Elk hacker/maker/DIY Kamp heeft zijn eigen badge nodig...
Python C++ Shell C
Clone or download

README.md

Fri3d Camp Badge 2018

De Badge voor Fri3d Camp 2018 is in volle ontwikkeling. Op dit ogenblik werken we aan het derde prototype, dat, als alles goed gaat nagenoeg de finale vorm zal hebben.

Fri3d Camp Badge prototype 3

Fri3d Camp Badge prototype 3

Fri3d Camp Badge prototype 3

More to come ...