Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
app
 
 
 
 
db
 
 
lib
 
 
log
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тimeline

Интерактивен Timeline на новата българска журналистика - от 1989 година до момента.

Demo: http://timeline.openmedia.bg/

Обща информация:

Добре информираното общество е основата на всяка демокрация. Медиите са основен фактор това да се случва. За да се случва качествено и прозрачно, е важно медиите да са с ясна собственост и да следват основни етични правила при отразяването и анализа на заобикалящата ни среда.

Цел на проекта:

Проектът Timeline на българските медии има за цел да сложи най-важните факти около българските печатни и електронни медии на един екран и да даде ясна представа за развитието на свободния българския медиен пазар след 1989 година. Датата на създаване, промяната на собственост, ключови репортажи и публикации, които са довели до важна обществена промяна, ключови фигури, които движат пазара, опити за манипулация, създаването и промяната на институции, свързани с медиите, важни дела и т.н. са само част от фактите, които проектът ще предостави.

Съдържание:

Автори

Първоначалната база от факти ще бъде събрана през доброволно включени в проекта журналисти с ресор медии и през самите медии, на които разчитаме за предоставяне на информацията.

Идеята е след пускането на първоначалната версия проектът да бъде crowd source-нат, за да се включат всички желаещи потребители в допринасянето с важни факти. Фактите ще подлежат на редакция преди да влязат официално в timeline-a.

Редакторите ще бъдат отговорни за проверката на достоверостта на фактите, които потребителите подават

Типове съдържание

 • Дати на създаване или закриване на медии.
 • Създаване на институции и решения на институции, свързани с медиите
 • Обществено значими публикации (последствия от публикации)
 • Промяна на собственост на медии
 • Промяна на ръководен екип на медии

Източници

Добавяне на съдържание

Редактиране на съдържание

Модерация на съдържанието

Milestones Съдържание:

 1. Основна база факти - събиране и добавяне към проекта

 2. База факти от големи български медии след комуникация

  1. Допълване с фактите, събрани на етап 2.0 и добавяне към проекта
 3. Свободно добавяне на съдържание (Wiki принцип) с предварителна модерация

 4. Свободно добавяне на съдържание (Wiki принцип) без предварителна модерация (заключване на статиите с тежест от 7 до 10 за редакция).

Как го реализираме (TBC)

Техническа реализация:

Milestones

1.0 - Demo + basic функционалности + дизайн

1.1 Създаване на база данни с личности, медии и институции

2.0 - Interactive timeline launch

2.1 Прехвърляне на съдържание от Wikipedia, което да захрани базата данни
2.2 Създаване на интерфейс за редакция на съдържание през front end

3.0 - Графично съдържание, визуализация на данни, възможност за допълване на съдържанието за конкретен факт с мултимедия.

About

Таймлайн, показващ по-значимите събития в историята на българските медии след 1989 г.

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published