Harbour websocket extension
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
test
README.en.md
README.md
core.prg
wbs.hbc
wbs.hbp
wbs.prg

README.md

Harbour WebSocket támogatás

A WebSocket kapcsolat egy közvetlen csatornát épít ki a böngésző egy lapján megjelenő weboldal és egy web szerveren futó programszál között.

A WebSocket támogatás a hbhttpd webszerverre épül.

Ez a kapcsolat lehetővé teszi a közvetlen adatcserét a programszál és az oldal JavaScript programja között. A weboldal a program képernyőjeként és billentyűzeteként viselkedik, mint egy terminál. A felhasználói felület mindent kihasználhat, amit a HTML lehetővé tesz, például képek, videók megjelenítése. A program módosítása nélkül lehetőség van a megjelenés teljes áttervezésére, különböző színvilág, logók és más nyelv alkalmazására.

Bármilyen operációs rendszeren és bármilyen hardveren lehet a felhasználói felület, ha van WebSocket-et támogató böngésző az eszközre.

A támogatás használatához a felhasználói programhoz kell szerkeszteni a wbs.prg modult.

Objektumok a wbs.prg fájlban:

WebSocket

Feladata a kapcsolat felvétele a böngészővel, és az átvitt adatok fejlécének kezelése.

 • New( oConnect, cRequest, bTrace )

  Létrehoz egy objektumot és befejezi a kapcsolatfelvételt.

 • Status()

  Visszaadja a kapcsolat típusát

  • 0 - nem WebSocket kérés volt
  • 1 - érvényes WebSocket kapcsolat kiépült
 • Socket()

  Visszaadja a TCP socket-t

 • ErrorCode()

  Az utoljára elvégzett művelet hibakódját adja vissza.

 • ErrorMode( nMod )

  Beállítja a hibakezelés módját

  • 0 - Az ErrorCode() függvénnyel lehet lekérdezni a hibakódot
  • 1 - Hiba esetén BREAK hívása WebSocketError objektummal
 • WriteRaw( cBuffer )

  A cBuffer blokk kiírása a WebSocket kapcsolatra.

 • WriteTextBlock( cBuffer )

  A cBuffer text módú fejlécének elkészítése és kiírása a WriteRaw() függvénnyel.

 • WriteBinBlock( cBuffer )

  A cBuffer bináris módú fejlécének elkészítése és kiírása a WriteRaw() függvénnyel.

  Még nem láttam böngészőt, ami támogatta volna!

 • ReadRaw( nLength, /* @ */ cBuffer, nTimeout )

  Adott számú byte beolvasása a cBuffer-be.

 • ReadBlock( /* @ */ cBlock, nTimeout )

  Beolvas egy WebSocket blokkot.

WebProtocol

A ws.js-ben lévő JavaScript programmal kommunikáló protokoll. A WebSocket objektum a szülője.

 • New( oConnect, cRequest, bTrace )

  Létrehoz egy objektumot és befejezi a kapcsolatfelvételt.

 • Write( xMessage )

  Az xMessage tömböt hb_jsonEncode() paranccsal átalakítja és elküldi a JavaScript programnak. Ha az xMessage karakteres változó, akkor változtatás nélkül küldi el.

 • PageWrite( cName, hPar )

  A tpl könyvtárban lévő cName nevű template file-t feldolgozza és behelyettesíti a hPar nevű hash tömbben lévő értékeket, majd elküldi a Write() függvénnyel.

 • PageParse( cName, hPar )

  A tpl könyvtárban lévő cName nevű template file-t feldolgozza és behelyettesíti a hPar nevű hash tömbben lévő értékeket, majd visszaadja az eredményt egy karakteres stringben.

 • PutFields( hPar )

  A hPar hash tömbben megadott ID - érték párok alapján átírja a weboldal adatait. Ha input vagy text típusú a HTML elem, akkor a value értékét cseréli le, ha egyéb, akkor az elem innerHTML tulajdonságát változtatja meg.

    wbs:PutFields( { "id1" => 23, "id2" => "hello" } )
 • InsertHTML( cId, cHTML )

  A cId-ben megadott elem innerHTML tulajdonságát változtatja meg.

 • SetFocus( cId )

  A cId-ben megadott elemre teszi a fókuszt.

 • SetSelection( cId, nStart, nEnd )

  A cId-ben megadott input elem nStart-tól nEnd-ig tartó részének kijelölése.

 • Set( cSearch, cName, cValue )

  A cSearch-ban megadott CSS selector által kiválasztott elemek cName nevű tulajdonságának a cValue értékeket adja.

 • SetStyle( cSearch, cName, cValue )

  A cSearch-ban megadott CSS selector által kiválasztott elemek style eleme cName nevű tulajdonságának a cValue értékeket adja.

 • GetFields( nTimeout )

  Beolvas egy WebSocket blokkot és a megkapott értékeket egy hash tömbben adja vissza. Ha timeout-ra futott, akkor üres tömböt ad vissza.

 • WebRead( nTimeout, bTimeout )

  Felhasználói válaszra vár. A Harbour READ parancsának felel meg. Ha nincs bTiemout megadva, akkor az nTimeout-ban megadott idő letelte után visszatér egy üres hash többel akkor is ha nincs válasz. Ha nTimeout 0 vagy nincs megadva akkor korlátlan ideig vár. Ha bTimeout egy kódblokkot tartalmaz, akkor nTimeout időnként meghívja ezt a kódblokkot. Ha a kódblokk egy hash tömbbel tér vissza akkor visszadja ezt a kódblokkot.

 • isTimeout()

  Igazat ad vissza, ha az utolsó I/O művelet időtúllépéssel tért vissza.

 • isError()

  Igazat ad vissza, ha az utolsó I/O művelet során hiba történt.

 • isCommand()

  Igaz az értéke, ha van lenyomott gomb azonosító a visszakapott értékek között.

 • Command()

  A gombhoz rendelt parancsot adja vissza.

  <button data-command="OK">OK</button>

  Ha a type=submit paraméter is meg van adva, akkor az összes input mezőt is elküldi, ami az aktuális formban van. Ha nincs form, akkor az oldalon lévő összes input mezőt elküldi.

  <form>
   <input text id=szöveg />
   <button type="submit" data-command="OK">OK</button>
  </form>
 • Parameter()

  A gombhoz rendelt paramétert adja vissza.

  <button data-command="skip" data-par="-1">Előző</button>
 • isFiles()

  Igaz az értéke, ha van feltöltött file.

 • Files()

  Egy tömböt ad vissza, ami minden feltöltött filehoz egy hash tömböt tartalmaz, amiben a következö adatok vannak:

  • name = a file neve
  • size = a file mérete
  • data = a file tartalma base64 kódolással
  • id = a mező ID-je
 • isFields()

  Igazat ad vissza, ha van input mező.

 • isField( cName )

  Igazat ad vissza, ha van cName azonosítójú input mező.

 • Fields()

  Egy hash tömböt ad vissza, amely mező ID - érték párokat tartalmaz.

 • FieldGet( cName, /* @ */ xVar, xDefault )

  A cName nevű mező értékét visszaadja az xVar változóban, ha nincs ilyen változó, akkor az xDefault értéket adja vissza.

 • Redirect( cLink )

  A aktuális weboldalt kicseréli a cLink című oldalra.

 • InkeyOn( cId )

  Minden gombnyomást átküld, ha a cId nincs megadva, akkor az egész oldalon, ha cId meg van adva, akkor csak az adott elemen.

 • InkeyOff( cId )

  Kikapcsolja a gombok átküldését.