Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RobDuino modul

RobDuino modul.

Opis modula

RobDuino je močnostini modul za krmilniško vezje Arduino Uno. Prilagojen je didaktični uporabi za poučevanje predmeta Robotika v tehniki v osnovnošolskem izobraževanju. Zasnovan je tako, da omogoča:

 • boljši vpogled v krmiljenje izhodnih in vhodnih naprav,
 • vijačne sponke za priključitev najrazličnejših, cenovno dostopnih elementov,
 • opremljen z indikatorji stanja na izhodnih priključkih,
 • dopolnjen z ločenim 5 V napajanjem z zaščito kratkostičnega toka.

Uporaba

Za uporabo tega modula potrebujete kmilniško vezje Arduino Uno in nameščeno programsko opremo (glej navodila).

Ko boste namestili knjižnico za enostavnejšo uporabo modula v razvojenm programskem okolju Arduino IDE, lahko preizkusite naslednje primere uporabe, ki jih najdete v:

 • File --> Exnamples --> RobDuino >

Primeri:

 • Blink
 • Blink_NOT
 • Digital_Output
 • Digital_Input
 • Digital_Input_PullUp
 • Digital_Input_Buttons
 • Analog_Input
 • Timer2_Interrupt
 • Digital_Output_PWM
 • Servo
 • LCD_4bit
 • I2C_scanner
 • LCD_i2c
 • LCD_i2c_and_BUTTONS
 • UltraSonic_HC-SR04

Prispevajte k razvoju vsebin...

Pri nadaljnjem razvoju modula in vsebin za uporabo vas vljudno vabimo k sodelovanju. Morda nam za zečetek zaupate, s čim imate največ težav in izpolnite naslednji vprašalnik(link do vprašalnika).

About

RobDuino module for robotics with Arduino UNO

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published