Skip to content

hopbit/ruby-jako-instrument-muzyczny

master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 

English description below...

Ruby jako instrument muzyczny (PL)

Prezentacja o Sonic Pi, która miała miejsce na spotkaniu WRUG 20 kwietnia 2016.

Nagranie wideo można obejrzeć na YouTube dzięki uprzejmości Kamila Grabowskiego i firmy Whitestream.

Slajdy są dostępne do pobrania z OneDrive: ODP, PDF, PPT.

Kod znajduje się w katalogu code.

Podziękowania i informacje dodatkowe

Była to pierwsza w moim życiu prezentacja. Bardzo dziękuję Tomkowi za cenne uwagi, które pomogły mi w jej przygotowaniu.

Przykłady bazują na giście autorstwa Hanno Zulla. Dziękuję mu za możliwość wykorzystania ich w prezentacji.

Ostatni przykład zawierający motyw z utworu "Sweet Child O' Mine" jest inspirowany wystąpieniem Sam'a Aarona z TEDxNewcastle (prezentacja w języku angielskim).

Autorem motywu dub techno pod koniec prezentacji jest Jindrich Mynarz.

Kawałek kodu/muzyki o który pytał Tomek podczas prezentacji (praca domowa) to motyw przewodni z gry Mario Bros. Został napisany przez Xaviera i znajduje się tutaj.

Aby zacząć zabawę z Sonic Pi wystarczy pobrać i zainstalować aplikację z oficjalnej strony Sonic Pi. Jest ona dostępna na platformy: Raspberry Pi, Mac OS, Windows i Linux.

Zachęcam do pomocy w tłumaczeniu Sonic Pi na język polski.


Ruby as your first music instrument

Presentation was held in polish language. It took place on April, 20th 2016 at the WRUG meetup.

You can watch it on YouTube. It's available thanks to kindness of Kamil Grabowski and Whitestream company.

Slides are available to download from OneDrive (PL): ODP, PDF, PPT.

Code is avaiable here on github in code directory.


Acknowledges & additional info

It was my first ever presentation. I'd like to thanks to Tomek for all his valuable comments during preparations.

Introduction examples are based on gist by Hanno Zulla. I'd like to thanks him that I could use them in my presentation.

Last example with theme from "Sweet Child O' Mine" was inspired by Sam's Aaron talk from TEDxNewcastle.

At the end of the presentation I've played some dub techno theme. It was created by Jindrich Mynarz.

Snippet/music that Tomek asked me about (homework) is the main theme from Mario Bros game. It was arranged by Xavier and You can find it here.

If You'd like to play with Sonic Pi then all You need to do is downlad and install it from official website. It's available for Raspberry Pi, Mac OS, Windows & Linux.

I kindly encourage You to help in translating Sonic Pi to polish language.


About

[PL] Kod i slajdy z prezentacji, która miała miejsce w dn. 2016-04-20 na spotkaniu WRUG

Topics

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages