Generiranje nalog v Mathematici
Objective-C
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.gitignore
README.mdown
generiranje.m
primer.nb
studentje.csv
vzorec.tex

README.mdown

Generiranje nalog

Spodnji program za dani seznam študentov omogoča generiranje naključnih nalog ter njihovih rešitev. Program sprejme:

  1. seznam nalog (vsaka je opisana s programom v Mathematici),
  2. vzorčno datoteko (ponavadi v LaTeXu) in
  3. seznam študentov,

nato pa ustvari posamezne datoteke z nalogami in skupno datoteko z rešitvami. Naloge niso čisto naključne, saj vam program za istega študenta vedno vrne enako nalogo. To vam omogoča, da naloge naknadno popravljate, ne da bi se vam pri tem v celoti spremenile.