Skip to content
This repository has been archived by the owner on May 22, 2018. It is now read-only.
/ timeline Public archive

Таймлайн, показващ по-значимите събития в историята на българските медии след 1989 г.

Notifications You must be signed in to change notification settings

openmediabg/timeline

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

Тimeline

Интерактивен Timeline на новата българска журналистика - от 1989 година до момента.

Demo: http://timeline.openmedia.bg/

Обща информация:

Добре информираното общество е основата на всяка демокрация. Медиите са основен фактор това да се случва. За да се случва качествено и прозрачно, е важно медиите да са с ясна собственост и да следват основни етични правила при отразяването и анализа на заобикалящата ни среда.

Цел на проекта:

Проектът Timeline на българските медии има за цел да сложи най-важните факти около българските печатни и електронни медии на един екран и да даде ясна представа за развитието на свободния българския медиен пазар след 1989 година. Датата на създаване, промяната на собственост, ключови репортажи и публикации, които са довели до важна обществена промяна, ключови фигури, които движат пазара, опити за манипулация, създаването и промяната на институции, свързани с медиите, важни дела и т.н. са само част от фактите, които проектът ще предостави.

Съдържание:

Автори

Първоначалната база от факти ще бъде събрана през доброволно включени в проекта журналисти с ресор медии и през самите медии, на които разчитаме за предоставяне на информацията.

Идеята е след пускането на първоначалната версия проектът да бъде crowd source-нат, за да се включат всички желаещи потребители в допринасянето с важни факти. Фактите ще подлежат на редакция преди да влязат официално в timeline-a.

Редакторите ще бъдат отговорни за проверката на достоверостта на фактите, които потребителите подават

Типове съдържание

 • Дати на създаване или закриване на медии.
 • Създаване на институции и решения на институции, свързани с медиите
 • Обществено значими публикации (последствия от публикации)
 • Промяна на собственост на медии
 • Промяна на ръководен екип на медии

Източници

Добавяне на съдържание

Редактиране на съдържание

Модерация на съдържанието

Milestones Съдържание:

 1. Основна база факти - събиране и добавяне към проекта

 2. База факти от големи български медии след комуникация

  1. Допълване с фактите, събрани на етап 2.0 и добавяне към проекта
 3. Свободно добавяне на съдържание (Wiki принцип) с предварителна модерация

 4. Свободно добавяне на съдържание (Wiki принцип) без предварителна модерация (заключване на статиите с тежест от 7 до 10 за редакция).

Как го реализираме (TBC)

Техническа реализация:

Milestones

1.0 - Demo + basic функционалности + дизайн

1.1 Създаване на база данни с личности, медии и институции

2.0 - Interactive timeline launch

2.1 Прехвърляне на съдържание от Wikipedia, което да захрани базата данни
2.2 Създаване на интерфейс за редакция на съдържание през front end

3.0 - Графично съдържание, визуализация на данни, възможност за допълване на съдържанието за конкретен факт с мултимедия.

About

Таймлайн, показващ по-значимите събития в историята на българските медии след 1989 г.

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published