Skip to content

nl-digigo/NLCS

Repository files navigation

NLCS

Deze repository is de locatie voor technische documentatie en het inbrengen en opvolgen van gebruikerswensen voor NLCS, de Nederlandse CAD standaard van DigiGO.

Beheer

Voor ontwerpers en tekenaars

In ontwikkeling:

Zelf applicatie inrichten

Voor gebruikers die zelf hun CAD applicatie inrichten, is de publicatie van NLCS is ook beschikbaar in tabellen:

Voor softwareleveranciers en ontwikkelaars

In ontwikkeling:

  • Toelichting informatiemodel: De toelichting op de uitgangspunten en modelleringswijze van het informatiemodel in linked data
  • Relaties tot andere standaarden: documentatie van de ontology alignments (mappings waar een computer mee kan redeneren) of voorbereidingen daartoe met andere standaarden, waaronder IMGeo (voor BGT kaartinformatie) en het GWSW (Gemeentelijk woordenboek stedelijk water)
  • Uitwisselafspraken: Documentatie van hoe binnen NLCS wordt gewerkt met Uitwisseling van 3D objectinformatie; Hoe de uitwisseling tussen NLCS tekeningen en GIS kaarten op basis van IMGeo is geregeld; De openstaande onderzoeksvragen beschreven rondom NLCS en uitwisseling van tekeningen en modellen.

Actuele versie

5.02 NLCS LinkedData

De statische URL (het adres) van de NLCS 5.02 publicatie op het sparql-endpoint is: http://hub.laces.tech/digitalbuildingdata/nlcs/live/nlcs/versions/5_0_2/sparql
De dynamische URL (het adres van de laatst gepubliceerde) definitieve versie is altijd: http://hub.laces.tech/digitalbuildingdata/nlcs/live/nlcs/sparql
De dynamische url van concepten van NLCS is https://hub.laces.tech/digitalbuildingdata/nlcs/acceptance/nlcs-acceptatie/sparql

Symbolen, lijntypes, arceringen, font

De symbolen, lijntypes en arceringen die in de software kunnen worden ingeladen:

Architectuur van de standaard

Documentatie van de standaard

Shield: CC BY 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

CC BY 4.0

About

Technische documentatie en issues NLCS

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Contributors 4

  •  
  •  
  •  
  •