Skip to content
Переклад Node.js українською мовою
CSS
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
articles
doc
nodejs.org/locale/uk Fix some of the problems in translation Feb 17, 2017
.editorconfig Typo fixes in website readme Feb 22, 2015
.gitignore
CONTRIBUTING.md
GOVERNANCE.md
README.md

README.md

Переклад Node.js українською Gitter

Обговорення задач — тут.

Робоча група

Переклад підтримується командою nodejs-uk:

Якщо ви бажаєте приєднатися до складу команди, створіть новий запит тут.

Інструкції для перекладачів

Якщо ви бажаєте нам допомогти, зробіть наступне:

  1. Потрібно зареєструватись на crowdin та прийняти запрошення за посиланням.
  2. Взяти будь яку вільну задачу з міткою translation.
  3. Знайти файл пов'язаний з цією задачею на crowdin/nodejs-uk та перекласти його.
  4. По мірі готовності перекладу сповістіть про це в Вашій задачі, це буде означати, що переклад можна вичитати, зробити правки та додати його в репозиторій nodejs/nodejs-uk.

За питаннями чи пропозиціями створіть нову іш’ю або напишіть у чат gitter/nodejs-uk.

You can’t perform that action at this time.