Python ile Türkçe derlem (corpus) hazırlama
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
ahmetax Add files via upload
trtest.py için örnek data dosyası
Latest commit 821503d Oct 18, 2016

README.md

DerlemTr

Python ile Türkçe derlem hazırlama

 • Bu projede her türlü Türkçe sözcüğü ön ve son ekleriyle birlikte kapsayan ve her bir sözcüğün kullanım frekansını da içeren bir "derleme" yapacağız.

 • Projemiz herkese açık olacak.

 • Ağırlıklı olarak Python diliyle çalışacağız. Özel durumlarda başka araçlardan da yararlanabiliriz.

 • Konu "Türkçe" olduğu için açıklamaları da "özellikle" Türkçe yapacağız.

 • Çalışmalarımız 2 koldan yürüyecek: 1- Metin dosyaları üzerinden 2- İnternet üzerinden

Yapılacaklar

 • Yapılacaklar Listeme Buradan ulaşabilirsiniz

Projeye aktif katkıda bulunan kişi ve kuruluşlar

 • Ahmet Aksoy - Yazılım (Python)
 • İlker Manap - Yazılım (Python)
 • Caner Dağlı - Yazılım (Python - Flask)
 • Mehmet Özgür Bayhan - Yazılım (Django)
 • Erhan Büte - Yazılım (Flask)
 • Hüseyin Yılmaz - Kaynak temini
 • Burak Büyükatlı - Eleman desteği (Web)
 • Hürriyet Gazetesi - Arşiv erişimi