Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementace algoritmu LoD terénu pomocí WebGL

  1. Seznamte se s možnostmi a schopnostmi webového standardu WebGL. Prostudujte a vyberte si některý z existujících algoritmů LoD terénu.
  2. Navrhněte jednoduchou ukázkovou aplikaci a knihovnu implementující vybraný algoritmus. Uvažujte možnost získávání mapových dat z ostatních webových serverů (OpenStreetMap, Google Maps, Nokia Maps).
  3. Navržený systém implementujte, dokumentujte a ve své práci diskutujte jaký vliv na výkonnost a použitelnost systému mají technické vlastnosti prostředí WebGL.
  4. Vytvořte plakát prezentující výsledky vaší práce.

About

Implementace algoritmu LoD terénu pomocí WebGL

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published