Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SerwerSMS - nodeJS

Klient NodeJS do komunikacji zdalnej z API v2 SerwerSMS.pl

Instalacja

npm

https://www.npmjs.com/package/serwersms.pl

github

    npm install git://github.com/SerwerSMSpl/serwersms-node-api.git
    npm install request

Zalecane jest, aby komunikacja przez HTTPS API odbywała się z loginów utworzonych specjalnie do połączenia przez API. Konto użytkownika API można utworzyć w Panelu Klienta → Ustawienia interfejsów → HTTPS XML API → Użytkownicy.

Wysyłka SMS

    var module = require('serwersms.pl');

    try{

      var object = module.serwerSMS('demo','demo');

      var messages = object.oMessages;

      // SMS FULL

      var params = new Object();

      params.phone = ['500600700'];
      params.text  = 'test';
      params.sender = 'INFORMACJA'; 
      params.details = true;
      params.test = true;

      var callback = function(data){

        var obj = JSON.parse(data);
        console.log(obj);
      }
      messages.sendSms(params,callback);

      // SMS ECO

      var params = new Object();

      params.phone = ['500600700'];
      params.text  = 'test';
      params.sender = null; 
      params.details = true;
      params.test = true;

      var callback = function(data){

        var obj = JSON.parse(data);
        console.log(obj);
      }
      messages.sendSms(params,callback);

      // VOICE from text

      var params = new Object();

      params.phone = ['500600700'];
      params.text  = 'test voice';
      params.details = true;
      params.test = true;

      var callback = function(data){

        var obj = JSON.parse(data);
        console.log(obj);
      }
      messages.sendVoice(params,callback);

      // MMS
      var files = object.oFiles;

      var callback = function(data){

        var list = JSON.parse(data);
        var params = new Object();
        //console.log(list);
        params.phone  = ['500600700'];
        params.title  = 'MMS Title';
        params.file_id = list.items[0].id;
        params.details = true;
        params.test  = false;
        messages.sendMms(params,function(response){
          console.log('Error: '+response);
        });

      }
      files.index('mms',callback);

    }catch(err) {
      console.log(err.message);
    }

Wysyłka spersonalizowanych SMS

	var module = require('serwersms');

    try{

      var object = module.serwerSMS('demo','demo');
      var messages = object.oMessages;
      var params = new Object();

      params.messages = 
      [
        { phone:'500600700',text:'pierwszy' },
        { phone:'500600700',text:'drugi' }
      ];

      params.sender = 'INFORMACJA'; 
      params.details = true;
      params.test = true;

      var callback = function(data){

        var obj = JSON.parse(data);
        console.log(obj);
      }
      messages.sendPersonalized(params,callback);

    }catch(err ) {
      console.log(err.message);
    }

Pobieranie raportów doręczeń

	var module = require('serwersms');

    try{

      var object = module.serwerSMS('demo','demo');

      var messages = object.oMessages;

      var params = new Object();

      params = {id:['c7d505d346','4fbf1cd942']};
      var callback = function(data){

        var obj = JSON.parse(data);
        console.log(obj);
      }
      messages.reports(params,callback);

    }catch(err ) {
      console.log(err.message);
    }

Pobieranie wiadomości przychodzących

	var module = require('serwersms');

    try{

      var object = module.serwerSMS('demo','demo');

      var messages = object.oMessages;

      var params = new Object();

      params.type = 'eco';
      var callback = function(data){

        var obj = JSON.parse(data);
        console.log(obj);
      }
      messages.recived(params,callback);

    }catch(err ) {
      console.log(err.message);
    }

Dokumentacja

http://dev.serwersms.pl

About

Klient NodeJS do komunikacji zdalnej z API v2 SerwerSMS.pl

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published