Sektionens emblem, annat grafiskt material, och information kring det som kan vara bra att känna till
HTML
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Logotyper IN
logotyper KTH
logotyper THS
mallar
namnder
pp_bakgrunder Delete placeholder Aug 10, 2017
E-postsignatur IN 320px.png
INfo om Hemsidan-obsolete.md Rename INfo om Hemsidan.md to INfo om Hemsidan-obsolete.md Sep 27, 2017
INfo om Logotyper.txt
INfo om Sektionsfärgen.txt
INfo om Tillgänglighet.txt
README.md

README.md

Presskit

Sektionens emblem, annat grafiskt material, och information kring det som kan vara bra att känna till

Logotyperna finns i flera olika format:

 • AI, SVG, EPS är vektoriserade.
 • PNG är rasteriserade.

Vilket format du använder beror i första hand på vilket program du jobbar i. Har du tillgång till professionella program som Adobe Photoshop eller Illustrator, eller om du ska använda logotyperna i tryck, använd vektoriserade filer för bästa kvalitet (AI, SVG eller EPS).

För enklare användningar, då du ska foga in en liten logotyp i ett Word-dokument eller dylikt, göra grafik för webben eller om du använder program som inte klarar vektorgrafik, använd rasteriserade filer (PNG).

Vektorfilerna finns i två färgformat, CMYK och RGB. För material som ska användas i tryck, använd i första hand CMYK. För material som ska visas på en bildskärm i första hand, använd RGB. Om du är osäker på vilken du ska ta så ta RGB.

OBS! KTH och THS kan vara en smula känsliga med hur deras logotyper används. Var därför en smula försiktig och modifiera eller förvanska inte logotyperna på något vis.

Sektionens färg är Kiselblå.

 • RGB: 68, 104, 125 eller #44687D
 • CMYK: 45.6, 16.8, 0, 50.98
 • LAB: 42.2, -6.8, -15.7
 • PMS: PMS 5405 C
 • NCS: NCS S 4030-B

Tänk på att om du använder Photoshop eller andra ritprogram och ändrar "color mode" från RGB till CMYK eller tvärtom så kommer färgerna inte att stämma efteråt.

Tillgänglighet

Några generella tips för att göra affischer, webbgrafik och annat material lättläst och tydligt, för att öka dess effektivitet:

 • Börja ditt budskap med det viktigaste
 • När du vill locka folk: skriv i ordningen 1) varför, 2) hur, 3) vad
 • Undvik överdrivet långa och krångliga formuleringar/ordval
 • Undvik onödigt långa meningar
 • Använd gärna punktlistor
 • Undvik kraftigt ihoptryckt/isärdragen text
 • Skriv inte texter i skrivstil, endast rubriker om nödvändigt
 • Välj färger med bra kontrast (inte mörk text på mörk bakgrund)
 • Om du lägger text ovanpå en bild, se till att det är lätt att läsa
 • Undvik kritvit bakgrund, välj en "off-white" färg

Kom gärna med fler förslag eller synpunkter till Kommunikationsnämnden!