Dive Into Python 3 -- Czech translation
JavaScript Python
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
examples
i
j
util
.gitignore
about.html
advanced-iterators.html
blank.html
case-study-porting-chardet-to-python-3.html
clean.bat
colophon.html
comprehensions.html
dip3.css
files.html
generators.html
http-web-services.html
index.html
installing-python.html
iterators.html
native-datatypes.html
pack.bat
packaging.html
porting-code-to-python-3-with-2to3.html
readme.txt
rebuildAll.bat
refactoring.html
regular-expressions.html
serializing.html
special-method-names.html
strings.html
table-of-contents.html
troubleshooting.html
unit-testing.html
whats-new.html
where-to-go-from-here.html
xml.html
your-first-python-program.html

readme.txt

The diveintopython3cz repository is related to the Czech translation
of the "Dive Into Python 3" by Mark Pilgrim -- see
https://github.com/diveintomark/diveintopython3.git

Majority of the texts here are therefore written in Czech.

Český překlad je k dispozici v podobě Git úložiště
https://github.com/pepr/diveintopython3cz.git

Podadresář examples obsahuje příklady, které jsou součástí výsledných HTML.
V HTML souborech jsou na příslušných místech umístěny odkazy pro stažení
těchto příkladů.

Podadresář i obsahuje ostré obrázky.

Podadresář j obsahuje JavaScripty.

Soubor changelog.html není v git zachycen. Generuje se skriptem
util/buildchangelog.py

Dávka rebuildAll.bat volá níže popsané dávky a způsobí vygenerování a zabalení
všech možných forem do podoby zip souborů.

Dávka clean.bat odstraňuje vše, co může být vygenerované
(s výjimkou changelog.html).

Dávka ziphtml.bat balí nekorigovanou podobu HTML do PonormeSeDoPythonu3-html.zip.
Výsledek je poté ručně umísťován na web jak ve sbalené, tak v rozbalené podobě.

Dávka pack.bat balí vše vygenerované i nevygenerované do podoby zip souborů.

util/flatten2.py (Python 3) způsobí vygenerování podadresáře PonormeSeDoPythonu3
s korigovaným obsahem HTML. Poté je vygenerována zploštěná verze HTML do
nově vytvořeného buildPDF v podobě single.html. Ta je spolu s upraveným
css souborem použita programem Prince (free verze) pro vygenerování
PonormeSeDoPythonu3.pdf.