Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Skrypty bota używanego na Poznańskiej Wiki
Lua JavaScript Python Perl Shell
Branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
db ztm: zamknięta trasa PST oraz fragment ulicy Głogowskiej
sources ztm: zamknięta trasa PST oraz fragment ulicy Głogowskiej
.gitignore Import miejsc z poznan.pl
11ujec_import.js 11ujęć: aktualizacja skryptu
README.md README
autobusy.js autobusy.js: aktualizacja callbacków
bramy_festung.js Aktualizacja skryptów - ``require('nodemw')``
cleanWikitext.js cleanWikitext: dodaj skrypt
commonsForCategory.js commonsForCategory: import plików z Commons
commons_import.js commons_import: pokazuj link do dodanego zdjęcia
cyryl_import.js CYRYL: skrypt do importu zdjęć
europeana_import.js Europeana: import
fix11ujec.js 11ujęć: korekta wikitekstu
fixRecentArticles.js fixRecentArticles: galerie
fotopolska_import.js fotopolska_import.js: przykład użycia
geopoz.py ulice.json: uwzględniaj ulice z danych o numeracji
getFromWBC.pl
koscioly.js Generuj bazę zabytkowych poznańskich świątyń
koscioly_szkic.js Unifikacja nazewnictwa kategorii ze stuleciami
moveUlicaNs.js Dodaj skrypt przenoszący zalążki artykułów o ulicach do osobnego name…
nawigacja.js Skrypt dodający nawigację w ramach podanej kategorii
osoby.js Osoby: aktualizacja bazy
package.json nodemw v0.7.x
petle_historia.js Kreśl oś czasu dla pętli tramwajowych
petle_linie_ztm.js
photos2gallery.js photos2gallery: poprawione wykrywanie sekcji "Galeria"
picasa_import.js picasa_import.js: import zdjęć z Picasy
reformat.js Use nodemw v0.6.1
removeAnonsTalkPages.js removeAnonsTalkPages: skrypt usuwający strony dyskusji dla anonów
removeUnusedPhotos.js removeUnusedPhotos: usuwanie niepotrzebnych obrazów
replaceInCategory.js replaceInCategory.js: korekta kategorii
setup.cfg Lintowanie kodu w Pythonie
szablon_linie_autobusowe.pl szablon_linie_autobusowe.pl: nowe linie podmiejskie
tagGemela.js Skrypt oznaczający długie artykuły bez podziału na sekcje
tagPhotos.js tagPhotos: oznaczanie zdjęć
tagPhotosInCategory.js Nowa wersja nodemw
timeline.js Kreśl oś czasu dla pętli tramwajowych
tramwaj.js Tramwaje: aktualizacja bazy
ulice_linie_ztm.js ztm: traktuj 201 jak linię tramwajową
url_import.js url_import: import zdjęć via URL
ztm.js ztm: poprawne parsowanie rozkładów jazdy
ztm.py ztm: zimowy rozkład jazdy

README.md

pyrabot

Skrypty bota używanego na Poznańskiej Wiki.

Wymagania

  • nodejs
  • nodemw - bot / klient API MediaWiki oparty o nodejs

Instalacja

git clone https://github.com/macbre/pyrabot
npm install

Skrypty

TODO

Bazy

Repozytorium Pyrabota zawiera (w katalogu /db) bazy danych w formacie JSON generowane na potrzeby Poznańskiej Wiki:

Do wygenerowania powyższych plików wymagane są dane wejściowe - patrz katalog sources.

Something went wrong with that request. Please try again.