Skip to content
Suomalainen, avoimen lähdekoodin, toiminnanohjausjärjestelmä PK-yrityksille.
PHP JavaScript XSLT CSS Shell Perl
Latest commit c88c4fe May 27, 2016 @jonikanerva jonikanerva Merge pull request #3138 from devlab-oy/tommi/tuotannon-suunnittelu-t…
…weaks

Parannuksia tuotannon suunnitteluun
Failed to load latest commit information.
CalcSS3 Tabit spaceiks ja turhat lopputägit veks. Nov 4, 2015
DataTables/media Käytetään yhtiön oletusleiskaa siinä missä sitä pitää käytt… Dec 10, 2014
barcode Tidy. Aug 1, 2014
crm Ei tallenneta formia jos CALL_TYPE vaihtuu May 10, 2016
css Lisätään classi tekstin yliviivaukselle Jul 14, 2015
datain 2.01 schema Nov 11, 2015
dataout Trustpoint-kansio Dec 30, 2015
excel_reader Tidy. Aug 1, 2014
extranet tarkistahetu.inc ei ole olemassa Apr 18, 2016
inc Merge pull request #3120 from devlab-oy/tommi/transport-account-fix May 27, 2016
js nollataan myös kpl-kenttä Apr 21, 2016
mobiili HF: tilausrivi.tuoteno eikä tuote.tuoteno May 17, 2016
myyntires osataan poistaa suoritus May 13, 2016
pdflib Tidy. Dec 31, 2015
pics Tehty Pupen uusi UI vähän nätimmäksi. Sep 8, 2015
pupe_xslx_template Lisätään mahdollisuus yliviivata tekstiä spreadsheetissä Jul 14, 2015
rajapinnat selkokielisemmin May 27, 2016
raportit voidaan rajata laskun tapahtumapäivällä May 26, 2016
tilauskasittely Merge pull request #3122 from devlab-oy/mika/tilauskommentti May 24, 2016
tyomaarays lähetetulostus Mar 14, 2016
validation Tidy. Aug 1, 2014
varauskalenteri mysql_query --> pupe_query Aug 22, 2014
verkkokauppa Lisätään feikattuihin laskuroweihin yhtiön toimipaikka Mar 30, 2016
viivakoodi Tidy. Aug 1, 2014
.gitignore ignore pupenext Mar 10, 2014
.htaccess Tyhjä rivi poies! Jan 15, 2014
CONTRIBUTING.md Pulkkarin dokumentointiohjeet Feb 26, 2015
README.markdown Tabit spaceiks ja turhat lopputägit veks. May 13, 2014
UTF8_konversio.php pisteen viilaus May 17, 2016
UTF8_mysqlkonversio.php Tabit spaceiks ja turhat lopputägit veks. Nov 4, 2015
_keskeyta_valmistus.php Tabit spaceiks ja turhat lopputägit veks. May 13, 2014
_valmistus_edit.php Tabit spaceiks ja turhat lopputägit veks. May 13, 2014
alehinta_cleanup.php Uusi keissi kommentoituna Dec 4, 2015
alennusten_yllapito.php type = submit pienillä Nov 27, 2014
aloita_synkronointi.php Tidy. Aug 1, 2014
alv-update-2013.php mysql_query --> pupe_query Aug 22, 2014
anvia_toimita_tilaus.php Tidy. Aug 1, 2014
apix-api.php Logitetaan myös komentoriviajot! Sep 24, 2014
apix_yllapito.php Ei mb_-overloadata May 7, 2015
arkistoi.php Kyselyjen sisennykset kuntoon. Dec 18, 2014
asiakasvalinta.inc extranettiä varten requiret ja muut Nov 30, 2015
avaa_keikka.php mysql_query --> pupe_query Aug 22, 2014
avaava_tase.php määritellään linkki mysql_insert_id-funkkarille! Aug 26, 2014
basw_siirto.php mysql_query --> pupe_query Aug 22, 2014
budjetinyllapito.php UTF8 vai latin niin päddätään sen mukaan Zetalla tai Ööllä. Apr 6, 2016
budjetinyllapito_tat.php korjataan sql-error Feb 5, 2016
check-tables.php Logitetaan myös komentoriviajot! Sep 24, 2014
crossdock_editilaus.sh kommentit May 7, 2014
csstest.php Css:t ruotuun! Dec 10, 2014
