Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
Jul 10, 2018
Jan 19, 2018
Jan 22, 2018
Jan 22, 2018

README.md

ClientSPV

Client Java apelare servicii web Spatiul Privat Virtual - acesta este un exemplu de client pentru serviciile web

Prezentare servicii web Spatiul privat virtual

  1. Obtinere lista mesaje disponibile parametru: numarul de zile de cand sunt disponibile mesajele exemplu apel: https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/listaMesaje?zile=50 (mesajele intrate in ultimele 50 zile, pentru toate persoanele fizice sau juridice pentru care are drepturi posesorul certificatului digital calificat cu care se face autentificarea) exemplu raspuns cu mesaje: {"titlu":"Lista Mesaje disponibile din ultimele 50 zile","mesaje":[{"id":"100000000","detalii":"recipisa pentru CIF 8000000000, tip D112, numar_inregistrare INTERNT-130000000-2017/20-12-2017, perioada raportare 11.2017","cif":"8000000000","data_creare":"20.12.2017 12:00:00","id_solicitare":null,"tip":"RECIPISA"}],"cnp":"1111111111118","cui":"8000000000,8000000001,8000000002","serial":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxx"} unde: titlu= ce reprezinta raspunsul cnp = posesorul certificatului cu care se face autentificarea cui= lista de cui-uri sau cnp-uri pentru care posesorul certificatului are drepturi serial= SN-ul certificatului cu care s-a facut autentificatea mesaje= lista de mesaje disponibile pentru fiecare mesaj: id= indexul de descarcare al mesajului detalii = descrierea mesajului cif = cui-ul sau cnp-ul pentru care este mesajului data_creare= data la care mesajul a ajuns in SPVWS2/rest/listaMesaje id_solicitare=indexul solicitarii la care s-a raspuns (daca este cazul) tip = tipul mesajului

exemplu raspuns cu eroare: {"titlu":"Lista Mesaje","eroare":"Nu exista mesaje in ultimele 5 zile"} unde: eroare = eroarea aparuta sau motivul pentru care nu se intorc mesaje

  1. Descarcare mesaj parametru: index de descarcare (id mesaj de la metoda anterioara) exemplu apel: https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/descarcare?id=100000000 intoarce un pdf = mesajul din SPV sau o eroare de genul: {"titlu":"Descarcare mesaj 100000000","eroare":"Nu aveti dreptul sa descarcati acest mesaj"}

  2. Solicitare informarii/ eliberare documente

Lista rapoartelor si documentelor care pot fi solicitate prin SPV:

SOLICITARE EXPLICATIE

D112Contrib Informatii privind contributiile sociale conform datelor declarate de angajatori in declaratia D112

Obligatii de plata Situaţia obligaţiilor fiscale de plată neachitate la sfarsitul lunii anterioara

Nota obligatiilor de Cu aceasta nota va puteti prezenta la ghiseele trezoreriei pentru plata achitarea obligatiilor sau puteti folosi informatiile pentru a efectua plata prin mijloace de plata la distanta (online banking)

Istoric Spatiu Istoric activitati in cadrul spatiului privat virtual - modificari Virtual profil, descarcari

Registru Istoric activitati in cadrul spatiului privat virtual- intrari si intrari-iesiri iesiri de documente

Bilant anual Situatii financiare anuale Luna se alege automat

D300 Declaratia 300 - Decont de taxa pe valoare adaugata. Include si declaratia 305

Istoric declaratii Declaratiile care fac obiectul raportului:D100,D101,D102,D103, D112,D120,D130,D300,D301,D390,D394,D710,D205. Sunt afisate declaratiile valide depuse pentru perioadele de raportare aferente anului selectat (lunare, trimestriale, semestriale sau anuale)

D390 Declaratie recapitulativa privind livrarile / achizitiile intracomunitare de bunuri

D100 Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat Include declaratiile D100 si D710 valide pentru un anumit CUI si perioada

Bilant semestrial Rapoarte financiare semestriale

Istoric bilant Istoricul situatiilor financiare depus si a raportarilor semestriale (ultimele valide depuse)

D205 Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit

D120 Decont privind accizele

D101 Declaratie privind impozitul pe profit

D130 Decont privind impozitul la titeiul din productia interna

D112 Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate

DATE IDENTIFICARE Informatiile privind datele de identificare ale persoanei juridice. Sunt informatiile existente in baza de date ANAF la data generarii raspunsului

VECTOR FISCAL Informatiile persoanei juridice din vectorul fiscal Sunt informatiile existente in baza de date ANAF la data generarii raspunsului

Situatie Sintetica Informatii privind situatia debitelor persoanei juridice Raportul este generat pana pe 10 ale lunii, pentru luna anterioara

D208 Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Declaratia este semestriala - se alege luna 6 pentru semestrul 1 si luna 12 pentru semestrul 2

D301 Decont special de taxa pe valoarea adaugata

InterogariBanci Situatia interogarilor efectuate de banci la ANAF privind veniturile persoanei fizice

Fisa Rol Fisa pe platitor, generata din informatiile existente in baza locala a administratiei financiare unde este arondat cui-ul

D394 Declaratie informativa privind livrarile/ prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national

D392 Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii

D393 Declaratie informativa privind veniturile obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane

D180 Nota de certificare. Se intocemeste de catre consultantii fiscali activi pentru contribuabilii care opteaza pentru certificarea de catre un consultant fiscal a declaratiilor fiscale

D311 Declaratie privind taxa pe valoare adaugata colectata, datorata de catre persoanele impozibile a caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoare adaugata a fost anulat

D106 Declaratie informativa privind dividentele cuvenite actionarilor

Duplicat Recipisa Duplicat dupa recipisa declaratiilor care se depun electronic. Este un raport generat la data solicitarii, nu este recipisa originala primita la depunere

Adeverinte Venit Adeverinta de venit pentru persoana fizica

D212 Duplicat dupa ultimele declaratii unice persoane fizice depuse (pe capitole - ultimele rectificari, daca este cazul) NeconcordanteD112CNP Detalii neconcorsante D112 - REVISAL

NeconcordanteD394 Neconcordante actualizate la D394, petru o perioada specificata

In acest moment mai ramane de implementat cererea de certificat de atestare fiscala (CAF) care prezinta unele dificultati si va fi introdusa ulterior.

Lista motivelor acceptate pentru adeverinta de venit (se verifica ca textul sa fie exact la fel): Sanatate Cresa Gradinita Scoala Liceu Facultate Alocatia pentru copiii nou nascuti Trusou nou nascuti Alocatia de stat pentru copii Indemnizatie ajutor stimulent pentru cresterea copilului Sprijin financiar acordat la constituirea familiei Alocatia pentru sustinerea familiei Alocatia familiala complementara Somaj si stimularea fortei de munca Ajutor social Pensie Stimulent de insertie Ajutoare pentru incalzirea locuintei Ajutoare financiare pentru persoane aflate in extrema dificultate Cheltuieli cu inmormantarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social Ajutoare de urgenta in caz de calamitati naturale Indemnizatia Bugetul personal complementar pentru persoana cu handicap Alocatia de plasament Indemnizatia pentru insotitor Alocatia lunara de hrana pentru copiii cu handicap de tip HIV SIDA Ajutor anual pentru veteranii de razboi Institutie financiar bancara asigurare etc. Executor judecatoresc Autoritati straine Altele

URL apel: https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere

Parametri: tip = tipul solicitarii cui = cif-ul pentru care se face solicitarea an = anul luna = luna motiv = motivul solicitarii (doar la adeverinta de venit) numar_inregistrare = numarul de inregistrare al formularului (doar la duplicat recipisa) cui_pui = cui-ul punctului de lucru/ sucursalei/ etc (doar la fisa rol)

