Skrypty bota używanego na Poznańskiej Wiki
Lua JavaScript Python Perl Shell
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
db ztm: remont ronda Starołęka (etap I) Sep 30, 2016
sources ztm: remont ronda Starołęka (etap I) Sep 30, 2016
.gitignore Import miejsc z poznan.pl Aug 27, 2014
11ujec_import.js 11ujęć: aktualizacja skryptu May 1, 2013
README.md Update README.md Apr 19, 2016
autobusy.js szablon_linie_autobusowe.pl: dodana linia nr 704 Sep 30, 2015
bramy_festung.js Aktualizacja skryptów - ``require('nodemw')`` Mar 25, 2013
cleanWikitext.js cleanWikitext: dodaj skrypt Nov 29, 2014
commonsForCategory.js commonsForCategory: aktualizacja callbacków May 3, 2016
commons_import.js commons_import: pokazuj link do dodanego zdjęcia Apr 26, 2015
cyryl_import.js cyryl_import.js: parsuj autora zdjęcia Jul 4, 2016
europeana_import.js Europeana: import May 22, 2013
fix11ujec.js 11ujęć: korekta wikitekstu Sep 7, 2013
fixRecentArticles.js fixRecentArticles: galerie Sep 19, 2013
flickr_import.js Import z Flickra Aug 30, 2015
fotopolska_import.js fotopolska_import.js: poprawne parsowanie URLi Jun 18, 2016
geopoz.py ulice.json: uwzględniaj ulice z danych o numeracji Jun 8, 2015
getFromWBC.pl getFromWBC: skrypt pobierający dokument z WBC May 1, 2013
infoboxer.js infoboxer.js: wykrywaj infoboxy w treści artykułu Oct 3, 2015
koscioly.js Generuj bazę zabytkowych poznańskich świątyń Sep 29, 2012
koscioly_szkic.js Unifikacja nazewnictwa kategorii ze stuleciami Sep 30, 2012
listCategory.js listCategory: dodaj skrypt Apr 23, 2016
moveUlicaNs.js Dodaj skrypt przenoszący zalążki artykułów o ulicach do osobnego name… Apr 29, 2013
nawigacja.js nawigacja.js: aktualizacja skryptu Sep 18, 2015
osoby.js Osoby: aktualizacja bazy Jan 1, 2014
overpass.js overpass: formatowanie linków Apr 23, 2016
package.json nodemw: aktualizacja do v0.10.1 Aug 30, 2016
petle_historia.js Kreśl oś czasu dla pętli tramwajowych Jun 15, 2014
petle_linie_ztm.js petle_linie_ztm: aktualizuj moduł lua z listą przystanków Jul 11, 2015
photos2gallery.js photos2gallery: usuń formatowanie opisów w galerii Jan 10, 2016
picasa_import.js picasa_import.js: import zdjęć z Picasy Apr 4, 2015
purge_category.js purge_category.js: loguj liczbę stron Sep 22, 2015
reformat.js reformat.js: dodawaj sekcję "Źródła" z tagiem <references /> Aug 16, 2016
removeAnonsTalkPages.js removeAnonsTalkPages: skrypt usuwający strony dyskusji dla anonów Aug 8, 2013
removeUnusedPhotos.js removeUnusedPhotos: usuwanie niepotrzebnych obrazów Jan 24, 2015
replaceInCategory.js replaceInCategory: sprawdzaj też NS_FILE Jul 4, 2016
setup.cfg Lintowanie kodu w Pythonie Aug 14, 2014
stary_rynek_adresy.py Skrypt generujący linki do opisów kamienic przy Starym Rynku Jun 19, 2016
szablon_linie_autobusowe.pl szablon_linie_autobusowe.pl: dodana linia nr 704 Sep 30, 2015
tagGemela.js Skrypt oznaczający długie artykuły bez podziału na sekcje Aug 10, 2013
tagPhotos.js tagPhotos: oznaczanie zdjęć May 1, 2015
tagPhotosInCategory.js Nowa wersja nodemw Apr 7, 2013
timeline.js Kreśl oś czasu dla pętli tramwajowych Jun 15, 2014
tramwaj.js Tramwaje: aktualizacja bazy Jan 1, 2014
ulice_geopoz.js ulice_geopoz: autobusy -> przystanki_autobusowe Sep 27, 2015
ulice_nadanie_nazwy.js ulice_nadanie_nazwy: nazwy z 1976 r. Aug 6, 2016
url_import.js url_import: import zdjęć via URL Apr 10, 2015
ztm-przystanki.sh ztm-przystanki.sh Aug 15, 2016
ztm-stops-search.sh ztm-stops-search: spacje w nazwach przystanków Jun 2, 2016
ztm.js ztm: poprawne parsowanie rozkładów jazdy Aug 9, 2014
ztm.py ztm: zimowy rozkład jazdy Aug 31, 2014

README.md

pyrabot

Skrypty bota używanego na Poznańskiej Wiki.

Wymagania

  • nodejs
  • nodemw - bot / klient API MediaWiki oparty o nodejs

Instalacja

git clone https://github.com/macbre/pyrabot
npm install

Skrypty

TODO

Bazy

Repozytorium Pyrabota zawiera (w katalogu /db) bazy danych w formacie JSON generowane na potrzeby Poznańskiej Wiki:

Do wygenerowania powyższych plików wymagane są dane wejściowe - patrz katalog sources.

Dane