Skip to content
Tvarkaraščio aplikacija Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijai
Java HTML CSS JavaScript
Branch: master
Clone or download
Latest commit 92c2a79 Oct 23, 2019

README.md

GVG Tvarkaraštis

Android aplikacija, kurta pagal "Tvarkaraštis" Play Store programos principą, tačiau pritaikyta būtent šiai mokyklai: iš internetinio puslapio automatiškai siunčia ir tvarkingiau, nei puslapyje, atvaizduoja.

Daugiau info - puslapyje https://eidenisk.github.io/tvarkarastis

You can’t perform that action at this time.