@citygml4j

citygml4j

The Open Source Java API for CityGML

Pinned repositories

 1. citygml4j

  The Open Source Java API for CityGML

  Java 40 18

 2. ade-xjc

  XML Schema binding compiler for CityGML ADEs

  Java 3 2

 • The Open Source Java API for CityGML

  Java 40 18 Apache-2.0 Updated Apr 20, 2018
 • XML Schema binding compiler for CityGML ADEs

  Java 3 2 Apache-2.0 Updated Apr 11, 2018
 • CityGML NoiseADE module for citygml4j

  Java 3 1 Apache-2.0 Updated Apr 11, 2018