Skip to content

datacipy/VHDL

master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
3rd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
alu
 
 
 
 
 
 
bcd
 
 
 
 
 
 
 
 
ff
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mux
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
spi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data, čipy, procesory

Příklady ke knize a další konstrukce s doporučenými kity. Vše pod otevřenými licencemi MIT, pokud není uvedeno jinak (např. CC nebo GPL). Software třetí strany (adresář 3rd) může mít vlastní licenční podmínky.

Po klonování proveďte git submodule update --init --recursive, aby byly stažené i knihovny třetích stran.

Doporučené nástroje

Komponenty abecedně

Adder

kapitola 2.4 a další

 • sčítačka
 • 4bitová sčítačka
 • 16b sčítačka
 • full adder

Alpha-decoder

kapitola 2.7

 • jednoduchý kombinační obvod

ALU

kapitola 14.2

 • aritmeticko-logická jednotka (16bit)

Analog

kapitola 4.1

 • PWM převodník
 • Sigma-delta převodník

Barrel

kapitola 14.2

 • Rychlý shifter (16bit) až o 16 pozic

BCD

 • Převodník 8bitových binárních čísel na desítkovou BCD reprezentaci (10 bitů)

Counter

kapitola 6.1

 • Čítač 4bit
 • Čítač 16bit
 • Desítkový čítač 4bit

Debouncer

kapitola 13.5

 • odstraňovač zákmitů

FF

kapitola 2.12

 • klopné obvody D, D+R+S
 • registry 8bit, 16bit7

Frequency divider

 • generická dělička frekvence

Hello: blink

 • Blikání LEDkou (kompletní projekt pro Quartus)

I2C_m , I2C_s

kapitola 13.7

 • Master a slave pro I2C

MHRD

kapitola 14

 • Implementace mikroprocesoru MHRD

MUX

 • Multiplexor

Resolved

kapitola 2.9

 • Rozdíl mezi resolved a unresolved signály

Seg7

 • Komponenta pro ovládání sedmisegmentového displeje:
  • dekodér BCD-na-7seg
  • multiplexor (pro buzení použít frekvence okolo 1 kHz)

Sirena

kapitola 4.2

 • Generujeme zvuk

SPI

kapitola 13.6

 • SPI master

Start-Blink

 • První příklad s blikáním LEDkou

UART Tx

kapitola 7.2

 • Sériový vysílač (UART)

UART Rx

kapitola 8.2

 • Sériový přijímač (UART)

Utility

 • Užitečné funkce pro VHDL

Komponenty podle kapitol

kapitola 2.4 a další

Adder

 • sčítačka
 • 4bitová sčítačka
 • 16b sčítačka
 • full adder

####kapitola 2.7 Alpha-decoder

 • jednoduchý kombinační obvod

kapitola 2.9

Resolved

 • Rozdíl mezi resolved a unresolved signály

kapitola 2.12

FF

 • klopné obvody D, D+R+S
 • registry 8bit, 16bit7

kapitola 4.1

Analog

 • PWM převodník
 • Sigma-delta převodník

kapitola 4.2

Siréna

 • Generujeme zvuk

kapitola 6.1

Counter

 • Čítač 4bit
 • Čítač 16bit
 • Desítkový čítač 4bit (BCD)

kapitola 7.2

UART Tx

 • Sériový vysílač (UART)

kapitola 8.2

UART Rx

 • Sériový přijímač (UART)

kapitola 13.5

Debouncer

 • odstraňovač zákmitů

kapitola 13.6

SPI

 • SPI master

kapitola 13.7

I2C_m I2C_s

 • Master a slave pro I2C

kapitola 14

MHRD

 • Implementace mikroprocesoru MHRD

kapitola 14.2

Barrel

 • Rychlý shifter (16bit) až o 16 pozic

kapitola 14.2

ALU

 • aritmeticko-logická jednotka (16bit)

Knihovny

Po klonování proveďte git submodule update --init --recursive, aby byly stažené i knihovny třetích stran.

Konstrukce

 • Alpha - OMEN Alpha ve VHDL pro EP2C5 (kapitola 11)
 • OMDAZZ Alpha - OMEN Alpha s procesorem Z80 a pamětí SDRAM pro kit OMDAZZ
 • OMDAZZ Zeta - OMEN Zeta s procesorem Z80, pamětí SDRAM a grafickým rozhraním pro kit OMDAZZ

Příklady

 • OMDAZZ - Příklady pro kit OMDAZZ (Cyclone IV)
  • Počítadlo BCD - jednoduché počítadlo (7segmentový displej LED, komponenty counter4BCD, 7seg, divider)
  • Počítadlo stisknutí tlačítka - rozšíření příkladu výše. Ukazuje zapojení tlačítka a rozdíl mezi ošetřenými a neošetřenými zákmity