data_import.php Merge branch 'master' into tony/relex_pakkauskoko Jan 7, 2015
data_import_ajo.php Logitetaan myös komentoriviajot! Sep 24, 2014
datan_massalisays.php revert to master Dec 7, 2015
db-index.php Turhaa pois! Nov 26, 2014
db.php Turhaa pois! Nov 26, 2014
db_sql_query.php SQL-hakugeneraattori: tuotteen lisätietojen korjaus Apr 7, 2016
devlab-shortcut.png [HF] jos https käytössä, haetaan kaikki elementit https -yhteydellä Jan 3, 2013
dumppaa_mysqlkuvaus.php Hanskataan hommat oikein myös Unicode-moodissa May 8, 2015
dynaaminen_puu.php sulut Apr 27, 2016
editilaus.pl indent using spaces Mar 21, 2014
enable-printers.sh Tabit spaceiks ja turhat lopputägit veks. May 13, 2014
epakurantti.inc Tabit spaceiks ja turhat lopputägit veks. Dec 31, 2015
epakurantti.php Tidy. Aug 1, 2014
epakuranttiajo.php Ei käytetä tuotteen poistettua sarjanumeroseurannan arvoa "U" Jun 17, 2015
extract_test_pupesoft.sh päivitetään update käsky May 23, 2016
extranet_laiterekisteri.php näytetään laitteet automaattisesti myös oletus_asiakkaan toimipaikalta May 12, 2016
extranet_tarjoukset_ja_ennakot.php Tidy. Aug 1, 2014
extranet_tilaukset_ilmoitus.php Tidy. Aug 4, 2015
extranet_tilaus_siivo.php Kyselyjen sisennykset kuntoon. Dec 5, 2014
extranet_tyomaaraykset.php num_rows funktio myös näihin May 16, 2016
favicon.ico [HF] lisätään favicon.ico Jan 3, 2013
ftp-api.pl otetaan tiedot parametreinä + flock lock Sep 25, 2014
ftp-get.php Infra jolla haetaan faileja ftp:llä ja ajetaan tlaukset ja siirtolist… Nov 18, 2014
ftp_kuvat.php Logitetaan myös komentoriviajot! Sep 24, 2014
ftp_tuote_tiedot.php Logitetaan myös komentoriviajot! Sep 24, 2014
fullcalendar.css Tabit spaceiks ja turhat lopputägit veks. May 13, 2014
fullcalendar.js Tabit spaceiks ja turhat lopputägit veks. May 13, 2014
generoi_tuotepaikkoja.php Ei haeta edes myyntitilivarastoja ollenkaan mukaan varastopaikkaarray… Feb 17, 2016
get_ups_xml.php Logitetaan myös komentoriviajot! Sep 24, 2014
hae_valuutat.php Kyselyjen sisennykset kuntoon. Oct 24, 2014
hae_valuutat_cron.php Merge Oct 27, 2014
hinnasto.php Annetaan muistia lisää ajolle Oct 15, 2015
hinnat_cron.php Lisätään feikattuihin laskuroweihin yhtiön toimipaikka Mar 30, 2016
huoltopyynto_pdf.inc siistimpi filenimi Apr 8, 2016
hyvak.php Tabit spaceiks ja turhat lopputägit veks. Dec 31, 2015
hyvaksyttavia_laskuja_cron.php Käytetään jo olemassa olevaa muistutusinfraa Aug 6, 2015
iban-konversio.php mysql_query --> pupe_query Aug 22, 2014
iltasiivo.php Tarkistetaan tuotepaikka pienillä kirjaimilla Feb 19, 2016
imap_laskuskannaus.php Logitetaan myös komentoriviajot! Sep 24, 2014
index.php Tabit spaceiks ja turhat lopputägit veks. Mar 16, 2015
indexvas.php Piilotetaan divi vain jos on uusi UI käytössä Dec 10, 2014
infobar.php Ei tekstiä päällekkäin Jan 12, 2015
intrastat.php Merge pull request #2944 from devlab-oy/hanna/intrastatnimitykset Mar 17, 2016
inventoi.php Tidy. Nov 4, 2015
inventoi_korjaus_tiliointi_kirjanpitoon.php Tidy. Jul 6, 2015
inventointi_listat.php Rivinumerointi inv.listoissa fix Sep 11, 2015
inventointilista_uuteen_tauluun.php Tidy. Jul 6, 2015
jalkikorjaasarjamyynnit.php mysql_query --> pupe_query Aug 22, 2014
jalkikorjaavalmistukset.php mysql_query --> pupe_query Aug 22, 2014
kardex_fetch.php Viilauksia. Sep 24, 2014
kardex_generoikerera.php Kyselyjen sisennykset kuntoon. Oct 31, 2014
kardex_resend.php Logitetaan myös komentoriviajot! Sep 24, 2014
karhuakaikki.php Logitetaan myös komentoriviajot! Sep 24, 2014
kayttajaprofiilit.php Päivitetään user_id Oct 17, 2014
kayttajat.php PDF-ruudulle myös oletustulostimeksi Feb 5, 2016
kayttajien_massamuutos.php mysql_query --> pupe_query Aug 22, 2014
keraa_failista.php mysql_query --> pupe_query Aug 22, 2014
kerayksen_kuittaus_ulkoisesta_jarjestelmasta_cron.php Merge branch 'master' into sami/kerayksen_kuittaus_monirivi May 11, 2016
konsernitosite.php type = submit pienillä Nov 27, 2014
koontitarjous.php Lissää! Nov 25, 2014
kopioi_halytysrajoja.php Tidy. Aug 1, 2014
kopioi_laitteita.php select all laitteiden kopiointiin May 2, 2016
kopioi_oikeuksia.php Kyselyjen sisennykset kuntoon. Oct 24, 2014
kopioi_profiili.php Päivitetään user_id Oct 17, 2014
kopioi_toimipaikan_parametrit.php Kyselyjen sisennykset kuntoon. Oct 31, 2014
kopioiasiakas.php luottorajakopiointi myös uusille Feb 24, 2015
kopioiasiakasalennus.php Paluunappeja lisätty eri ohjelmiin Sep 18, 2014
kopioitoimittaja.php Käytetään sorttausfunkkaria. Jun 29, 2015
kopioituote.php HF: Korjauksia käyttöoikeustsekkiin ku oletuskäyttöoikeus on joki… Apr 11, 2016
korjaa_alv-tilioinnit.php Tidy. Dec 31, 2015
korjaa_myyntilaskujen_varastokirjaukset.php Tidy. Aug 1, 2014
korvaavat.class.php Tidy. Aug 1, 2014
korvaavat.php type = submit pienillä Nov 27, 2014
korvaavat_nimitys_cron.php Ekotukset iltasiivokuntoon! Dec 9, 2014
korvaavuusketjut_hinnastoon_cron.php Tidy. Oct 31, 2014
lahdot_cron.php Kyselyjen sisennykset kuntoon. Oct 31, 2014
lahetamuistutus.php Ei muistuteta keskeneräisitä matkalaskuista Feb 17, 2016
laiteluettelo.php Tidy. Mar 16, 2015
laiterekisteri.php voidaan hakea toim_nimellä myös sarjanumeroseurannan kautta myytyjä r… May 25, 2016
license.php fix parse error Nov 14, 2014
liita_projektiin.php type = submit pienillä Nov 27, 2014
liita_tilaus_laskun_liitetiedostoksi.php Lissää! Nov 25, 2014
login.php Turhaa pois! Nov 26, 2014
logout.php Tidy. Aug 1, 2014
loppulaskuta_maksusopimukset_cron.php Revert "Viritetään $debug nollaksi" Feb 18, 2016
lue_data.php Alustetaan muuttuja Apr 15, 2016
lue_maaryhmia.php Logitetaan myös komentoriviajot! Sep 24, 2014
lue_taric_veroperusteita.php Logitetaan myös komentoriviajot! Sep 24, 2014
lue_tpaikka_haly.php Tidy. Aug 1, 2014
lue_tuoteketjuja.php Turhaa pois! Nov 26, 2014
magento_toimita_tilaus.php Magenton kolmeen rajapintaan omat API credentialsit! Sep 26, 2014
makai.php Matkalaskulle viite viestiksi Feb 10, 2015
maksa.php Vaihdettu clässien nimet ku ne confliktas datatablesien clässien kaa. Dec 16, 2014
maksettu_ulkomaanalv.php mysql_query --> pupe_query Aug 22, 2014
maksu.php type = submit pienillä Nov 27, 2014
maksuaineisto_get.php dellataan ftpalvelimelta haettu tiedosto ettei sisäänluku tukkiudu Sep 18, 2015
maksuaineisto_send.php lähetetään UTF-8 muodossa jos PUPE_UNICODE on true Mar 18, 2016
maksusopimus_laskutukseen.php Merge pull request #3060 from devlab-oy/mika/ennakkolaskun_viesti Apr 26, 2016
matkalasku.php Ylimääräinen tyhjä rivi pois. Oct 6, 2015
maventa-api.php Logitetaan myös komentoriviajot! Sep 24, 2014
menut.php Kyselyjen sisennykset kuntoon. Dec 31, 2015
messenger.php Tidy. Aug 1, 2014
monistalasku.php Hetu-tuki lisätty Apr 11, 2016
muistutus_vahvistamattomista_ostotilauksista.php Logitetaan myös komentoriviajot! Sep 24, 2014
muokkaatilaus.php HF: laiterekisterihaut iffin sisään Apr 14, 2016
muutosite.php HF: saldo_valuutassa ei ole olemassakaan Jan 7, 2016
muuvarastopaikka.php Lisätään lasku.alatiloja tarkistukseen May 17, 2016
mysql-slow-log.sh Tabit spaceiks ja turhat lopputägit veks. May 13, 2014
mysqlaliasyllapito.php Voidaan ylläpitää myös pupenextiin siirrettyjen ylläpitonäkymie… Mar 1, 2016
nagios-pupesoft.php Devlabin uusi IP Apr 28, 2015
nayta_tyomaarayksen_tapahtumat.php uusi ohjelma jolla näytetään työmääräyksen tapahtumahistoria, … Mar 29, 2016
nordeafactoring.php Merkistökikkailua Dec 30, 2015
nouda_elexvastaus.php Tidy. Aug 1, 2014
nouda_siirtoluettelo.php Tidy. Aug 1, 2014
odottaa_suoritusta.php Logitetaan myös komentoriviajot! Sep 24, 2014
oletus_alv_muutos.php type = submit pienillä Nov 27, 2014
optiscan.php Kyselyjen sisennykset kuntoon. Jul 6, 2015
opuscapita.sh make sure that on error we exit with value 1 Mar 31, 2014
ostolasku_asn_tarkastelu.php Lineaarihalu --> indeksihaku. Dec 8, 2014
pakkaamojen_selaus.php mysql_query --> pupe_query Aug 22, 2014
palkkatosite.php Palkkatosite: SQL-errorin korjaus Jun 9, 2015
pankkiyhteys.php Haetaan myös factoring-aineistot, jos niin on valittu pankkiyhteyden … Jan 12, 2016
pankkiyhteysadmin.php Lisätään logiikka sertifikaatin uusimiseen May 12, 2016
panttitili_cron.php Logitetaan myös komentoriviajot! Sep 24, 2014
peru_valmistus.php mysql_query --> pupe_query Aug 22, 2014
peru_varastoonvienti.php Ei käytetä tuotteen poistettua sarjanumeroseurannan arvoa "U" Jun 17, 2015
peruutatikon.php mysql_query --> pupe_query Aug 22, 2014
pikavalinnat.php Pikavalinnat: kuvakkeiden käännökset Feb 1, 2016
polttoainelisa.php mysql_query --> pupe_query Aug 22, 2014
popup.js Haetaan sisältö ajaxilla, jos contentUrl on annettu Dec 1, 2015
pupe-backup.sh SSH-backupissa voidaan antaa ssh-avain ja käyttäjätunnus "REMOTEUS… Jun 23, 2015
pupe-cron-server.sh Tabit spaceiks ja turhat lopputägit veks. May 13, 2014
pupe-cron.sh use long arg names Apr 14, 2014
pupe-dump.sh Tabit spaceiks ja turhat lopputägit veks. May 13, 2014
pupesoft.sh fix comments Apr 14, 2014
pupesoft_changelog.php Tidy. Nov 4, 2015
pupetullipohja.pdf Parempi nimi Oct 5, 2006
pupetullipohja_eikotitullaus.pdf Parempi nimi Oct 5, 2006
rahtikirja-kopio.php Tuetaan js_openFormInNewWindow()-kutsua Feb 5, 2016
rahtikirja-tulostus.php Ei tulosteta osoitelappuna, kun koontierätulostus & unifaun May 18, 2016
rahtikirja.php Laitetaan excel_koontilahete-tieto refreshin mukana Apr 8, 2016
rahtikirja_custom.php Lisätty tee-hidden input May 26, 2016
raportit.php noticet pois Mar 7, 2016
saapuminen_ulkoiseen_jarjestelmaan.php Ei lähetetä sanomaa jos se on jo kuitattu eikä näytetä "lähetä"-nappia May 16, 2016
saapumisen_kuittaus_ulkoisesta_jarjestelmasta.php Lokitetaan sanoman luku May 16, 2016
saapumisien_kulut.php Listataan oletuksena toimittajittain Mar 23, 2016
sahantera.php mysql_query --> pupe_query Aug 22, 2014
saldovertailu_ulkoisesta_jarjestelmasta_cron.php lokitetaan tietoa Mar 31, 2016
sampofactoring.php Ei dellata sähkopostin liitteitä Oct 24, 2014
sanakirja.php Viksattu vähän kielifunkkarikukkasia. Sep 2, 2014
sarjanumeron_varmuutos.php Turhaa koodia May 6, 2015
selaa_maksuaineisto.php mysql_query --> pupe_query Aug 22, 2014
selaajamuuta.php * Lisätty Syötettyaika-sarake, eli laskut voi jatkossa tarkastaa sy… May 29, 2015
sepa.php Korjaus maksuaineistokopioon May 20, 2016
seurantakoodi_ulkoisesta_jarjestelmasta.php piste pois Mar 31, 2016
sie-out.php Tidy. Aug 1, 2014
siirrasaldo.php Turhaa pois! Nov 26, 2014
sopimusmuistutus.php Käytetään yhtiön oletusleiskaa siinä missä sitä pitää käytt… Dec 10, 2014
sosiaalikulut.php Kyselyjen sisennykset kuntoon. Aug 1, 2014
suoja.php Päivitetään user_id Oct 17, 2014
suoraveloitussuoritus.php Tidy. Aug 1, 2014
suori.php Echoja pois. Aug 25, 2015
suuntalavat_fix_script.php Logitetaan myös komentoriviajot! Sep 24, 2014
sveafactoring.php mysql_query --> pupe_query Aug 22, 2014
synclog.php mysql_query --> pupe_query Aug 22, 2014
synkronoi_mysqlaliakset.php Ruotuun! Apr 9, 2015
synkronoi_sanakirja.php Synkronoimalla sanakirjat suoraan, vertailematta niitä ensin rudulla… Feb 24, 2016
synkronoi_tuotteet_ulkoiseen_jarjestelmaan.php Kenttien oletusarvot vaihdettu 0 -> '' Apr 12, 2016
tarkastettavat_valmistukset.php Tidy. Aug 1, 2014
tarkista_ytunnukset.php Tidy. Aug 1, 2014
tarkistareskontrat.php Tidy. Aug 1, 2014
tasomuutos.inc mysql_query --> pupe_query Aug 22, 2014
tehdas_saldot.php Tidy. Aug 1, 2014
tervetuloa.php Tiukempi ko-tsekki alv-herjaan. Apr 14, 2016
tervetuloa_signa.inc Ei määritetä paata_kvartaali-funktiota uudestaan Mar 10, 2015
tiedostofunkkarit.inc poistetaan turha ehto Nov 4, 2015
tiedostokirjasto.php Tidy. Nov 4, 2015
tiedostotallennus.php toim luvat_ja_lisenssit ohjailee tiedostokirjaston/tallennuksen toimi… Oct 23, 2015
tikon.php mysql_query --> pupe_query Aug 22, 2014
tilaus_siivo.php Tidy. Aug 1, 2014
tiliointisaannot.php Tabit spaceiks ja turhat lopputägit veks. Nov 4, 2015
tiliote.php Tabit spaceiks ja turhat lopputägit veks. Oct 31, 2014
tiliote.sh fixattu tiedoston polku Oct 20, 2014
tiliotesaannot.php type = submit pienillä Nov 27, 2014
tilioteselailu.php korjattu maksajan tilinumero Mar 22, 2016
tosite.php Hanskataan sekä latinit että unicodet Apr 8, 2015
tullinimikkeet.php * Päivitetty vuoden 2015-2016 muunnosavaimet Dec 29, 2015
tulosta_hyllytarrat.php type = submit pienillä Nov 27, 2014
tulosta_keraysaineistotarrat.php type = submit pienillä Nov 27, 2014
tulosta_tuotetarrat.php Voidaan valita viivakoodityyppi myös, kun tulostetaan hyllyvälin tarrat Apr 21, 2015
tuotannonsuunnittelu.php Näytetään kokonaiskesto taulukon lopussa May 26, 2016
tuote.php Jos tuotteen toimittajalla ei ole toimitusaikaa, otetaan sitten toimi… May 24, 2016
tuotepaallikkomuistutus.php Kyselyjen sisennykset kuntoon. Oct 31, 2014
tuoteperhe.php Korjattu kerroin-bugi Apr 14, 2016
tuvar.php type = submit pienillä Nov 27, 2014
ulask.php Pupenext style fixauksia. Sep 16, 2015
ulask_skannausjonoon.php Tidy. Aug 1, 2014
unifaun_fetch.php Kyselyjen sisennykset kuntoon. Dec 31, 2015
unifaun_resend.php Tabit spaceiks ja turhat lopputägit veks. Oct 31, 2014
update-private.sh voidaan käyttää privatessa spessubranchiä Jul 30, 2014
update-pupesoft.sh Asiakasdemojen cronia ei päivitetä. May 27, 2016
uudelleenlaheta-keraysvahvistus.php mysql_query --> pupe_query Aug 22, 2014
uudelleenlaheta-postnord.php Laitetaan tuoteno eankoodin tilalle Jan 11, 2016
uudelleenlaheta-tilvah.php mysql_query --> pupe_query Aug 22, 2014
uudet_hyvaksyttavat.php Logitetaan myös komentoriviajot! Sep 24, 2014
uusiyritys.php laitetaan nullia Mar 16, 2016
uutiset.php Skaalataan kuva ennen tallennusta Mar 17, 2015
vahvista_asiakas_jt_rivit_email.php Laitetaan asiakkaan tilausnumero oikeaan paikkaan Oct 15, 2015
vaihda_tilauksen_myyja.php Tidy. Aug 1, 2014
vaihda_tuoteno.php Tidy. Jul 6, 2015
valmistatuotteita.inc Ei käytetä tuotteen poistettua sarjanumeroseurannan arvoa "U" Jun 17, 2015
valmistus.class.php Kyselyjen sisennykset kuntoon. Jul 6, 2015
valmistuslinjat.css Tabit spaceiks ja turhat lopputägit veks. May 13, 2014
valmistuslinjat.inc Sortataan numerojärjestyksessä May 26, 2016
valmistuslinjat.js Tabit spaceiks ja turhat lopputägit veks. May 13, 2014
valmistuslinjat_json.php Sortataan numerojärjestyksessä May 26, 2016
valmistuslinjojen_tyojonot.php Haetaan 8 uusinta kalenterimerkintää 4:n sijaan May 26, 2016
valmistusten_jakaminen.php Tidy. Aug 1, 2014
varastojen_halytysrajat.php Tidy. Aug 1, 2014
varastopaikka_aineistolla.php Tidy. Nov 4, 2015
varastopaikkakysely.php type = submit pienillä Nov 27, 2014
varastopaikkojen_siivous.php Kyselyjen sisennykset kuntoon. Jul 6, 2015
vastaavat.class.php Tidy. Aug 1, 2014
vastaavat.php type = submit pienillä Nov 27, 2014
verkkolasku-in.php Forcetettu recode. May 20, 2015
verkkolasku_resend.php Trust point testipolku pois. Dec 31, 2015
verkkolaskuvirheet.php str_replace --> preg_replace Feb 9, 2016
view.php Otetaan muut erikoismerkit ja kirjaimet huomioon. May 5, 2015
viranomaisilmoitukset.php Tidy. Aug 1, 2014
viranomaistuotteet.php Hanskataan hommat oikein myös Unicode-moodissa May 8, 2015
vyorytys.php mysql_query --> pupe_query Aug 22, 2014
yhdistaasiakas.php Deprikoidaan asiakas.selaus ja toimi.selaus Jun 29, 2015
yhdistasarjanumerorivit.php mysql_query --> pupe_query Aug 22, 2014
yhteystiedot.php mysql_query --> pupe_query Aug 22, 2014
ylaframe.php Piilotetaan firman nimi jos reso menee pieneksi! Dec 4, 2015
yllapito.js Tilauksen liitetiedostotyyppiin mahdollista lisätä verkkolaskuoperaat… Sep 15, 2015
yllapito.php Alustetaan mysqlalias-array Apr 14, 2016
yllapito_tuotekuvat.php Korjaus tuotekuvien poistoon tuotekuvien ylläpidossa Jan 27, 2015
zenior_saldo_nollassa.php Viilauksia. Sep 24, 2014

README.markdown

Pupesoft

Suomalainen, avoimen lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmä PK-yrityksille.

Lisätietoja Devlab Oy:n sivuilta osoitteesta www.devlab.fi.

Asennusohje löytyy GitHubin Wikistä.

Something went wrong with that request. Please try again.