Skip to content

Lazich/idp

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
img
 
 
 
 

IDP (Preslovljavanje za Adobe InDesign)

Jednostavna skripta koja je napisana za lične potrebe, ali su svi u redakciji vrlo brzo počeli da je koriste i da insistiraju na svojim računarima i da je koriste. Sa svakom novom verzijom Adobe inDesigna sam radio male ispravke ;)

Skripta ustvari radi jednostavni Find/Replace, a prva je napisana krajem 2003. godine na osnovu Adobeove dokumentacije za VBS script, a nakon par meseci je prebačena u JAVA script da bi bila upotrebljiva i na OSX-u.

IDP na Free Design Group

Scripta peslovljava:

  • YUSCI latinicu u UNICODE ćirilicu (do CS3)
  • YUSCI ćirilicu u UNICODE ćirilicu (do CS3)
  • UNICOD ćirilicu u YUSCI latinicu
  • UNICOD ćirilicu u UNICOD latinicu
  • UNICOD latinicu u UNICOD cirilicu
  • Srpski ćirilični kurziv (ispravan rad zavisi od GLIPH koda, uklavnom radi sa bazičnim Adobe fontovima kao što je Minion PRO)

Instalacija: Preuzmite odgovarajuću skripte (folderi su nazvani po verziji inDesgn-a, a u okviru foldera raspakovane i spakovane skripte .exe, .dmg, .rar, .zip). Skripte se mogu preuzeti i sa BoxNet IDPCSX Skripta se ubacuje u inDesign tako što se folder sa sktiptama iskopira u folder scripts

-- Npr. Folder IDPCS* iskopirajte u

C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe InDesign CS5\Scripts\Scripts Panel

Ili

C:\Users\lazich\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version 7.0\en_GB\Scripts\Scripts Panel

Pokrenite InDesign, i u meniju Window > Utilities > Scripts (Alt+Ctrl+F11 ili Alt+Apple+F11 ) i u paleti pronađite odgovarajući script.

IDP na Free Design Group

Od IDP CS3 verzije editovanjem skripte false > true mogu se uključiti > isključiti neke od opcija.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

About

Preslovljavanje za Adobe InDesign

Topics

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published