Externí párovač faktur pro FlexiBee
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
bin
debian
doc
i18n/cs_CZ/LC_MESSAGES
nbproject
src
tests
.gitignore
Dockerfile
LICENSE
Makefile
README.md
TODO.md
Vagrantfile
bootstrap.sh
client.json
composer.json
flexibee-matcher-new2old.1
flexibee-matcher.1
matcher.json
package_logo.png
package_logo.xcf

README.md

Package Logo

Párovač faktur pro FlexiBee

Instalace balíčku po spuštění (vytvoří potřebné štítky NEIDENTIFIKOVANO a CHYBIFAKTURA)

K dispozici jsou tři skripty na párování faktur:

ParujFakturyNew2Old.php - páruje faktury po jednotlivých dnech zpět až 3mesíce. ParujVydaneFaktury.php - pokusí se zpárovat všechny nespárované vydané doklady ParujPrijateFaktury.php - pokusí se zpárovat všechny nespárované přijaté doklady

Algoritmus je následující:

 • stažení výpisů z banky do flexibee
 • projdou se všechny nespárované příjmy v bance ( /c/firma_s_r_o_/banka/(sparovano eq false AND typPohybuK eq 'typPohybu.prijem' AND storno eq false AND datVyst eq '2018-03-07' )?limit=0&order=datVyst@A&detail=custom:id,kod,varSym,specSym,sumCelkem,datVyst )
 • Platby se pak v cyklu po jedné zpracovávají
 • Ke každé příchozí platbě se program pokusí nalézt vhodný (neuhrazený a nestornovaný) doklad ke spárování. Nejprve podle variabilního symbolu. Nakonec dle prostého specifického symbolu.
 • Výsledky jsou sjednoceny dle čísla bankovního pohybu ve flexibee aby nedocházelo k duplicitám když faktura vyhoví více ruzným hledáním.
 • Platby které nemají dohledaný protějšek dle žádné z podmínek jsou označeny štítkem NEIDENTIFIKOVANO
 • Pokud k platbě není dohledána faktura, dostane platba štítek CHYBIFAKTURA

Dohledané doklady se pak párují takto:

 • FAKTURA - platba se spáruje s fakturou + uhrazená faktura je odeslána z flexibee na email klienta
 • ZALOHA - zálohová faktura je spárována s platbou + je vytvořen daňový doklad se stejným variabilním symbolem od kterého je tato záloha odečtena.
 • DOBR - je proveden odpočet dobropisu
 • Ostatní - je zapsáno varování do protokolu s polu s linkem do webového flexibee

Debian/Ubuntu

Pro Linux jsou k dispozici .deb balíčky. Prosím použijte repo:

wget -O - http://v.s.cz/info@vitexsoftware.cz.gpg.key|sudo apt-key add -
echo deb http://v.s.cz/ stable main > /etc/apt/sources.list.d/ease.list
apt update
apt install php-flexibee-matcher

Po instalaci balíku jsou v systému k dispozici tyto nové příkazy:

 • flexibee-matcher - páruje všechny toho schopné faktury
 • flexibee-matcher-in - páruje všechny toho schopné přijaté faktury
 • flexibee-matcher-out - páruje všechny toho schopné vydané faktury
 • flexibee-matcher-new2old - páruje příchozí platby den po dni od nejnovějších ke starším
 • flexibee-pull-bank - pouze stahne bankovní výpisy

Závislosti

Tento nástroj ke svojí funkci využívá následující knihovny:

Testování:

K dispozici je základní test funkcionality spustitelný příkazem make test ve zdrojové složce projektu

Pouze testovací faktury a platby se vytvoří příkazem make pretest Prepare

Test sestavení balíčku + test instalace balíčku + test funkce balíčku obstarává Vagrant

Konfigurace

  "EASE_APPNAME": "InvoiceMatcher",       - název aplikace 
  "EASE_MAILTO": "info@yourdomain.net",     - kam odesílat reporty
  "EASE_LOGGER": "syslog|mail|console",     - jak logovat
  "PULL_BANK": "false",             - stahnout banku před párováním
  "DAYS_BACK": "7"               - až kolik dní zpět párovat
  "LABEL_PREPLATEK": "PREPLATEK",        - štítek pro označení vetší než kolik vyžaduje uhrazovaná faktura 
  "LABEL_CHYBIFAKTURA": "CHYBIFAKTURA",     - štítek pro označení platby ke které nebyla dohledána faktura
  "LABEL_NEIDENTIFIKOVANO": "NEIDENTIFIKOVANO" -    

Další software pro FlexiBee

Poděkování

Tento software by nevznikl pez podpory:

Spoje.Net PureHtml Connectica