New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Course static files #491

Open
wants to merge 3 commits into
base: master
from

Conversation

Projects
None yet
3 participants
@frenzymadness
Contributor

frenzymadness commented Nov 23, 2018

Related to: PyLadiesCZ#14

@hroncok

This comment has been minimized.

Member

hroncok commented Nov 23, 2018

Error: Nothing frozen for endpoints course_static. Did you forget a URL generator?

This is related to #460

@frenzymadness

This comment has been minimized.

Contributor

frenzymadness commented Nov 23, 2018

IMHO it's also related to fact that nothing points to URL produced by course_static endpoint which should change once it'll be ready to use.

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Nov 23, 2018

Kouknu na to do středy (28. 11.).

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Nov 28, 2018

Ahoj.
Tenhle projekt aktuálně není v nejlepším stavu, a rád bych předělal, aby se podobné vylepšení daly dělat čistěji a jednodušeji. Více v #494.
Chtěl jsem to dělat dřív, blokuje to více věcí, a celé je to frustrující. Omlouvám se.

Rád bych statické soubory ke kurzům ještě odložil, protože tento PR komplikuje už tak komplikovaný kód/API.
Dáš mi ještě šanci do konce roku?

@frenzymadness

This comment has been minimized.

Contributor

frenzymadness commented Nov 28, 2018

Do konce roku je to naprosto v pohodě. Nicméně další kurz, který začne pravděpodobně začátkem února, bych už rád servíroval celý z naučse a vyhnul se tak dvojí práci a nepořádku v souborech a jejich různých verzích.

Díky, že na tom děláš!

@encukou encukou referenced this pull request Nov 28, 2018

Open

Rozdělit renderování obsahu, aplikaci, a seznam kurzů #494

5 of 12 tasks complete
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment