Skip to content

Naamloos/Proost

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 

Proost

Een open-source party drinking game. Drink met mate!

Spelen

Een "officieel" gehoste versie van Proost is beschikbaar op https://proost.app/

Vragen toevoegen / Nieuw pakket aanmaken

Om vragen toe te voegen aan een bestaand pakket kan je een pull request openen op een bestand in de packs folder, of mij een mailtje sturen via de Suggesties? link op https://proost.app/

Om een nieuw pakket aan te maken, bekijk het pack template in de wiki.

Screenshots (7 mei 2021)

About

Een open-source party drinking game. Drink met mate!

Resources

License

Stars

Watchers

Forks