DeepCon'18 Yapay Zeka Konferansı
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Latest commit 56d6614 Dec 7, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Atolye_Dosyalari Update readme.md Dec 7, 2018
Konusmaci_Sunumlari Add files via upload Oct 17, 2018
DEEPCON18.jpeg Add files via upload Oct 16, 2018
README.md Update README.md Dec 7, 2018
atolye_egitmenleri1.png Add files via upload Oct 16, 2018
atolye_egitmenleri2.png Add files via upload Oct 16, 2018
atolye_egitmenleri3.png Add files via upload Oct 16, 2018
deepcon_logo.png Add files via upload Oct 16, 2018

README.md

DeepCon'18 Yapay Zeka Konferansı

Yapay Zeka Üreten Türkiye!

5-6 Ekim tarihlerinde Deep Learning Türkiye (DLTR), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve HAVELSAN iş birliğinde bu yıl ilki düzenlenen Yapay Zeka Konferansı (DeepCon'18) ile bu alanda çalışmakta olan akademi, özel sektör ve kamu aktörlerinin bir araya getirilerek, yenilikçi ve ilgi çekici fikirlerin ortaya koyulması sağlandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun ev sahipliği yaptığı DeepCon’18 etkinliğinin ilk gününde, alanında uzman isimlerin panel oturumlarına ve sunumlarına, ikinci gününde ise uygulamalı atölye çalışmalarına yer verildi. Ülkemizde yapay zeka ve derin öğrenme alanında farkındalık yaratmak amacıyla bir araya gelen Deep Learning Türkiye topluluğunun da katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, finanstan savunmaya, sağlıktan bankacılığa kadar farklı pek çok sektörde yapay zekanın son teknolojideki gelişmeleri detaylıca incelendi ve tartışıldı.

⭐️Bu repoda DeepCon'18 dokumanlarına ulaşabilirsiniz.⭐️

Konuşmacı Sunumları ✔️

 1. Yapay Görsel Zekaya Doğru - Doç. Dr. Aykut Erdem / Hacettepe Üniversitesi
 2. Microsoft'un Yapay Zeka ile Türkiye'ye Etkisi - Onur Koç / Microsoft Türkiye, CTO
 3. Yapay Zekanın Hukuk Alanındaki Yansımaları - Av. Sertel Şıracı / İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Başkanı
 4. Otonom Araç Tasarımında Yapay Zeka - Ali Osman Ors / NXP, Otomotivde Yapay Zeka Stratejisi Yöneticisi
 5. Türkiye’nin Yapay Zeka Stratejisi Ne Olmalı? - Dr. E. Serdar Gökpınar / TTGV
 6. Siber Güvenlik ve Derin Öğrenme Uygulamaları - Prof. Dr. Berk Sunar / Worcester Polytechnic Institute
 7. Türkiye'de Endüstri 4.0 Evrimi - Alper Gerçek / Aselsan
 8. Algoritmik Finans - Selim Temizer
 9. Yapay Görme ve Derin Öğrenme Yöntemlerinin Perakende Sektörüne Uygulanması - Erdem Yörük

Konuşmacı Videoları 📺

Çok yakında Deep Learning Türkiye YouTube kanalında olacak!

Atölye Sunumları ✔️

 1. Tensorflow.js ile Derin öğrenme web uygulaması geliştirme - Yavuz Kömeçoğlu (Kodiks Bilişim / DLTR)☑️
 2. Eğitimde Yapay Zeka - Dr. Sevinç Tunalı (TASAM)
 3. Derin Pekiştirmeli Öğrenmede Çok Kollu Haydutlar Problemi - DLTR Çalışma Grubu ☑️
 4. Derin Öğrenme Yöntemleri (LSTM/RNN) Kullanarak Alışveriş Robotu Geliştirme - Buğra Çakır (BearTell / CEO)
 5. Çekişmeli Üretici Ağları (GAN) Kullanarak Sentetik Veri Üretimi - Şahin Olut (İTÜ / VisionLab)☑️
 6. Kamera ve LiDAR verileri kullanılarak NVIDIA Drive Platformunda Otomotiv Uygulamaları - Fatih Cırıt (Leo Mühendislik)
 7. Derin Öğrenme ile Geri Dönüşüm Malzemelerinin Tanınması - Merve Ayyüce Kızrak (Haliç Üniversitesi / DLTR) ☑️
 8. E-Ticaret ve Yapay Zeka Uygulamaları - Cüneyt Aksakallı (SefaMerve / DLTR)☑️
 9. OpenAI Gym ile Pekiştirmeli Öğrenme - Umut Can Altın (Eskişehir Anadolu Üniv. / DLTR)☑️
 10. Biyomedikal İşaretler Kullanılarak Yapay Zeka ile Hastalık Teşhisi - Sebahattin Babur (İstanbul Gedik Üniv.)☑️
 11. Sıfırdan Derin Öğrenme Çerçevesi Oluşturma (iki oturum) - Erelcan Yanık (Havelsan)
 12. LSTM ve CNN ile Görsel Soru Cevaplama - Başak Buluz (İstanbul Aydın Üniversitesi / DLTR) ☑️
 13. Derin Öğrenme ile Renormalizasyon Grupları Arası Haritalama - Göktuğ İslamoğlu (İTÜ / İnşaat Müh.)
 14. Bulut Teknolojileri Kullanarak Makine Öğrenmesi Modellerinin Oluşturulması - Barış Yaşin (AWS / Solution Architect) ☑️
 15. Kelime Kalıplama (Word Embeddings) Yöntemler - Halil İbrahim Çelenli (Iceberg Tech. / DLTR) ☑️
 16. İnsansız Hava Araçları ve Bilgisayarlı Görü - Mehmet Kerim Yücel (STM)
 17. Giyim Tarzı Belirleme - Barış Yılmaz (Bilkent Üniveritesi / Matematik)
 18. Medikal Görüntülerde Landmark Tayini - Ahmet Emin Yetkin (Yeditepe Üniversitesi / DLTR) ☑️
 19. Yapay Zeka Araçlarını Kullanarak İşitme Engelli Öğrencilere İngilizce Öğretimi - Dr. Burak Özkösem (Pera Labs)
 20. Derin Öğrenme ile Doğal Dil İşleme - Fatih Mehmet Güler (PragmaCraft / DLTR)
 21. Derin Pekiştirmeli Öğrenmeye Giriş: Doom Oynayan Ajan Geliştirme - Furkan Arslan (Özyeğin Üniversitesi / DLTR) ☑️
 22. Mamografi Görüntüleri Kullanarak Meme Kanseri Teşhisinin Performans Değerlendirmesi - Burcu Bektaş (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa / DLTR)☑️

Atölye Videoları 📺

Çok yakında Deep Learning Türkiye YouTube kanalında olacak!