Skip to content

TK-IT/web

Repository files navigation

TÅGEKAMMERETS webside

Websiden er skrevet i Django med Bootstrap 3 som frontend framework. Den meste funktionalitet kan findes i apps.

Under templates findes Django HTML-templates som er det der bliver vist til brugeren.

De 'statiske' sider (Om TK, Arrangementer, BEST/FU osv.) ligger i databasen som flatpages og kan nemt ændres fra admin-interfacet.

static-src indeholder statiske filer (grafik, css, js) samt Bootstrap 3 som et git submodule.

tkweb/settings indeholder konfigurationen. Den er delt op i flere moduler der nedarver fra hinanden. Se også under Udviklingsmiljø.

Udviklingsmiljø

Det er en forudsætning at maskinen har en fungerende python installation med pip.

En mysql installation er også påkrævet så mysql_client er tilgængelig, f.eks. skal man installere pakken libmysqlclient-dev på Ubuntu/Debian.

Brug nedenstående til at klone git-repoet, sættet et python [3.3, 3.7) virtualenv op, installere alle pakker og oprette en database.

git clone --recursive https://github.com/TK-IT/web.git
cd web
python3 -m venv .venv && .venv/bin/pip install -r requirements.txt
. .venv/bin/activate
./manage.py migrate --settings=tkweb.settings.dev
./manage.py createsuperuser --settings=tkweb.settings.dev

Konfigurationen er delt i flere moduler. manage.py bruger enten miljøvariabelen DJANGO_SETTINGS_MODULE eller en parameter til at bestemme hvilken konfiguration der skal bruges. Man skal explicit sætte en af disse. For at køre udviklingsserveren med udviklingskonfigurationen skriv:

./manage.py runserver --settings=tkweb.settings.dev

LESS og CSS

For ikke at have node.js som dependency på serveren er det nødvendigt at have en compilet CSS version af alle LESS filerne i git. Det er indeholdt i static-src/style.min.css og static-src/style.min.css.map.

For at compile dette kræver det LESS og node.js. Med en fungerende node.js installation kan LESS og en CSS-minifier installeres med

npm install -g less less-plugin-clean-css

For at genere nye CSS filer køres

cd static-src
lessc --clean-css --source-map style.less style.min.css

JavaScript i regnskab appen

I tkweb/apps/regnskab er der en fil, regnskab.es6x, der bruger ECMAScript 6 features og JSX. Denne oversættes vha. følgende kommando til en JavaScript-fil der kan køre i browseren:

tools/babel-compile.py tkweb/apps/regnskab/static/regnskab/regnskab.es6x

Det kræver at dukpy er installeret (vha. .venv/bin/pip install dukpy).

Desuden er der JavaScript tests i tkweb/apps/regnskab/tests.js som køres af manage.py test når dukpy er installeret.

JavaScript i barplan appen

I tkweb/apps/barplan er der et TypeScript+React projekt som skal bygges i en Docker container.

For at generere tkweb/apps/barplan/static/barplan.min.js, skal du installére Docker og køre følgende script i roden af tkweb-repositoriet:

./build.sh

Prodekanus

For informationer om siden på prodekanus se readme-prodekanus.md.