Dive Into Python 3 -- Czech translation
JavaScript Python
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
examples Prvn� hotov� verze (CZ.NIC). Oct 2, 2011
i Prvn� hotov� verze (CZ.NIC). Oct 2, 2011
j Prvn� hotov� verze (CZ.NIC). Oct 2, 2011
util Upraveny soubory pro generování ploché verze (single.html) Mar 27, 2012
.gitignore Zjednodušeny transformační skripty Mar 27, 2012
about.html Opravena řada chyb zápisu odkazů <a href... />text</a> Mar 27, 2012
advanced-iterators.html
blank.html blank.html - formátování upraveno podle originálu Feb 22, 2012
case-study-porting-chardet-to-python-3.html /me si trošku zatancuju --> /me si trošku zatancuje Apr 13, 2012
clean.bat Zjednodušeny transformační skripty Mar 27, 2012
colophon.html Opravena řada chyb zápisu odkazů <a href... />text</a> Mar 27, 2012
comprehensions.html Opravena řada chyb zápisu odkazů <a href... />text</a> Mar 27, 2012
dip3.css
files.html merge s domácími úpravami Feb 28, 2012
generators.html
http-web-services.html
index.html Do indexové stránky doplněny odkazy na alternativní PDF a single.html Mar 27, 2012
installing-python.html Opravena řada chyb zápisu odkazů <a href... />text</a> Mar 27, 2012
iterators.html Opravena řada chyb zápisu odkazů <a href... />text</a> Mar 27, 2012
native-datatypes.html Opravena řada chyb zápisu odkazů <a href... />text</a> Mar 27, 2012
pack.bat Upravena dávka pack.py (single.html, .pdf) Mar 27, 2012
packaging.html
porting-code-to-python-3-with-2to3.html Oprava chyb značkování HTML Mar 27, 2012
readme.txt Oprava odkazu v readme.txt. Jan 4, 2013
rebuildAll.bat changelog.html odkazuje zpět a troubleshooting.html na něj Feb 24, 2012
refactoring.html merge s domácími úpravami Feb 28, 2012
regular-expressions.html merge s domácími úpravami Feb 28, 2012
serializing.html
special-method-names.html Opravena řada chyb zápisu odkazů <a href... />text</a> Mar 27, 2012
strings.html Opravena řada chyb zápisu odkazů <a href... />text</a> Mar 27, 2012
table-of-contents.html
troubleshooting.html upraven rok v copyright Feb 28, 2012
unit-testing.html merge s domácími úpravami Feb 28, 2012
whats-new.html Opravena řada chyb zápisu odkazů <a href... />text</a> Mar 27, 2012
where-to-go-from-here.html Opravena řada chyb zápisu odkazů <a href... />text</a> Mar 27, 2012
xml.html Oprava chyb značkování HTML Mar 27, 2012
your-first-python-program.html Oprava chyb značkování HTML Mar 27, 2012

readme.txt

The diveintopython3cz repository is related to the Czech translation
of the "Dive Into Python 3" by Mark Pilgrim -- see
https://github.com/diveintomark/diveintopython3.git

Majority of the texts here are therefore written in Czech.

Český překlad je k dispozici v podobě Git úložiště
https://github.com/pepr/diveintopython3cz.git

Podadresář examples obsahuje příklady, které jsou součástí výsledných HTML.
V HTML souborech jsou na příslušných místech umístěny odkazy pro stažení
těchto příkladů.

Podadresář i obsahuje ostré obrázky.

Podadresář j obsahuje JavaScripty.

Soubor changelog.html není v git zachycen. Generuje se skriptem
util/buildchangelog.py

Dávka rebuildAll.bat volá níže popsané dávky a způsobí vygenerování a zabalení
všech možných forem do podoby zip souborů.

Dávka clean.bat odstraňuje vše, co může být vygenerované
(s výjimkou changelog.html).

Dávka ziphtml.bat balí nekorigovanou podobu HTML do PonormeSeDoPythonu3-html.zip.
Výsledek je poté ručně umísťován na web jak ve sbalené, tak v rozbalené podobě.

Dávka pack.bat balí vše vygenerované i nevygenerované do podoby zip souborů.

util/flatten2.py (Python 3) způsobí vygenerování podadresáře PonormeSeDoPythonu3
s korigovaným obsahem HTML. Poté je vygenerována zploštěná verze HTML do
nově vytvořeného buildPDF v podobě single.html. Ta je spolu s upraveným
css souborem použita programem Prince (free verze) pro vygenerování
PonormeSeDoPythonu3.pdf.