Skip to content

Pinned

 1. [EN] Webapp registration and login without any SQL

  PHP 1

 2. [EN] Grep-based recursive search with better-looking output

  Shell 3

 3. [CZ] Aplikace sloužící k zakódování a dekódování informací o cestě s využitím QR kódu

  JavaScript 2

 4. [EN] Elevasis is an app for drawing graphs from GPS data, elevation especially

  JavaScript 1

 5. [CZ] Nesetříděné vypracované úlohy z Progtestu - FIT ČVUT, předmět Programování a algoritmizace 1 // Unsorted FIT CTU Homework

  C

 6. [CZ] Nástroj pro tvorbu a sdílení zpěvníků či textů skladeb s kytarovými akordy

  JavaScript

13 contributions in the last year

Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Mon Wed Fri

Contribution activity

April - July 2020

pesout has no activity yet for this period.

March 2020

Seeing something unexpected? Take a look at the GitHub profile guide.

You can’t perform that action at this time.