Skip to content

Oprogramowanie ma na celu usprawnienie obsługi klientów Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska oraz zwiększenie efektywności wsparcia ze strony praktykantów i ekspertów zewnętrznych. Dokonywana ma być także podstawowa analiza statystyczna pracy.

License

Notifications You must be signed in to change notification settings

watchdogpolska/poradnia

Repository files navigation

Poradnia

TravisCI Code Climate GitHub issues counter https://coveralls.io/repos/watchdogpolska/poradnia/badge.svg?branch=master&service=github

Oprogramowanie ma na celu usprawnienie obsługi klientów Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej oraz zwiększenie efektywności wsparcia ze strony praktykantów i ekspertów zewnętrznych. Powstałe narzędzie ma również dostarczać dane o charakterze ilościowym na temat zakresu udzielanego wsparcia, uwzględniając drogę mailowa, telefoniczną, ustną i szkoleniową.

Aplikacja została wykorzystana z wykorzystaniem frameworka Django w języku Python.

Opis uruchomienia i wdrożenia aplikacji zostało przeniesione do pliku docs/getting_up.rst.

About

Oprogramowanie ma na celu usprawnienie obsługi klientów Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska oraz zwiększenie efektywności wsparcia ze strony praktykantów i ekspertów zewnętrznych. Dokonywana ma być także podstawowa analiza statystyczna pracy.

Topics

Resources

License

Code of conduct

Stars

Watchers

Forks