Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Dependencies
Look-and-Feel
REPOsitory
zips
.gitattributes
.gitignore
Disclaimer & Usage policy XvBMC.pdf
Disclaimer.txt
LICENSE
LICENSE.txt
README.md
addons_xml_generator.py
readme.xml
xvbmc-addons.xml
xvbmc-addons.xml.md5

README.md

REPOsitory.XvBMC

NOTE: XvBMC Nederland (xbmc nl) wij zijn géén helpdesk van/voor boxverkopers

XvBMC_Nederland:

OFFLINE / AFGESLOTEN / SHUTDOWN / DOWN:

Op last van Stichting BREIN wordt 'XvBMC Repository' niet langer aangeboden, omdat middels deze repository op grote schaal films, tv-series en muziek zonder toestemming ter beschikking werden gesteld. Het aldus ter beschikking stellen aan het publiek van auteursrechterlijk beschermde werken maakt inbreuk op de auteursrechten en naburige rechten van de rechthebbenden op die werken. Ook het streamen uit ongeautoriseerde bron is verboden in Nederland. 'XvBMC Repository' is met Stichting BREIN tot een schikking gekomen. Voor aanbieders van legale content verwijst 'XvBMC Repository' u naar thecontenmap.nl en film.nl


With kind regards,

Team X(v)BMC Nederland


(c) XvBMC Nederland (r)