Exemplu de apeluri: https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere?tip=Istoric%20bilant&cui=8000000000 https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere?tip=D112Contrib&cui=1111111111118 https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere?tip=DATE%20IDENTIFICARE&cui=8000000000 https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere?tip=VECTOR%20FISCAL&cui=8000000000 https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere?tip=Situatie%20Sintetica&cui=8000000000 https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere?tip=Obligatii%20de%20plata&cui=1111111111118 https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere?tip=Nota%20obligatiilor%20de%20plata&cui=1111111111118 https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere?tip=Istoric%20Spatiu%20Virtual&cui=1111111111118 https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere?tip=InterogariBanci&cui=1111111111118 https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere?tip=Registru%20intrari-iesiri&cui=1111111111118 https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere?tip=Registru%20intrari-iesiri&cui=8000000000 https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere?tip=Fisa%20Rol&cui=8000000000 https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere?tip=Fisa%20Rol&cui=8000000000&cui_pui=8000000001 https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere?tip=Bilant%20anual&cui=35045838&an=2018 https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere?tip=Istoric%20declaratii&cui=8000000000&an=2018 https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere?tip=D205&cui=8000000000&an=2017 https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere?tip=D120&cui=8000000000&an=2017 https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere?tip=D130&cui=8000000000&an=2017 https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere?tip=D101&cui=8000000000&an=2017 https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere?tip=D392&cui=8000000000&an=2015 https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere?tip=D393&cui=8000000000&an=2015 https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere?tip=D106&cui=8000000000&an=2017 https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere?tip=Bilant%20semestrial&cui=8000000000&an=2017 https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere?tip=Duplicat%20Recipisa&cui=8000000000&numar_inregistrare=INTERNT-140000000-2018 https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere?tip=Adeverinte%20Venit&cui=1111111111118&an=2017&motiv=altele https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere?tip=D300&cui=8000000000&an=2018&luna=1 https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere?tip=D390&cui=8000000000&an=2018&luna=1 https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere?tip=D100&cui=8000000000&an=2018&luna=1 https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere?tip=D112&cui=8000000000&an=2018&luna=1 https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere?tip=D208&cui=8000000000&an=2018&luna=6 https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere?tip=D394&cui=8000000000&an=2018&luna=6 https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere?tip=D301&cui=8000000000&an=2018&luna=6 https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere?tip=D180&cui=8000000000&an=2018&luna=6 https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere?tip=D311&cui=8000000000&an=2018&luna=6 https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere?tip=D212&cui=1111111111118&an=2018 https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere?tip=NeconcordanteD112CNP&cui=8000000000 https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/cerere?tip= NeconcordanteD394 &cui=8000000000&an=2018&lunai=1&lunas=8

Raspuns: corect - se intoarce id_solicitare care va fi prezent si in listaMesaje {id_solicitare:260149,parametri:an=2017, cui=8000000000,serial:20A0506B2450015C39C,cnp:1111111111118,titlu:Transmitere cerere tip D101} eroare drept {eroare:Nu veti drept sa solictati informatii despre CIF=8000000000,titlu:Cerere} alte erori de validare {eroare:CUI-ul introdus= 8000000001 nu este corect. ,titlu:Cerere} {eroare:Pentru tip raport= D101 parametri cui si an sunt obligatorii,titlu:Cerere} {eroare:Tip raport= CAF inca nu poate fi solicitat prin WS,titlu:Cerere} erori tehnice {eroare:Eroare transmitere cerere. Cod 057,titlu:Cerere} (in acest caz folositi formularul de contact sau adresa de mail spv.webservice@mfinante.ro pentru a semnala eroarea tehnica, cu precizarea codului de eroare obtinut si, daca este posibil, a apelului efectuat)

06.11.2018 - modificari la WS

  1. corectie data creare - se afiseaza si ora, minut, secunda
  2. corectie descarcare rapoarte Anliza de risc - se intorcea null pentruu aceasta categorie
  3. adaugat parametrul cif la listaMesaje, pentru a obtine doar mesajele pentru un anumit CUI/ CNP - exemplu: https://webserviced.anaf.ro/SPVWS2/rest/listaMesaje?zile=50&cif=8000000000

Pentru viitor se are in vedere devoltarea de servicii web pentru autentificare cu user si parola (persoane fizice in nume propriu) si adaugarea de noi metode: transmitere declaratii, solicitare CAF, transmitere sesizari prin formularul de contact, modificari profil, etc.

Ne puteti contacta la adresa de mail spv.webservice@mfinante.ro

About

Client Java apelare servicii web Spatiul Privat Virtual

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages