Nyílt, közösségileg szerkesztett kínai-magyar szótár • Open source, community edited Chinese-Hungarian dictionary
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
chdict.u8

README.md

CHDICT

A CHDICT egy nyílt forráskódú, közösségileg szerkesztett kínai-magyar szótár. Ez a repozitórium minden éjjel automatikusan frissül.

A CHDICT a CC BY-SA 4.0 licenc feltételei mellett használható és terjeszthető.

Ha keresni szeretnél a CHDICT-ben, vagy magad is közreműködnél, látogasd meg a szótár holnapját: https://chdict.zydeo.net/hu/

CHDICT is an open-source, community-edited Chinese-Hungarian dictionary. This repository is updated on a nightly basis with the latest changes.

Licensed under CC BY-SA 4.0.

To search the dictionary and to contribute online, visit: https://chdict.zydeo.net/en/