Oprogramowanie ma na celu usprawnienie obsługi klientów Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska oraz zwiększenie efektywności wsparcia ze strony praktykantów i ekspertów zewnętrznych. Dokonywana ma być także podstawowa analiza statystyczna pracy.
Clone or download

README.rst

Poradnia

TravisCI Code Climate Updates GitHub issues counter

License

https://coveralls.io/repos/watchdogpolska/poradnia/badge.svg?branch=master&service=github Gitter

Oprogramowanie ma na celu usprawnienie obsługi klientów Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej oraz zwiększenie efektywności wsparcia ze strony praktykantów i ekspertów zewnętrznych. Powstałe narzędzie ma również dostarczać dane o charakterze ilościowym na temat zakresu udzielanego wsparcia, uwzględniając drogę mailowa, telefoniczną, ustną i szkoleniową.

Aplikacja została wykorzystana z wykorzystaniem frameworka Django w języku Python.

Opis uruchomienia i wdrożenia aplikacji zostało przeniesione do pliku `docs/getting_up.rst`.