeden çıkartmak istiyorsanız parametre boş olmalı:

$sil = Mutlucell::deleteBlackList();
var_dump(Mutlucell::parseOutput($sil));

####Farklı bir ayar dosyası ile SMS göndermek için

$gonder = Mutlucell::setConfig(config('app.baskaConfig'))->send('05312345678', 'Merhaba');

Hatta;

$sms = Mutlucell::setConfig([
  'auth' => [
    'username' => 'baskauser',
    'password' => 'baskaparola',
  ],
  'default_sender' => 'baskaoriginator',
]);

$sms->send('05312345678', 'Merhaba');

####Kalan Kontör Sorgulaması için:

var_dump(Mutlucell::checkBalance());

####Originatörleri listelemek için:

var_dump(Mutlucell::listOriginators());

Gelecek bir tarihe SMS yollamak için:

Mutlucell::send('05312223665', 'Geç gidecek mesaj', '2099-06-30 15:00'); //saniye yok, dikkat!

Farklı bir Originatör (Sender ID) kullanarak SMS yollamak için:

Mutlucell::send('05312223665', 'merhaba', '', 'diğerOriginator');

Yapılacaklar

 • ?

Notlar

 • 29 Aralık 2016'dan önce kurulum gerçekleştirdiyseniz config dosyanıza 2 değer eklemeniz lazım:
// SMS Charset
'charset' => 'default', // Values are: default, turkish, unicode

//Append Unsubscribe text and link for receivers
'append_unsubscribe_link' => false,

Bu 2 değer SMS gönderim karakter dilini ve de sms'lerin sonuna gelecek olan "sms aboneliğinden çık" linkini barındırmakta.

 • 22 Temmuz 2014'den önce kurulum gerçekleştirdiyseniz config dosyasını ortama yeniden paylaşmalısınız

Lisans

Mu yazılım paketi MIT lisansı ile lisanslanmıştır.