Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
doc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EI - SKLTP Engagemangs Index

Projektet är byggd med Spring-boot och Apache Camel.
Mer information om EI: https://skl-tp.atlassian.net/wiki/spaces/SKLTP/pages/8323234/EI+-+Engagemangsindex

Bygga projektet:
mvn clean install
Bygga projektet med testtäckning (rapporten hittas i report modulen):
mvn clean verify -Ptest-coverage

För att starta projektet lokalt för test:

 1. Starta EiTeststubApplication spring-boot applikation under skltp-ei-teststub modulen.
 2. Starta EiApplication spring-boot applikation under skltp-ei-applikation modulen.
 3. Kör SOAP-UI tester som hittas under ./test/functional/SoapUI

Default startar EI med en H2 inmemory databas och en embedded ActiveMQ instans.

Moduler

 • skltp-ei-application
  Spring-boot applikation som startar både ei-frontend och ei-backend
 • skltp-ei-backend
  Spring-boot applikation med EIs backend funktionalitet.
 • skltp-ei-frontend
  Spring-boot applikation med EIs frontend funktionalitet
 • skltp-ei-schemas
  Innehåller SOAP service scheman som nyttjas av EI
 • skltp-ei-common
  Gemensamma utiltys som nyttjas av både EI front- och backendapplikationer
 • skltp-ei-data-model
  Innehåller JPA datamodel för EI samt JPA Data repositories.
 • skltp-ei-teststub
  För enklare testning finns teststub för tjänsterna:
  • GetLogicalAdreessesByServiceContract (när EI hämtar "Subscribers" av ProcessNotifications)
  • ProcessNotification (när EI skickar ProcessNotifications till "subscribers")
 • test
  SOAP-UI tester
 • report
  Modul med syfte att sammanställa en Jacoco test rapport.

Dokumentation referenser

About

Engagemangsindex

Topics

Resources

Packages

No packages published

Languages