Gestor de continguts administratius
Java JavaScript Other
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
doc
etc mid: 0000292 Nov 25, 2013
lib
moduls
scripts #351 Ampliar l'API-ROLSAC scripts Jun 6, 2016
test
.classpath mid: 0000504 Sep 1, 2014
.cvsignore integració canvis DGTIC (materia sense classificar, urls en sar, test… May 9, 2011
.gitignore
.project mid: 0000503 Mar 6, 2014
License.txt
README.md Update README.md Oct 4, 2016
ReadmeFirst.txt Test commit Apr 6, 2016
build-db.xml
build.xml
changelog.txt
db-persistence.properties
default.properties FIX #362 Recuperar revisió git Jul 27, 2016
jboss-service.xml

README.md

Logo Rolsac

Descripción funcional

ROLSAC és un gestor de continguts d'informació administrativa. Està pensat per a que personal no tècnic pugui administrar la informació que una administració publica a la seva seu electrònica. L'eina permet definir diferents perfils d'usuari (editor, supervisor i administrador) i assignar-los a unitats administratives concretes a les quals tindran accés. L'eina també funciona com a agregador de continguts d'altres administracions, configurant-se com un gestor multiadministratiu.

Per tal motiu, defineix un conjunt de punts de connexió amb gestors de continguts externs que permeten intercanviar la informació administrativa entre sistemes diferents. En aquest sentit, ROLSAC està integrat amb el portal de la finestreta única de la directiva de serveis (EUGO) de forma tal que tots els tràmits introduïts al gestor que són afectats per la directiva de serveis europea es transmeten de forma automàtica al portal EUGO.

Característiques principals

 • Gestió d'informació administrativa: organigrama, procediments administratius, normativa, fitxes informatives i personal.
 • Segmentació de continguts per família, matèries, fets vitals, públic objectiu, etc...
 • Suport de contingut multiadministratiu.
 • Facilitat d'integració amb gestors de continguts externs.
 • Integració amb el portal EUGO.
 • Indexació de continguts mitjançant Lucene.
 • Possibilitat d'integració amb plataformes de traducció automàtica de continguts.
 • Suport multiidioma.
 • Estadístiques d'ús i auditories accés.

Esquema general dels gestors de continguts

Aquest esquema enumera tots els components que generen els continguts mostrats per la web corporativa i pot servir per posar en context la ubicació de l'eina ROLSAC en el conjunt de mòduls disponibles.

Característiques Producte

 • Registered: 2010-06-02
 • Topic: Internet-WWW/HTTP-CMS Systems
 • License: European Union Public License & GNU General Public License version 3.0 (GPLv3)
 • Database Environment: JDBC
 • Development Status: Production/Stable
 • Intended Audience: Government
 • Operating System: OS Independent (Written in an interpreted language)
 • Programming Language: Java & JSP
 • Translations: Catalan & Spanish
 • user Interface: Web-based

Captures de pantalla

Back Office de Rolsac
Back Office de Rolsac

Detalls del Procediment de petició de Llicència d'Obra
Detalls del Procediment de petició de Llicència d'Obra

Procediments Administratius de Santa Margalida
Procediments Administratius de Santa Margalida

Pantalla d'Autentificació
Pantalla d'Autentificació