Skip to content
Official Site Translation
JavaScript Ruby
Find file
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
config
db
log
public
script
siteye konmuş
tercüme edilecek
tercüme edilmiş
tmp
vendor/extensions
.gitmodules
CHANGELOG
CONTRIBUTORS
INSTALL
LICENSE
README
README.textile
README.textile~
README~
Rakefile

README.textile

Türkçe Tercüme

Ana sitenin Türkçe tercümesini yaparken takip edebilmek amaçlı olarak kopyasını
oluşturmaya çalıştım. Buradan klonlayıp klasörün içinde

script/server -e production

komutuyla çalıştırabilirsiniz. Administrator – radiant kullanıcı ve şifre ile giriliyor.
Ben önce lokalde alıştırma yapayım diye bunu tercih ettim. Ama bir şekilde sayfaları veritabanı
dışına alıp çalışmak daha doğru olacak.

Radiant cms kullanımı için gem olarak kurulması gerekiyor. Şimdilik sqlite3 veritabanı kullandım.

Yaptığınız çalışmaları siteye ulaştırmak için bana ya da hazal a başvurabilirsiniz.
İletişim : ujk7107@gmail.com , niyaziates77@gmail.com

Not

 • ritm3.textile’ı tercümeye aldım
 • to-ruby-from-php.textile tercümesine başladım. (Doğan Aydın)
 • 110127 – Ümit – Ya bir tane Tercüme Edilmişler Klasörü vardı kaybolmuş. İçi boş bırakınca otomatik siliniyor herhalde, fake bişeyler bırakmak lazım içine
 • 110201 – Ümit – ritm4.textile tercümeye aldım
 • Doğan Aydın – succes-stories.textile dosyası benimdir.
 • 110201 – Ümit – ruby-from-other-laguages.textile tercüme için aldım.
 • 110216 – Ümit – to-ruby-from-java.textile tercüme için aldım
 • 110220 – Ümit – to-ruby-from-c-and-c.textile tercüme için aldım-
 • 110307 – Ümit – libraries.textile tercüme için aldım
 • 110404 – Ümit – community_mailing-lists.textile tercüme için aldım

Yapılacaklar

 • Documentation sayfası kontrol edilecek
 • Tercüme edilmişler ve tercüme edilecekler ayrı klasörlerde toplanacak
 • Sitenin orjinalini nasıl takip edeceğiz? Sayfa değişince buraya çekmek lazım
 • Tercüme edilecekler klasöründen birşeyi tercüme edecek olan buraya not bıraksın (bu dosyayı edit etsin)
 • Tercümesi biteni bitmişler klasörüne koyun ben siteye atabilirim
 • Topluluk sayfası kontrol edilecek
 • Tercüme için dosyaya başlayan , başladığı işi buraya (yani direk bu dosyayı git üzerinde edit ederek) yazarsa karışma olmaz sanırım

Yapılmışlar

 • 110125 – Doğan Aydın – to-ruby-from-python.textile dosyasını çevirdim.
 • 110126 – Ümit – Doğan Aydın katılımcı yapılıdı, 20 dakikada ruby 3. sayfa bitti, yerine kondu.
 • 67f621a – Doğan Aydın – to-ruby-from-php.textile dosyasını çevirdim.
 • 110201 – Ümit – 20 dakikada Ruby 4. sayfa bitti, yeni sayfalar tercüme edilmek için klasöre kondu.
 • 0771659 – Doğan Aydın – succes.stories.textile bitti, tercüme edilmişlerin arasına kondu.
 • 110215 – Ümit – ruby-from-other-laguages.textile tercüme bitti.
 • 110220 – Ümit – to-ruby-from-java ve to-ruby-from-perl tercümeleri bitti.
 • 110307 – Ümit – to-ruby-from-c-and-c-.textile tercüme bitti.
 • 110404 – Ümit – libraries.textile tercüme bitti
Something went wrong with that request. Please try again.