Skip to content
Branch: master
Go to file
Code

Latest commit

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 

README.mdown

Generiranje nalog

Spodnji program za dani seznam študentov omogoča generiranje naključnih nalog ter njihovih rešitev. Program sprejme:

  1. seznam nalog (vsaka je opisana s programom v Mathematici),
  2. vzorčno datoteko (ponavadi v LaTeXu) in
  3. seznam študentov,

nato pa ustvari posamezne datoteke z nalogami in skupno datoteko z rešitvami. Naloge niso čisto naključne, saj vam program za istega študenta vedno vrne enako nalogo. To vam omogoča, da naloge naknadno popravljate, ne da bi se vam pri tem v celoti spremenile.

About

Generiranje nalog v Mathematici

Resources

Releases

No releases published
You can’t perform that action at this time.