Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
lib
 
 
 
 
 
 
 
 

SerwerSMS - Ruby

Klient Ruby do komunikacji zdalnej z API v2 SerwerSMS.pl

Instalacja

  gem install serwersms

Zalecane jest, aby komunikacja przez HTTPS API odbywała się z loginów utworzonych specjalnie do połączenia przez API. Konto użytkownika API można utworzyć w Panelu Klienta → Ustawienia interfejsów → HTTPS XML API → Użytkownicy.

Przykładowe wywołanie

    require('serwersms')

    begin
     s = Serwersms.new('username','passwd')
     
     params = { details: true, test: 1 }
     puts s.messages.sendSms('500600700','text','INFORMACJA',params)

    rescue Exception=>e
     puts e.message
    end

Wysyłka SMS

    begin
      s = Serwersms.new('username','passwd')
     
      params = { details: true }
     
      # SMS FULL
     
      puts s.messages.sendSms('500600700','text','INFORMACJA',params)
     
      # SMS ECO
     
      puts s.messages.sendSms('500600700','text',nil,params)
     	
      # VOICE from text  
     
      params['text'] = 'przykladowy tekst'
      puts s.messages.sendVoice('500600700',params)
      
      # MMS
      
      params['file_id'] = '1f9e980e87'
      puts s.messages.sendMms('500600700','tresc',params)
       
    rescue Exception=>e
     puts e.message
    end

Wysyłka spersonalizowanych SMS

  begin
     s = Serwersms.new('username','passwd')
     
     params = { details: true }
     messages = [
		  {
		   "phone"=>"500600700",
		   "text"=>"test"
		  },
		  {
		   "phone"=>"500600701",
		   "text"=>"test1"
		  },
		  {
		   "phone"=>"500600702",
		   "text"=>"test3"
		  }
		 ]

     puts s.messages.sendPersonalized(messages,nil,params)
     
  rescue Exception=>e
   puts e.message
  end
  

Pobieranie raportów doręczeń

  begin
    s = Serwersms.new('username','passwd')
    
    params = { 'id': '78f8bd0d55' }  
       
    puts s.messages.reports(params)
     
  rescue Exception=>e
   puts e.message
  end

Pobieranie wiadomości przychodzących

  begin
    s = Serwersms.new('username','passwd')
    
    params = { 'phone': '500000001' }     
    puts s.messages.recived('eco',params)

  rescue Exception=>e
   puts e.message
  end

Wymagania

Ruby ver. 1.9

Dokumentacja

http://dev.serwersms.pl

About

Klient Ruby do komunikacji zdalnej z API v2 SerwerSMS.pl

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages