Skip to content
Patrick van Efferen edited this page Jul 21, 2017 · 23 revisions

Welkom op het Catch plus Museum project. Het MuSeUM Plus project is gericht op het ondersteunen en zo mogelijk verbeteren van de collectieontsluiting van musea door de ontwikkeling van een zoekmachine.

Achtergrondinformatie

Zie onze projectpagina Zie ook het eindverslag

zie ook:

Voor ontwikkelaars

Als je wilt koppelen met data uit Catch, en snel van start wil, lees je het functioneel ontwerp voor een korte uitleg over de zoekmachine en de mus API documentatie voor API uitleg en voorbeelden.

You can’t perform that action at this time.