Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SerwerSMS.pl Python Client API

Klient Python do komunikacji zdalnej z API v2 SerwerSMS.pl

Zalecane jest, aby komunikacja przez HTTPS API odbywała się z loginów utworzonych specjalnie do połączenia przez API. Konto użytkownika API można utworzyć w Panelu Klienta → Ustawienia interfejsów → HTTPS XML API → Użytkownicy.

Przykładowe wywołanie

import sys
import json
import serwersms

api = serwersms.SerwerSMS('login', 'haslo')

try:

  params = {
    'test': 'true',
    'details': 'true'
  }

  response = api.message.send_sms('500600700', 'Test message', '', params)

  result = json.loads(response)

  if 'items' not in result:
    raise Exception('Empty items')

  for item in result['items']:
    print(item['id'] + ' - ' + item['phone'] + ' - ' + item['status'])
    
except Exception:

  print('ERROR: ', sys.exc_info()[1])

Wysyłka SMS

api = serwersms.SerwerSMS('login', 'haslo')

try:

  params = {
    'details': 'true'
  }

  response = api.message.send_sms('500600700', 'Test message', '', params)
  
  print(response)
  
except Exception:

  print('ERROR: ', sys.exc_info()[1])

Wysyłka spersonalizowanych SMS

api = serwersms.SerwerSMS('login', 'haslo')

try:

  messages = []

  message1 = {
    'phone': '500600700',
    'text': 'First message'
  }
  
  messages.append(message1)

  message2 = {
    'phone': '600700800',
    'text': 'Second message'
  }
  
  messages.append(message2)

  params = {
    'details': 'true'
  }

  response = api.message.send_personalized(messages, 'INFORMACJA', params)
  
  print(response)
  
except Exception:

  print('ERROR: ', sys.exc_info()[1])

Pobieranie raportów doręczeń

api = serwersms.SerwerSMS('login', 'haslo')

try:

  params = {
    'id': 'aca3944055'
  }
  
  response = api.message.reports(params)
  
  print(response)
  
except Exception:

  print('ERROR: ', sys.exc_info()[1])

Pobieranie wiadomości przychodzących

api = serwersms.SerwerSMS('login', 'haslo')

try:

  params = {
    'phone': '500600700'
  }
  response = api.message.recived('eco',params)
  
  print(response)
  
except Exception:

  print('ERROR: ', sys.exc_info()[1])

Instalacja

Po ściągnięciu paczki należy uruchomić procedurę instalacyjną modułu poprzez komendę :

python setup.py install

Wymagania

Python 3.4.*

Dokumentacja

http://dev.serwersms.pl

Konsola API

http://apiconsole.serwersms.pl

About

Klient Python do komunikacji zdalnej z API v2 SerwerSMS.pl

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages