Skip to content

Oprogramowanie ma na celu usprawnienie obsługi klientów Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska oraz zwiększenie efektywności wsparcia ze strony praktykantów i ekspertów zewnętrznych. Dokonywana ma być także podstawowa analiza statystyczna pracy.

Branch: master
Go to file
Code

Latest commit

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.rst

Poradnia

TravisCI Code Climate GitHub issues counter https://coveralls.io/repos/watchdogpolska/poradnia/badge.svg?branch=master&service=github

Oprogramowanie ma na celu usprawnienie obsługi klientów Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej oraz zwiększenie efektywności wsparcia ze strony praktykantów i ekspertów zewnętrznych. Powstałe narzędzie ma również dostarczać dane o charakterze ilościowym na temat zakresu udzielanego wsparcia, uwzględniając drogę mailowa, telefoniczną, ustną i szkoleniową.

Aplikacja została wykorzystana z wykorzystaniem frameworka Django w języku Python.

Opis uruchomienia i wdrożenia aplikacji zostało przeniesione do pliku docs/getting_up.rst.

About

Oprogramowanie ma na celu usprawnienie obsługi klientów Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska oraz zwiększenie efektywności wsparcia ze strony praktykantów i ekspertów zewnętrznych. Dokonywana ma być także podstawowa analiza statystyczna pracy.

Resources

License

Releases

No releases published
You can’t perform that action at this time.