Skip to content
Esperanta Eventa Servo
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
bin V 0.7.4 Beta Nov 10, 2018
config
db
lib
log
public
storage
test
tmp
vendor
.gitignore
.rubocop.yml
.ruby-version Ruby 2.6.1 Mar 5, 2019
.travis.yml
Gemfile
Gemfile.lock
LICENSE
README.md
Rakefile
config.ru

README.md

Eventa Servo

Build Status Codacy Badge Codacy Badge Kontaktu nin en Telegramo https://t.me/fernandoshayani

Program-kodo: Github

Legu min

Eventa Servo estas sistemo de UEA por ordigi kaj diskonigi eventojn esperantajn por la tuta mondo. Ĝi estas senpaga kaj programkoda libera.

UEA emblemo

La kodo estas eldonita laŭ versio 3 aŭ pli nova de la permesilo Affero General Public License. (AGPLv3+)

Kunlaboro

Se vi estas volontulo kaj volas helpi la projekton, estu bonvena.

Kion mi serĉas?

  • Homojn kiuj amas Esperanton kaj volas helpi
  • Programiston de Ruby on Rails por helpi programi la sistemon
  • CSS-spertan programiston por plibeligi la sistemon
  • MiniTest/RSpec-programiston por krei aŭtomatajn provkodojn

Se vi volas kunlabori en ĉi tiu projekto, kontaktu min per Telegramo (@fernando.shayani) aŭ retmesaĝo (kontakto@eventaservo.org).

Instali

Se vi volas labori je via lokale servata versio de Eventa Servo, legu tiun paĝon.

Dankoj

Mi dankas al ĉiuj kiuj helpas min plibonigi la projekton, speciale:

You can’t perform that action at this time.